Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #1

Толерантність
Підготувала
Ніконенко Єлизавета


Слайд #2
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #2

Толерантність (від лат. tolerantia – терпіння) – у загальному значенні здатність приймати щось, не схвалюючи це.


Слайд #3
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #3

Термін виник як формула терпимості щодо релігійних меншин та сект унаслідок протестантської Реформації.


Слайд #4
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #4

Тепер цей термін використовується для позначення широкого кола терпимого ставлення до способу життя та існування соціальних груп, політичних партій або ідей, які дехто вважає неприйнятними.


Слайд #5
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #5

Зазвичай принцип толерантності не визнають релігійні фундаменталісти, расисти, сексуальні шовіністи, радикальні націоналісти, ксенофоби, етноцентристи.


Слайд #6
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #6

Приклади толерантності: батьки миряться з певною поведінкою своїх дітей; людина терпить слабкості іншої людини; монарх терпить інакомислення; релігійна течія терпимо ставиться до гомосексуалів; держава визнає релігійні меншини; суспільство терпимо ставиться до певних форм девіантної поведінки.


Слайд #7
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #7

Проблематичність толерантності
Щодо поняття толерантності і досі точаться дискусії. Позиції розділяються на дві протилежні:


Слайд #8
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #8

цей термін є попереднім та, хоч і є історично справедливим, однак має бути уточнений або замінений на більш позитивний та супроводжуватись чіткою оцінкою плюралізму та різноманіття;


Слайд #9
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #9

він є абсолютним концептом, що важливий для існування суспільства та обмеження дискримінації.


Слайд #10
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #10

Також дискусії точаться з приводу міри толерантності – якою мірою і в яких ситуаціях толерантність має бути присутня.


Слайд #11
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #11

Ефективна толерантність неминуче повинна бути абсолютною, і, щоб дієво виконувати свої функції – бути примусом, бути нетолерантною до нетолерантності. К. Поппер (Karl Popper) це визначив як «парадокс терпимості»: «необмежена терпимість повинна привести до нетерпимості».


Слайд #12
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #12

Німецький дослідник Р. Інґлехарт (Ronald Inglehart) безпосередньо пов'язує толерантність із рівнем матеріального добробуту, економічним прогресом та типом культури. Вона, на його думку, залежить від того, чи суспільство ближче до «традиційної», чи до «секулярно-раціональної» культури.


Слайд #13
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #13

Толерантність - це здатність без агресії сприймати думки, поведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини, які відрізняються від власних.


Слайд #14
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #14

Виникла толерантність у західній цивілізації на релігійному рівні. Виникнення цього терміну пов'язують з підписанням Нантського едикту.


Слайд #15
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #15

Передусім толерантність означає доброзичливе та терпиме ставлення до чогось. Основою толерантності є відкритість думки та спілкування, особиста свобода індивіда та поцінування прав та свобод людини.


Слайд #16
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #16

Отже, толерантність є доволі тонкою категорією, якої безумовно потрібно дотримуватись, оскільки вона визначає моральний, суспільний і демократичний розвиток суспільства.


Слайд #17
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #17

У перекладі з латинської «tolerance» означає «терпіння».
Це слово в медицині позначає здатність організму переносити вплив тих чи інших чинників. У суспільстві толерантність означає терпимість до інших думок, поглядів, традицій.


Слайд #18
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #18

Толерантність – це повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості.


Слайд #19
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #19

Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті й переконань. Також толерантність – це єдність у різноманітті, те, що переходу від війни до культури миру.


Слайд #20
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #20

Сьогодні толерантність – яскравий показник ступеню демократичності кожної держави й одна з умов її розвитку. Політична толерантність є основою для плідних міжнародних відносин.


Слайд #21
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #21

Для того, щоб досягти успіху у власному житті, не витрачати сил на конфлікти, «побутові війни», кожному доцільно сформувати у собі толерантність як рису характеру. Для цього необхідно:


Слайд #22
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #22

• бути готовими до того, що всі люди різні – не кращі й гірші, а просто різні;
• навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагаючись змінити в них те, що нам не подобається;


Слайд #23
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #23

• цінувати в кожній людині особистість і поважати її думки, почуття, переконання незалежно від того, чи збігаються вони з нашими;
• зберігати «власне обличчя», знайти себе і за будь-яких обставин залишатися собою.


Слайд #24
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #24

Понад 12 років 16 листопада світ святкує Міжнародний день толерантності. Цей День був проголошений Декларацією принципів толерантності, затвердженою у 1995 році на 28 Генеральній конференції ЮНЕСКО.


Слайд #25
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 1) - Слайд #25

На практиці толерантність добре «працює», якщо це – «гра в двоє воріт». Сподівання на те, що вияви толерантності до людини, яка систематично, брутально, цинічно порушує Ваші права, зрештою теж стане до Вас толерантною – як правило, не справджуються.