Презентація на тему «Трудова юстиція в Україні»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Трудова юстиція в Україні» - Слайд #1

Питання №13Трудова юстиція в Україні: перспективи та наслідки впровадження.


Слайд #2
Презентація на тему «Трудова юстиція в Україні» - Слайд #2

Трудова юстиція - атрибут соціальної правової держави
Видатний дослідник трудового права, доктор юридичних та економічних наук І.
Кисельов свого часу зазначив: "Активний розвиток трудової юстиції -
логічний наслідок визнання автономії трудового права, що сприяє закріпленню
і подальшому ствердженню цієї автономії"


Слайд #3
Презентація на тему «Трудова юстиція в Україні» - Слайд #3

Що ми маємо
Як відомо, норми Кодексу законів про працю запроваджують дві самостійні форми вирішення індивідуальних трудових спорів: досудову та судову. Трудові спори розглядаються комісіями по трудових спорах і районними, районними в місті, міськими чи міськрайонними судами.
Трудові права не можуть бути захищені у третейських судах. Згідно зі ст.2
Закону "Про третейські суди" їх юрисдикція поширюється лише на господарські
та цивільні спори в їх вузькому значенні.


Слайд #4
Презентація на тему «Трудова юстиція в Україні» - Слайд #4

Національна служба посередництва і примирення
Також в Україні діє Національна служба посередництва і примирення, яка сприяє вирішенню колективних трудових спорів, шляхом створення примирних комісій. Однак робота Служби викликає зауваження фахівців:
по-перше, вона вирішує лише колективні трудові спори;
по-друге, рішення комісій мають рекомендаційний характер;
по-третє, викликає сумніви неупередженість органу (керівника призначає Президент України).


Слайд #5
Презентація на тему «Трудова юстиція в Україні» - Слайд #5

Справи у трудових судах в основному розглядаються відповідно до норм цивільного процесу, однак існують деякі особливості: скорочені строки розгляду справ, процедура розгляду позбавлена багатьох формальностей цивільного процесу і не передбачає сплати високого державного мита.
Слухання справи у трудовому суді починається зі спроби примирення сторін.


Слайд #6
Презентація на тему «Трудова юстиція в Україні» - Слайд #6

Далеке майбутнє
Пропонується створити систему, подібну за структурою до системи господарських судів і виділити наступні рівні: місцеві трудові суди, апеляційні трудові суди та Вищий трудовий суд України;
Місцеві суди доцільно створити в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Апеляційні суд мають створюватись у апеляційних округах, визначених в указах Президента.
Організації, які висунули кандидатури засідателів, одночасно беруть на себе зобов'язання щодо збереження за ними середньої заробітної плати на період виконання ними своїх обов'язків, отже, бюджетних видатків на оплату їх праці не вимагатиметься