Презентація на тему «Типи конфліктів та їх вирішення»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Типи конфліктів та їх вирішення» - Слайд #1

Презентація на тему:
«Типи конфліктів та їх вирішення»


Слайд #2
Презентація на тему «Типи конфліктів та їх вирішення» - Слайд #2

План
Що ж таке конфлікт?
Конструктивна та деструктивна суть конфліктів
Види конфліктів
Динаміка конфлікту
Методика вирішення конфлікту
Висновок


Слайд #3
Презентація на тему «Типи конфліктів та їх вирішення» - Слайд #3

Що ж таке конфлікт?
Конфлікт ( лат. conflictus - зіткнення,сутичка) - зіткнення протилежних інтересів і поглядів,напруження і крайнє загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень, боротьби, що супроводжуються складними колізіями.


Слайд #4
Презентація на тему «Типи конфліктів та їх вирішення» - Слайд #4

Конструктивна та деструктивна суть конфліктів
Конструктивний конфлікт базується не на “особистостях”, а на виявленні об'єктивних причин незгоди (різні точки зору на проблему, способи вирішення проблеми тощо).
Деструктивний конфлікт виникає, коли одна із сторін наполегливо і жорстко наполягає на своїй позиції і не бажає враховувати інтереси іншої сторони і коли один із опонентів вдається до етично засуджених методів боротьби, прагне психологічно подавити партнера, дискредитуючи і принижуючи його.


Слайд #5
Презентація на тему «Типи конфліктів та їх вирішення» - Слайд #5

Конструктивний конфлікт
Деструктивний конфлікт


Слайд #6
Презентація на тему «Типи конфліктів та їх вирішення» - Слайд #6

Види конфліктів
виробничі
політичні
юридичні
збройні


Слайд #7
Презентація на тему «Типи конфліктів та їх вирішення» - Слайд #7

Виробничий конфлікт — це приховане чи відкрите зіткнення індивідуальних і/або групових інтересів, у сфері ділових та фахових відносин.
Об´єктивні умови виникнення конфліктів. На думку Рені Фрітш, Мелькольн Лері, Я.Штумського та інших соціологів, об´єктивними умовами виникнення конфліктів є:
— місце і характер роботи;
— соціально-демографічні особливості;
— організація праці;
— технічне забезпечення і стан робочих місць;
— система винагород (заробітна плата, премії, додаткові дні до відпусток, бонуси і т. д.).


Слайд #8
Презентація на тему «Типи конфліктів та їх вирішення» - Слайд #8

Юридичний конфлікт у вузькому розумінні виникає у власне правовій сфері, має суто нормативний характер, виражається у формі правових спорів.
Предметом конфлікту слід вважати об'єктивно існуючу (або уявлену в думках) проблему, що постає джерелом протистояння між сторонами. В юридичному конфлікті, як і в будь-якому іншому, предмет це, по суті, головна суперечність (колізійна чи соціально-пра­вова), заради розв'язання якої конфліктуючі суб'єкти вступають у бо­ротьбу.
В реальності не може бути проблема влади та її правове оформлення; проблема володіння чи розподілу тих чи інших цінностей; про­блеми пріоритетності або домінування; тощо.


Слайд #9
Презентація на тему «Типи конфліктів та їх вирішення» - Слайд #9

Об'єкт конфлікту в галузі правовідносин, як і в інших соціальних сферах, — це завжди певний дефіцитний ресурс, що яв­ляє собою матеріальну чи духовну цінність, якою прагнуть володіти або користуватися конфліктуючі сторони. Щоб стати об'єктом юри­дичного конфлікту, ця цінність (ресурс) повинна знаходитися в по­зиції перехрещення інтересів різних соціальних суб'єктів права, тоб­то лежати у площин особистих, групових, громадських, державних посягань.
Об'єкту юридичного конфлікту не обов'язково мати пра­вові ознаки (як. наприклад, власності), але одержати його закони можливо тільки завдяки юридичній процедурі.
Об'єкт юридичного конфлікту часто має неподілений характер (право на будь-що) і ви­магає в такому разі або принципово полярних рішень, або юридич­но закріплених процедур спільного володіння (користування) об'єктом.


