Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 2) - Слайд #1

Валовий внутрішній продукт
Корєшкова А.В. 11-М


Слайд #2
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 2) - Слайд #2

Валовий внутрішній продукт
ВВП – сукупна ринкова вартість кінцевих товарів і послуг , створених на території країни за певний період.


Слайд #3
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 2) - Слайд #3

Кінцеві й проміжні товари
Кінцеві – у вартість яких вже включені ціни проміжних товарів, призначені для кінцевого споживання.
Проміжні – виготовляються для подальшого використання в процесі виробництва.
ВВП = ВНП – СФД
ВНП – валовий національний продукт
СФД – сальдо факторних доходів


Слайд #4
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 2) - Слайд #4

Підрахунок ВВП
Не враховуються:
Робота на себе, хатні послуги;
Непродуктивні операції;
Перепродаж товарів який веде лише до повторного рахунку.


Слайд #5
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 2) - Слайд #5

Склад ВВП
Особисті споживчі витрати;
Валові приватні внутрішні інвестиції;
Державні закупівлі товарів і послуг;
Чистий експорт.


Слайд #6
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 2) - Слайд #6

ЧВП, НД, ОД, РД
Чистий внутрішній продукт (ЧВП) – валовий внутрішній продукт за винятком амортизаційних відрахувань: ЧВП = ВВП – А
Національний дохід (НД) – сума факторних доходів усіх верств суспільства: НД = ЧВП –Т
Особистий дохід (ОД) – отриманий дохід: ОД = НД – податки на прибуток корпорацій – нерозподілений прибуток корпорацій – відрахування за соц. страхування + трансферні платежі
Дохід у розпорядженні (РД) – перебуває в розпорядженні населення: РД = ОД – податки на особистий дохід


Слайд #7
Презентація на тему «Валовий внутрішній продукт» (варіант 2) - Слайд #7

Рівень ВВП в світі (на душу населення)


Завантажити презентацію