Презентація на тему «Світова торгівля. Основні риси світового господарства»


Рейтинг презентації 4 на основі 5 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Світова торгівля. Основні риси світового господарства» - Слайд #1

Світова торгівля
Основні риси світового господарства.
Волошин Данил
Ананьєва Поліна
Підготували


Слайд #2
Презентація на тему «Світова торгівля. Основні риси світового господарства» - Слайд #2

Світове господарство –
сукупність національних економік, які беруть участь у міжнародному поділі праці і взаємопов'язані системою міжнародних економічних відносин.
Міжнародні
економічні
відносини - система господарських зв'язків між країнами.


Слайд #3
Презентація на тему «Світова торгівля. Основні риси світового господарства» - Слайд #3

Міжнародні економічні відносини –
система господарських зв'язків між країнами.


Слайд #4
Презентація на тему «Світова торгівля. Основні риси світового господарства» - Слайд #4

На сучасному етапі світове господарство нараховує понад 230 держав, у яких проживає більше 6 млрд. чоловік. Держави, що існують на планеті, відрізняються між собою за рівнем економічного розвитку, належністю до певних соціальних і політичних систем.


Слайд #5
Презентація на тему «Світова торгівля. Основні риси світового господарства» - Слайд #5

Глобалізація - процес посилення взаємозалежності країн внаслідок збільшення масштабів і обсягів міжнародних економічних відносин на основі інформаційних і комунікаційних технологій.
наслідки глобалізації
позитивні
негативні
· Досягнення високих і стабільних темпів економічного зростання
· Підвищення загального рівня життя
· Злиття фінансових капіталів
Посилення залежності країн від впливу міжнародної економічної системи
Втрата характерних особливостей національних економік
· Часткова втрата здатності уряду країн самостійно керувати політикой та економікою


Слайд #6
Презентація на тему «Світова торгівля. Основні риси світового господарства» - Слайд #6

Світовий товарний ринок - система обміну товарами та послугами між країнами.
Вплив зовнішньої торгівлі на розвиток національної економіки
доповнення відсутніх, але необхідних елементів виробництва (ресурси, техніка і т.д.)
максимізація національного доходу за рахунок зменшення витрат на основі міжнародного поділупраці
створення сприятливих умов для розширення масштабів виробництва (особливо для малих країн)
підвищення конкурентоспроможності національної продукції завдяки міжнародній конкуренції


Слайд #7
Презентація на тему «Світова торгівля. Основні риси світового господарства» - Слайд #7

МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ - однобічне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі з метою отримання прибутку чи підприємницької вигоди.
Три види міжнародного капіталу:
експорт (імпорт)
підприємницького
капіталу
експорт (імпорт)
позичкового
капіталу
міжнародна допомога


Слайд #8
Презентація на тему «Світова торгівля. Основні риси світового господарства» - Слайд #8

Міжнародна спеціалізація-
спрямованість економіки
країни на випуск певного
виду продукції.
Транснаціональні корпорації
(ТНК) - найбільші компанії,
які мають щорічний оборот не менше 100
млн дол США, філії не менше ніж в шести країнах світу, частина активів за кордоном - не менше 25%.
Економічна інтеграція — форма інтернаціоналізації господарської діяльності (виробництва), зближення та поглиблення взаємодії національних економік. Вона зумовлена зростом продуктивних сил, підвищенням рівня виробництва та науково-технічною революцією


Слайд #9
Презентація на тему «Світова торгівля. Основні риси світового господарства» - Слайд #9

Фактори, що зумовлюють збільшення обсягів зовнішньої торгівлі
Розвиток міжнародної спеціалізації
і кооперування виробництва
Розвиток міжнародної інвестиційної
діяльності
Активна діяльність транснаціональних
корпорацій
Розвиток процесів економічної інтеграції


Слайд #10
Презентація на тему «Світова торгівля. Основні риси світового господарства» - Слайд #10

Глобалізація-це..?
Світове господарство-це..?
Назвіть фактори ,що зумовлюють збільшення обсягів зовнішньої торгівлі
Система обміну товарами та послугами між країнами – характеристика поняття…..?
Основними форми міжнародних економічних відносин є….?
Посилення залежності країн від впливу міжнародної економічної системи – це позитивний чи негативний наслідок глобалізації?
Міжнародні економічні відносини – це…?
Назвіть основні види міжнародного капіталу…
Продовжіть речення:
Транснаціональні корпорації (ТНК) - найбільші компанії, які мають щорічний оборот….
Економічна інтеграція- це…?
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Слайд #11
Презентація на тему «Світова торгівля. Основні риси світового господарства» - Слайд #11

Дякую за перегляд