Слайд #10
Презентація на тему «Типи конфліктів та їх вирішення» - Слайд #10

Політичний конфлікт - це зіткнення, протиборство політичних суб'єктів, обумовлене протилежністю їх політичних інтересів, цінностей і поглядів.
Структура політичного конфлікту
Політичний конфлікт можна визначити як зіткнення взаємодіючих людей з питань відносин державної влади. Конфлікт, як самостійне соціальне явище, має складну структуру, що містить дві групи елементів. Одну з них, по-горизонталі, утворюють — суб'єкт конфлікту, предмет конфлікту (інтерес, потреби, позиції) і конфліктної ситуації. До іншої структурної групи конфлікту, по-вертикалі, належать — витоки, процес розгортання конфлікту і вихід із нього.


Слайд #11
Презентація на тему «Типи конфліктів та їх вирішення» - Слайд #11

Збройний конфлікт, воєнний конфлікт (від лат. conflictus — зіткнення) — украй гостра форма вирішення протиріч між державами, що характеризується двостороннім застосуванням воєнної сили.
У війні й воєнному конфлікті є багато спільного. У першу чергу подібність полягає в способі вирішення протиріч між державами за допомогою збройної сили. Однак війна, навіть локальна, означає собою особливий якісний стан суспільства. Вона пов'язана із застосуванням усіх форм боротьби — економічної, політичної, ідеологічної й вимагає підпорядкування їхнім інтересам бойових дій збройних сил.
Війні передує тривала, завчасна підготовка, певні військово-мобілізаційні заходи в масштабі всієї країни. При збройному конфлікті цього, як правило, не відбувається.


Слайд #12
Презентація на тему «Типи конфліктів та їх вирішення» - Слайд #12

Динаміка конфлікту
Динаміка конфлікту – послідовна зміна стадій і етапів, які характеризують процес розгортання конфлікту від виникнення конфліктної ситуації до вирішення конфлікту.
Стадії (етапи) конфлікту:
1. Виникнення конфліктної ситуації.
2. Усвідомлення ситуації як конфліктної хоча би однією із сторін.
3. Стадія конфліктної поведінки або взаємодії.
4. Стадія вирішення конфлікту.


Слайд #13
Презентація на тему «Типи конфліктів та їх вирішення» - Слайд #13

Динаміка конфлікту
Динаміка конфлікту – послідовна зміна стадій і етапів, які характеризують процес розгортання конфлікту від виникнення конфліктної ситуації до вирішення конфлікту.
Стадії (етапи) конфлікту:
1. Виникнення конфліктної ситуації.
2. Усвідомлення ситуації як конфліктної хоча би однією із сторін.
3. Стадія конфліктної поведінки або взаємодії.
4. Стадія вирішення конфлікту.


Слайд #14
Презентація на тему «Типи конфліктів та їх вирішення» - Слайд #14

Методика вирішення конфлікту
1. “Зняти маски” (ревнивця, егоїста, диктатора, агресора тощо) і “стати самим собою”.
2. Виявити і усвідомити справжню причину конфлікту.
3. Відмовитися від принципу “перемога за будь-яку ціну”. В конфліктах не перемагають, їх улагоджують.
4. Знайти декілька можливих варіантів вирішення конфлікту.
5. Оцінити варіанти і вибрати кращий.
6. Переконати іншу сторону конфлікту у тому, що даний варіант є найоптимальніший (“говорити, щоб нас почули”, уміти “слухати” іншу сторону).
7. Усвідомлювати й оберігати цінність взаємовідносин.


Слайд #15
Презентація на тему «Типи конфліктів та їх вирішення» - Слайд #15

Можливість виникнення конфлікту існує у всіх сферах. Конфлікти народжуються на грунті щоденних розбіжностей у поглядах, протиборстві різних суджень, потреб, бажань, стилей життя, надій, інтересів та особистісних особливостей. Конфлікт - це невід'ємна особливість всякого процесу соціального розвитку.
Висновок


Слайд #16
Презентація на тему «Типи конфліктів та їх вирішення» - Слайд #16

Підготувала
учениця 11-Б класу
ЗОШ №23 м. Луцька
Масовець Олена


Завантажити презентацію