Презентація на тему «Толерантність» (варіант 4)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 4) - Слайд #1

Толерантність
Презентацію підготував:
Степанюк Назарій
учень 11-Б класу


Слайд #2
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 4) - Слайд #2

Квітка толерантності
Толерантність – це здатність сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних, а також – особливості поведінки та способу життя інших.


Слайд #3
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 4) - Слайд #3

Іншими словами толерантність – терпеливе ставлення один до одного та до суспільства зокрема.


Слайд #4
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 4) - Слайд #4

В основи толерантності закладено певний мінімум доброзичливості,
людські риси що роблять наше суспільство більш цивілізовним та прекрасним.


Слайд #5
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 4) - Слайд #5

Толерантність
Співчуття
Співпраця
Милосердя
Повага
Доброта
Гуманізм
Чуйність
Щирість
“Квітка” толерантності


Слайд #6
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 4) - Слайд #6

Терпимість до чужого способу життя,
поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань
є умовою стабільності та
єдності суспільств, особливо тих, які не є
гомогенними ні у релігійному, ні
в етнічному, ні в інших соціальних
вимірах.


Слайд #7
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 4) - Слайд #7

Толерантність різниться що до сфер свого застосування:


Слайд #8
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 4) - Слайд #8

Типи толерантності :
Вікова
Навчальна
Політична
Міжрасова
Релігійна
Міжнаціональна
Географічна
Фізіологічна


Слайд #9
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 4) - Слайд #9

Міжнаціональна толерантність - ставлення до представників різних націй, здатність не переносити недоліки і негативні дії окремих представників національності на інших людей, ставитися до будь-якії людини з позиції "презумпції національної невинності".
Расова толерантність - відсутність упереджень до представників іншої раси.


Слайд #10
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 4) - Слайд #10

Релігійна толерантність - ставлення до догматів різних конфесій, релігійності з боку віруючих і невіруючих, представників різних конфесійних груп.
Політична толерантність – терпеливе ставлення до діяльності різних партій і об'єднаннь, висловлювань їх членів і т.д.


Слайд #11
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 4) - Слайд #11

Освітня толерантність - очевидно, що даний тип толерантності має відношення до побутової сфери і не пов'язаний з обговорюваним питанням, де рівень освіти суб'єктів права є вирішальним фактором.
Вікова толерантність - неупередженість до апріорних "недоліків" людини, пов'язаних з її віком. Вікова толерантність цілком може поєднуватися з прийнятою у багатьох культурах повагою до осіб похилого віку.


Слайд #12
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 4) - Слайд #12

Фізіологічна толерантність - ставлення до хворих, інвалідів, фізично неповноцінних, осіб із зовнішніми недоліками і т.п.
Географічна толерантність - неупередженість до жителів невеликих або провінційних міст, сіл та інших регіонів, з боку столичних жителів і навпаки.


Слайд #13
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 4) - Слайд #13

Ми всі такі різні, інколи нам буває складно знайти спільну мову, чи ладити один з одним…


Слайд #14
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 4) - Слайд #14

Будьмо ж толерантними, толерантність – невідємна основа гуманного суспільства!


Слайд #15
Презентація на тему «Толерантність» (варіант 4) - Слайд #15

Кінець
Спасибі за увагу!


Завантажити презентацію