Презентація на тему «Унікальні документи Національного архівного фонду України»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Унікальні документи Національного архівного фонду України» - Слайд #1

Унікальні документи
Національного архівного фонду України


Слайд #2
Презентація на тему «Унікальні документи Національного архівного фонду України» - Слайд #2

До унікальних документів НАФ відносять акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських і релігійних організацій, установ та підприємств усіх форм власності, окремих осіб, інші письмові та графічні матеріали, кіно, фото, фонодокументи, записи фольклорних творів, рідкісні друковані видання, які виникли в різні історичні періоди на території сучасної України та поза її межами.


Слайд #3
Презентація на тему «Унікальні документи Національного архівного фонду України» - Слайд #3

Вивчити структуру Національного архівного фонду України;
Розглянути питання щодо Державної реєстрації унікальних документів НАФ;
Визначити критерії зарахування унікальних документів до НАФ України;
Проаналізувати облік, опис, збереження і використання унікальних документів;
Виявити основні проблеми віднесення документів до категорії унікальних.
Завдання курсової роботи:


Слайд #4
Презентація на тему «Унікальні документи Національного архівного фонду України» - Слайд #4

складається із вступу, основної частини, висновків та списку використаної літератури. Основна частина роботи складається із трьох розділів, в першому з яких розкривається склад і структура НАФ, державна реєстрація унікальних документів. Другий розділ присвячений унікальним документам Національного архівного фонду України, а третій розділ – основним проблемам віднесення документів НАФ до категорії унікальних.
Структура роботи


Слайд #5
Презентація на тему «Унікальні документи Національного архівного фонду України» - Слайд #5

Документи НАФ України, склад якого представлено документами, що повноцінно відбивають усі напрями життєдіяльності суспільства, зберігаються в державних установах та приватних колекціях і перебувають під охороною держави.


Слайд #6
Презентація на тему «Унікальні документи Національного архівного фонду України» - Слайд #6

Найважливішим компонентом НАФ є унікальні документи, що вносяться до Державного реєстру національного культурного надбання. Поняття унікальних документів в архівознавстві представлено як цінність, що відображає історію духовного і матеріального життя українського народу, має культурну цінність і є надбанням української нації, зберігаються в Національному архівному фонді України.


Слайд #7
Презентація на тему «Унікальні документи Національного архівного фонду України» - Слайд #7

Власники документів Національного архівного фонду, які включені до відповідної частини розділу Державного реєстру національного культурного надбання, зобов'язані систематично інформувати Головархів України про зміни в складі унікальних документів.
Державна реєстрація


Слайд #8
Презентація на тему «Унікальні документи Національного архівного фонду України» - Слайд #8

Віднесення документів до унікальних відбувається з урахуванням таких критеріїв:
статус і значення фондоутворювача;
походження, авторство документів та час створення документів;
цінність інформації, відображеної в документах;
юридична сила документів та їх оригінальність;
наявність художніх або палеографічних особливостей документів .


Слайд #9
Презентація на тему «Унікальні документи Національного архівного фонду України» - Слайд #9

Перевірка наявності і стан унікальних документів проводиться щороку!
Облік унікальних документів ведеться за:
списком фондів, які містять унікальні документи;
описом особливо цінних справ, документів або переліком номерів особливо цінних справ (номерниками).


Слайд #10
Презентація на тему «Унікальні документи Національного архівного фонду України» - Слайд #10

вирішується керівництвом архіву з урахуванням кліматичних особливостей різних приміщень будинку. Видача унікальних документів для користування дозволяється з письмового дозволу директора чи його заступника. Обмежується доступом до унікальних документів, що знаходяться у незадовільному фізичному стані.
Зберігання унікальних документів


Слайд #11
Презентація на тему «Унікальні документи Національного архівного фонду України» - Слайд #11

Страховий фонд
Страхове копіювання унікальних документальних документів, що перебувають у приватних власників (фізичних осіб), здійснюють відповідні державні архівні установи, де зазначені власники провели державну реєстрацію своїх архівів. Виготовлені страхові копії постійно зберігаються в цих державних архівних установах, і їх використання допускається лише з дозволу власника документальних пам'яток або його законного представника.


Слайд #12
Презентація на тему «Унікальні документи Національного архівного фонду України» - Слайд #12

Отже, унікальні документи Національного архівного фонду України, які становлять виняткову культурну цінність , мають важливе значення для формування національної свідомості українського народу, визначають його вклад у всесвітню культурну спадщину.


Слайд #13
Презентація на тему «Унікальні документи Національного архівного фонду України» - Слайд #13

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію