Презентація на тему «Terra – p»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Terra – p» - Слайд #1

Terra – p
Побутовий дозиметр
Рокитнівський НВК “Школа I-III ст. – ліцей”
Рокитне 2015р.


Слайд #2
Презентація на тему «Terra – p» - Слайд #2

Вигляд дозиметра


Слайд #3
Презентація на тему «Terra – p» - Слайд #3

Опис конструкції дозиметра.
Дозиметр виконаний в плоскому прямокутному пластмасовому корпусі з заокругленими кутами.
Корпус приладу складається з верхньої та нижньої кришок. В середній частині верхньої
кришки дозиметра розташовано панель індикації, зліва і справа над нею - дві клавіші управління роботою дозиметра, а в верхній частині кришки - гучномовець. В нижній кришці приладу розміщено відсік для елементів живлення, а також вікно для вимірювання поверхневої щільності потоку бета-частинок. Відсік живлення і вікно закриваються відповідно кришками, фіксація яких здійснюється за рахунок пружних властивостей матеріалу.


Слайд #4
Презентація на тему «Terra – p» - Слайд #4

В середині корпусу знаходиться друкована плата, на якій розташовані всі елементи електричної схеми, за винятком гучномовця. Гучномовець прикріплюється до верхньої кришки і електрично під'єднується до друкованої плати за допомогою пружинних контактів. Друкована плата прикріплюється до верхньої кришки корпусу гвинтами. Нижня кришка скріплюється з верхньою кришкою за рахунок зачеплення спеціальних конструктивних елементів, а також за допомогою двох гвинтів. Цими ж гвинтами прикріплюються контакти для підключення елементів
живлення.


Слайд #5
Презентація на тему «Terra – p» - Слайд #5

Схема дозиметра


Слайд #6
Презентація на тему «Terra – p» - Слайд #6

Призначення дозиметра
Дозиметр - радіометр МКС-05 "ТЕРРА", призначений для вимірювання еквівалентної
дози (ЕД) та потужності еквівалентної дози (ПЕД) гамма- та рентгенівського випромінень (далі - фотонного іонізуючого
випромінення), а також поверхневої щільності потоку бета-частинок.
Дозиметр використовується для екологічних досліджень; як наочне обладнання для закладів освіти; для
дозиметричного і радіометричного контролю на промислових підприємствах; для контролю радіаційної чистоти
житлових приміщень, будівель і споруд, території, що до них прилягає, предметів побуту, одягу, поверхні грунту на
присадибних ділянках, транспортних засобів.


Слайд #7
Презентація на тему «Terra – p» - Слайд #7

Загальні відомості
Дозиметр виконано у вигляді моноблоку, в якому розміщені детектор гамма- та бета- випромінень, друкована плата зі
схемою формування анодної напруги, цифрової обробки, управління та індикації, а також елементи живлення.
Детектор гамма- та бета-випромінень перетворює випромiнення в послiдовнiсть iмпульсiв напруги, кількість яких
пропорцiйна інтенсивності реєстрованого випромiнення.
Схема формування анодної напруги, цифрової обробки, управління та індикації здiйснює:
- масштабування i лiнеаризацiю лiчильної характеристики детектора;
- вимiрювання ПЕД фотонного іонізуючого випромінення та поверхневої щільності потоку бета-частинок шляхом
вимiрювання середньої частоти iмпульсiв, що надходять з виходу детектора;
- вимiрювання ЕД фотонного випромiнення шляхом вимiрювання загальної кiлькостi iмпульсiв, що надходять з
виходу детектора;
- вимірювання часу накопичення ЕД та реального часу;
- формування та стабілізацію анодної напруги детектора;
- управління режимами роботи дозиметра;
- відображення результатів вимірювань.
Для живлення дозиметра застосовується батарея з двох елементів типорозміру ААА.


Слайд #8
Презентація на тему «Terra – p» - Слайд #8

Експлуатаційні обмеження

Параметри обмежуючої характеристики
Параметри обмежуючої характеристики
1
Температура оточуючого повітря
від мінус 25 до +50 оС
2
Відносна вологість
до 95 % за температури 35 оС без конденсації вологи
3
Дія фотонного іонізуючого випромінення
ПЕД до 1,0 Зв/год протягом 5 хвилин


Слайд #9
Презентація на тему «Terra – p» - Слайд #9

Застосування дозиметра
Заходи безпеки при застосуванні дозиметра.
В дозиметрi вiдсутнi зовнішні деталі, на які могли б потрапити напруги, що небезпечнi для життя.
При роботi з джерелами iонiзуючих випромiнень повиннi дотримуватись вимоги радiацiйної безпеки, викладенi в
таких документах:
"Норми радіаційної безпеки України" (НРБУ), затверджені Міністром охорони здоров`я України 14 липня 1997 року;
"Основнi санiтарнi правила протирадіаційного захисту України" (ОСПУ), затвердженi Головним державним
санiтарним лiкарем України 28 грудня 2000 року.
Безпосереднє застосування дозиметра небезпеки для обслуговуючого персоналу та навколишнього середовища не
несе.


Слайд #10
Презентація на тему «Terra – p» - Слайд #10

Транспортування
1.Дозиметри в пакуванні допускають транспортування у будь-якому виді закритого транспорту згідно з умовами 4
(Ж2) (з обмеженням по температурі в діапазоні від мінус 25 до +55 оС) згідно з ГОСТ 15150-69 і правилами та нормами,
діючими на транспорті кожного виду.
2. Дозиметри в транспортній тарі мають бути розміщені та закріплені в транспортному засобі таким чином, щоб
забезпечити їх стійке положення та виключити можливість ударів один об одного, а також об стінки танспортного засоба.
3. Дозиметри в транспортній тарі дозволяють витримувати:
- вплив температури повітря від мінус 25 до +55 оС;
- вплив відносної вологості повітря (95±3) % за температури 35 оС;
- удари з прискоренням 98 м/с2, тривалістю ударного імпульсу 16 мс (кількість ударів - 1000±10 для кожного
напрямку).
4. Не допускається кантування приладів


Слайд #11
Презентація на тему «Terra – p» - Слайд #11

Утилізація
Утилізація дозиметра проводиться по групі 4 СанПіН 3183-84, СП 3209-85: метали на переробку (переплавку),
пластмасові деталі на звалище (сміттєзвалище).
Утилізація дозиметра небезпеки для обслуговуючого персоналу та навколишнього середовища не несе.


Слайд #12
Презентація на тему «Terra – p» - Слайд #12

Підготувала презентацію учениця 11-Б класуРокитнівського НВК“Школа І-ІІІ ст.-ліцей”
Кулакевич Оксана


Завантажити презентацію