Презентація на тему «Великі європейські стилі»


Рейтинг презентації 3.57 на основі 7 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Великі європейські стилі» - Слайд #1

Великі європейські стилі
Античність, романтичність ,готика, ренесанс


Слайд #2
Презентація на тему «Великі європейські стилі» - Слайд #2

Античність
Античність-(від лат.)”стародавній” особливий період розвитку Стародавньої Греції й Риму, а також тих земель і народів, я кі перебували під їхнім культурним впливом.
Античне мистецтво стало основою загальноєвропейської та світової художньої культури.


Слайд #3
Презентація на тему «Великі європейські стилі» - Слайд #3

Ермітаж.Санкт-Петербург


Слайд #4
Презентація на тему «Великі європейські стилі» - Слайд #4

Дотримання геометричних пропорцій,і симетрії
Храми, театри, громадські будівлі
Простота форм,вишуканість, відсутність зайвих деталей


Слайд #5
Презентація на тему «Великі європейські стилі» - Слайд #5

Храм Афіни в Дельфах
Пантеон(Рим)


Слайд #6
Презентація на тему «Великі європейські стилі» - Слайд #6

Романський стиль часом наділяли такими епітетами, як «простонародний» і навіть «мужицький». Звичайно, у порівнянні з арабською архітектурою, настільки ж яскраво вигадливою і тонко продуманою, як і «Казки тисячі й однієї ночі», або ж з витонченим, геніально вишуканим у своїй натхненності і розкоші мистецтвом Візантії, романський художній стиль може здатися дещо примітивним, спрощено -лапідарні. І все ж саме цим стилем середньовічна Європа вперше сказала справді своє слово в мистецтві. Слово вагоме і неповторно своєрідне за своєю виразною силі.
Романський стиль


Слайд #7
Презентація на тему «Великі європейські стилі» - Слайд #7

Приклади Романського стилю


Слайд #8
Презентація на тему «Великі європейські стилі» - Слайд #8

Готика (італ. gotico, були німецького походження племені готів). Готичний стиль — це художній стиль, що виявився завершальним етапом у розвитку середніх століть культури країн Західної Європи (між серединою XII і XVI століть). Термін «Готика» введений в епоху Відродження як зневажливе позначення всього середньовічного мистецтва, що вважалося «варварським». == Походження (Історія) Готика зародилася в Північній частині Франції (Іль-де-Франс) у середині ХІІ ст. і досягла розквіту в першій половині ХІІІ ст.
Готика розвивалася в країнах, де панувала католицька церква, і під її егідою феодально-церковної основи зберігалися в ідеології і культурі епохи Готики. Готичне мистецтво залишалося переважно культовим по призначенню і релігійним по тематиці: воно було співвіднесено з вічністю, з «вищими» ірраціональними силами. Готичний стиль, це художній стиль, що з'явився завершальним етапом у розвитку середньовічного мистецтва країн Західної, Центральної і частково Східної Європи (між серединою ХІІ-ХVІ століть.) Термін «готика» введений в епоху Відродження як зневажливе позначення всього середньовічного мистецтва, що вважалося «варварським».
Готичний стиль


Слайд #9
Презентація на тему «Великі європейські стилі» - Слайд #9

Приклади


Слайд #10
Презентація на тему «Великі європейські стилі» - Слайд #10

Ренесанс
Відродження або Ренеса́нс (фр. Renaissance — «Відродження») — культурно-філософський рух кінця Середньовіччя — початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності.
Специфіка культури Ренесансу:
Відродження інтересу до Античності;
Обґрунтування права науки і розуму на незалежність від церкви;
Антропоцентризм замість теоцентризму;
Світський характер культури та літератури;


Слайд #11
Презентація на тему «Великі європейські стилі» - Слайд #11

Приклади ренесансу в мистецтві


Слайд #12
Презентація на тему «Великі європейські стилі» - Слайд #12

Зробіть висновки
Чи потрібні зміни у мистецтві надалі?