Презентація на тему «Синтаксис»


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #1

СИНТАКСИС
Синтаксис – (у перекладі з грецької syntaxis – побудова, зв'язок, з'єднання) – розділ граматики, що вивчає словосполучення, речення, їх будову, граматичне значення, способи зв'язків, за якими слова поєднуються у словосполучення і речення.


Слайд #2
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #2

СИНТАКСИС
Синтаксис – (у перекладі з грецької syntaxis – побудова, зв'язок, з'єднання) – розділ граматики, що вивчає словосполучення, речення, їх будову, граматичне значення, способи зв'язків, за якими слова поєднуються у словосполучення і речення.


Слайд #3
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #3

Типи складних речень


Слайд #4
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #4

Складнопідрядним називається речення, яке складається з двох синтаксично нерівноправних частин: одна частина - основна і незалежна, а друга – їй підпорядкована і приєднується підрядним сполучником або сполучним словом.
Благовсловенна та ясна година, коли дитя читає “Кобзаря” (Д.Павличко)
Із гордістю сина кажу я про те, що мати мені Україна. (М.Луків)


Слайд #5
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #5

Головна і підрядна частина
Головною називається незалежна, граматично провідна частина складнопідрядного речення, від якої можна поставити питання до підрядної частини.
Підрядною називається частина, яка підпорядкована головній, пояснює або всю головну частину в цілому, або один її якийсь член.
Наприклад: І той любов'ю повниться до світу, хто рідну землю має під ногами. (М. Вінграновський)
[ ] – головна частина [І той любов'ю повниться до світу], який? (хто… )
( ) – підрядна частина (хто рідну землю має під ногами)


Слайд #6
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #6

Сполучники підрядності
Підрядні сполучники є основним засобом поєднання підрядної частини з головною. Сполучники не є членами речення, вони тільки з'єднують підрядне речення з головним.
Наприклад:
І все росте в душі моїй надія,
що доля усміхнеться ще мені.
(М.Зеров)


Слайд #7
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #7

Сполучні слова
Сполучні слова – це ті, які з'єднують підрядну частину речення з головною і виступають членами підрядного речення. Роль сполучних слів виконують відносні займенники в усіх відмінках (хто, що, який, котрий) та займенникові прислівники (де, куди, звідки).
Наприклад:
Скажи мені, хто твій спонсор, і я скажу, хто ти. (О.Перлюк)


Слайд #8
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #8

Сполучні слова
Сполучні слова – це ті, які з'єднують підрядну частину речення з головною і виступають членами підрядного речення. Роль сполучних слів виконують відносні займенники в усіх відмінках (хто, що, який, котрий) та займенникові прислівники (де, куди, звідки).
Наприклад:
Скажи мені, хто твій спонсор, і я скажу, хто ти. (О.Перлюк)


Слайд #9
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #9

Складнопідрядні речення з підрядними означальними
Складнопідрядним реченням з підрядним означальним називається таке речення, в якому підрядна частина пояснює означення.
Підрядні означальні відповідають на питання який? чий? котрий?
Підрядні означальні речення з'єднуються з головним за допомогою:
сполучників – щоб, що, наче, мов, ніби, як;
сполучних слів – який, котрий, що, хто, чий, де, куди, звідки, коли.
Наприклад: Не так вже далеко до тої гори (якої?), куди все життя ми йшли. (Т.Севернюк)


Слайд #10
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #10

Складнопідрядні речення з підрядними означальними
У головному реченні часто виступає вказівне слово той, такий, яким виділяється означувальний іменник:
Наприклад: Є такі гірські вершини, що сягають аж під зорі. (М.Нагнибіда)
Підрядне означальне речення може стояти після означення, яке пояснюється.
Наприклад: Благословен той вечір, що випадково звів їх. (О.Гончар)


Слайд #11
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #11

Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними
Складнопідрядними реченнями з підрядними з'ясувальними називаються такі речення, в яких підрядна частина пояснює в головній якийсь член речення, доповнюючи його зміст.
Наприклад:
Пам'ятаймо, чиї ми сини.
Пам'ятаймо, що ми з України. (В.Лазоренко)


Слайд #12
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #12

Підрядні з'ясувальні частини відповідають на питання всіх відмінків.


