Презентація на тему «Валютний курс»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #1

Валютний курс
Підготувала
учениця 11-А
Шпак Анна


Слайд #2
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #2

Валютний курс представляє собою ціну грошової одиниці даної країни, яка виражена в грошовій одиниці іншої країни. Валютний курс, так само, як і ціна будь-якого звичайного товару, має свою вартісну основу та коливається залежно від попиту та пропозиції


Слайд #3
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #3

Валютний курс виконує низку важливих економічних функцій:
- подолання національних обмежень грошової одиниці;
- локальна цінність грошової одиниці перетворюється в міжнародну;
- виступає засобом інтернаціоналізації грошових відносин;
- сприяє утворенню цілісної світової системи грошей.


Слайд #4
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #4

На валютний курс впливають такі фактори:
зміна обсягів ВВП
стан торговельного балансу країни
рівень інфляції
внутрішня та зовнішня пропозиція грошей
відсоткові ставки
перспективи політичного розвитку
державне регулювання валютного курсу.


Слайд #5
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #5

У реальній практиці міжнародних відносин в умовах паперово-грошового обігу застосовуються наступні два види валютних курсів: фіксовані та плаваючі або гнучкі.


Слайд #6
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #6

Фіксовані курси – система, що припускає наявність зареєстрованих паритетів, які знаходяться в основі валютних курсів, що підтримуються державними валютними органами


Слайд #7
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #7

Фіксований валютний курс найбільш доцільний за умов внутрішніх кризових ситуацій в нестабільній економіці, тому що забезпечує нижчі темпи інфляції, стабільні умови для зовнішньоекономічної діяльності, створює можливість прогнозувати розвиток ситуації в країні.


Слайд #8
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #8

Гнучкі (плаваючі) курси – це система, при якій у валют відсутні офіційні паритети.
Розрізняють плаваючі курси, які змінюються в залежності від попиту та пропозиції на ринку та курси, які змінюються в залежності від попиту і пропозиції на ринку, але корегуються валютними інтервенціями центральних банків.


Слайд #9
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #9

Системи валютних курсів у країнах, що розвиваються, часто характеризуються одночасним використанням різних валютних курсів, кожний з яких використовується з певною метою.
Ці режими називають системами множинних валютних курсів, які можуть бути:
- валютними курсами, які безпосередньо контролюються або фіксуються урядом;
- вільними ринковими курсами, встановленими приватним попитом та пропозицією


Слайд #10
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #10

Визначення курсу валют називають котируванням, яким займаються офіційні державні органи.
При котируванні валют вказується курс продавця, за яким банки продають валюту, і курс покупця, за яким банки купують цю валюту


Слайд #11
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #11

Котирування може бути обов'язковим для суб'єктів валютних операцій або суто номінальним, орієнтовним.
Тоді валютний курс, визначений котируванням може не збігатися з курсом конкретної угоди.


Слайд #12
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #12

Базою визначення валютних курсів є співвідношення купівельної спроможності різних національних валют.
Купівельна спроможність валюти виражається як сума товарів і послуг, що можна придбати за дану грошову одиницю.


Слайд #13
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #13

Співвідношення купівельної сили валют стосовно певної групи товарів і послуг у двох країнах визначає паритет купівельної спроможності.
Він характеризує товарне наповнення окремих грошових одиниць та є одним із основних факторів визначення валютних курсів.
На динаміку валютних курсів впливають норма відсотка і рівень відсоткових ставок, які регулюють міграцію капіталу.


Слайд #14
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #14

Вплив держави на валютний курс проводиться через операції центральних емісійних банків за допомогою дисконтної політики та валютної інтервенції.


Слайд #15
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #15

Дисконтна або облікова політика – зміна облікової ставки центрального банку з метою регулювання валютного курсу шляхом впливу на рух короткострокових капіталів.


Слайд #16
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #16

В умовах пасивного платіжного балансу центральний банк підвищує облікову ставку і таким чином стимулює приплив іноземного капіталу з країн, де рівень облікової ставки нижче.
Приплив капіталу поліпшує стан платіжного балансу, створює додатковий попит на національну валюту і таким чином, сприяє підвищенню курсу


Слайд #17
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #17

Валютна інтервенція - це пряме втручання центрального банку країни у функціонування валютного ринку через купівлю-продаж іноземної валюти з метою впливу на курс національної грошової одиниці.
Врівноваження попиту та пропозиції на іноземну валюту відбувається через купівлю-продаж банком іноземної валюти, що також призводить до обмеження коливань валютного курсу національної грошової одиниці.


Слайд #18
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #18

Становлення та розвиток економіки України неможливі без створення та ефективного функціонування національної валютної системи, що розпочалося з серпня 1995 року, коли відповідно до Указу Президента України було припинено використання в нашій країні іноземної валюти


Слайд #19
Презентація на тему «Валютний курс» - Слайд #19

У зв'язку з цим зростає роль національного валютного законодавства у визначенні порядку обігу іноземної валюти на території України з врахуванням необхідності збереження пріоритету гривні, захисту її купівельної спроможності та врегулювання факторів, які впливають на конвертованість національної грошової одиниці.


Завантажити презентацію