Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #1

ВВПВаловий внутрішній продукт


Слайд #2
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #2

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - це загальна вартість, або сума ринкових цін, усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених в даній країні протягом року.


Слайд #3
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #3

ВВП-це показник виробленого продукту, який являє собою вартість вироблених кінцевих товарів і послуг.
ВВП-це внутрішній продукт, тому що він зроблений резидентами. До резидентів відносяться всі економічні одиниці незалежно від їх національної приналежності і громадянства, що має центр економічного інтересу на економічній території даної країни
ВВП-це валовий продукт, тому що він обчислюється до відрахування споживання основного капіталу. Споживання основного капіталу являє собою зменшення вартості основного капіталу протягом звітного періоду в результаті його фізичного та морального зносу і випадкових пошкоджень, що не носять катастрофічного характеру.


Слайд #4
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #4

ВВП може бути обчисленийТрьома методами:
як сума валової доданої вартості (виробничий метод);
як сума компонентів кінцевого використання (метод кінцевого використання);
як сума первинних доходів (розподільчий метод).


Слайд #5
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #5

ВВП може бути обчисленийТрьома методами:
як сума валової доданої вартості (виробничий метод);
як сума компонентів кінцевого використання (метод кінцевого використання);
як сума первинних доходів (розподільчий метод).


Слайд #6
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #6

Кінцеві товари - товари і послуги, придбані протягом
року кінцевими споживачами і не використовуються як
проміжних продуктів у виробництві продукції .
До кінцевих продуктів відносяться:
Споживчі товари
1)Товари тривалого користування
2)Товари короткочасного використання
Особисті споживчі послуги
Всі новозбудовані будинки і споруди та знов виготовлені машини та обладнання


Слайд #7
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #7

Валовий національний продукт (ВНП)
Валовий національний продукт (ВНП) — сукупність усіх вироблених у країні товарів та наданих послуг за рік незалежно від розташування національних підприємств. 


Слайд #8
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #8

Валовий національний продукт (ВНП)
Валовий національний продукт (ВНП) — сукупність усіх вироблених у країні товарів та наданих послуг за рік незалежно від розташування національних підприємств. 


Слайд #9
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #9

Валовий національний продукт (ВНП)
Валовий національний продукт (ВНП) — сукупність усіх вироблених у країні товарів та наданих послуг за рік незалежно від розташування національних підприємств. 


Слайд #10
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #10

Номінальний ВВП - Внутрішній Валовий Продукт у цінах того року, на який він розрахований.


Слайд #11
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #11

Реальний ВВП - виражений в цінах попереднього або будь-якого іншого базового року. У реальному ВВП враховується, в якій мірі зростання ВВП визначається реальним зростанням виробництва, а не зростанням цін.


Слайд #12
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #12

Дефлятор ВВП - це індекс цін, що розраховується для всіх вироблених в економіці товарів і послуг, обчислюється як відношення номінального ВВП до реального ВВП.


Слайд #13
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #13

Дефлятор ВВП - це індекс цін, що розраховується для всіх вироблених в економіці товарів і послуг, обчислюється як відношення номінального ВВП до реального ВВП.


Слайд #14
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #14

Методи підрахунку ВВП
Метод суммирования потока затрат
Метод суммирования потока доходов


Слайд #15
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #15

Методи підрахунку ВВП
Метод суммирования потока затрат
Метод суммирования потока доходов


Слайд #16
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #16

Методи підрахунку ВВП
Метод суммирования потока затрат
Метод суммирования потока доходов


Слайд #17
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #17

Метод підсумовування потоку витрат
Метод підсумовування потоку витрат полягає в підсумовуванні особистих, споживчих витрат населення, валових внутрішніх інвестицій приватних фірм, державних закупівель товарів і послуг та чистого експорту товарів і послуг протягом року


Слайд #18
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #18

Метод підсумовування потоку доходів
Вартість ВВП дорівнює доданої вартості, яка створена всіма галузями економіки, або сумі факторних доходів та амортизації основного капіталу в усіх галузях економіки


Слайд #19
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 1) - Слайд #19

Для того щоб виміряти обсяг всієї продукції, яка виробляється в країні, всі товари і послуги повинні бути виражені в ринкових цінах. Сума цін вироблених у країні товарів і послуг дасть нам обсяг продукції, яка виробляється всіма галузями економіки.