Слайд #13
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #13

Складнопідрядні речення з підрядними з'ясувальними
Сполучні засоби:
Сполучники:
що, як, щоб, ніби, наче, мов
Сполучні слова:
хто, який, чий, котрий, де, куди, коли
Старий дзвонар одного давнього вечора розповідав, як десь дівчата дзвонами привертали парубочі серця. (М.Стельмах.)
Людина не повинна забувати, що живе в позичку у природи. (В.Брюгген.)
Я не вірю, що через триста років зраду вважатимуть доблестю. (Г.Гордасевич)
Хто не знає, скільки добра та багатства дарує нам ліс? (Б.Сімкін)
Прочитайте речення, з'ясуйте, позицію підрядної частини в них і сполучні засоби, якими з'єднані головна і підрядна частини речення.


Слайд #14
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #14

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними
Складнопідрядними обставинними називаються такі речення, в яких підрядні частини вказують на обставини, за яких відбувається дія, несуть у собі додаткові значення та відтінки.
Підрядні обставинні частини можуть стояти після або перед головною частиною або ж у середині головної частини. Найчастіше підрядні частини відносяться до всього головного речення, але можуть уточнювати або розкривати зміст обставини в основній частині.
Якщо будемо всіх повчати, то нам не лишиться часу на самоосвіту. (І.Вільде)


Слайд #15
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #15

Складнопідрядні речення з підрядними обставинними
Складнопідрядними обставинними називаються такі речення, в яких підрядні частини вказують на обставини, за яких відбувається дія, несуть у собі додаткові значення та відтінки.
Підрядні обставинні частини можуть стояти після або перед головною частиною або ж у середині головної частини. Найчастіше підрядні частини відносяться до всього головного речення, але можуть уточнювати або розкривати зміст обставини в основній частині.
Якщо будемо всіх повчати, то нам не лишиться часу на самоосвіту. (І.Вільде)


Слайд #16
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #16

Перевірте себе!Встановіть відповідність між видом обставинного підрядного і його прикладом
Види обставинних
підрядних
Приклад речення
1) Ступеня і способу дії
А) Якщо бажаєш стать заможним, у праці будь непереможним. (Нар. творчість)
2) Порівняльні
Б) На небі збиралися великі хмари, так що можна сподіватися дощу. (Н. Рибак)
3) Причини
В) Ми розвіяли хмари понурі, щоб над нами сіяла блакить. (В. Сосюра)
4) Умови
Г) Хоч на щастя життя багате, але кожну людину ждуть і печалі, і сум, і втрати. (В. Симоненко)
5) Мети
Д) Де колосяться жита, в'ється літо золоте. (П. Воронько)
6) Допустові
Е) Скільки хвиль у бурхливому морі, стільки співів у серці моїм. (Леся Українка)
7) Місця
Є) Всі говорили разом, бо всіх одно турбувало. (М. Коцюбинський)
8) Часу
Ж) Твій мужній голос музикою лине, як плескіт хвиль і сяйво тих зірок… (В. Сосюра)
9) Наслідкові
З) Не буде щастя ні мені, ні люду, доки на світі нещаслива буде хоча б одна людина роботяща. (М. Вінграновський)


Слайд #17
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #17

Список використаних джерел:
Олійник О.Б. Українська мова: Підручник для 8-9 кл. середньої школи – К. “Альфа”.1997. – 422 с.
Глазова ОП. Українська пунктуація: Навчальний посібник. – Х.: Веста: Видавництво “Ранок”, 2006. – 352 с.
Ніколаєнко І.О., Терновська Т.П., Ужченко В.Д. Збірник вправ і завдань з української мови. Для підготовки до випускинх та вступних іспитів. – К.: Освіта, 1997. – 224 с.


Слайд #18
Презентація на тему «Синтаксис» - Слайд #18

Автор перезентації:
Удод Олександр Степанович,
учитель української мови і літератури
Райгородської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Кам´янського району
Черкаської області