Презентація на тему «Суверенітет народу і державний суверенітет»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Суверенітет народу і державний суверенітет» - Слайд #1

 Суверенітет народу і державний суверенітет: проблеми співвідношення понять.


Слайд #2
Презентація на тему «Суверенітет народу і державний суверенітет» - Слайд #2

внутрішню : виражає верховенство і повноту державної вла­ди відносно до усіх інших організацій у політичній системі су­спільства, її монопольне право на законодавство, управління і юрисдикцію усередині країни в межах усієї державної тери­торії;
Відрізняють дві сторони державного суверенітету


Слайд #3
Презентація на тему «Суверенітет народу і державний суверенітет» - Слайд #3

зовнішню : виражає незалежність і рівноправність держави як суб'єкта міжнародного права у взаємовідносинах з іншими дер­жавами, недопустимість втручання у внутрішньодержавні спра­ви ззовні.


Слайд #4
Презентація на тему «Суверенітет народу і державний суверенітет» - Слайд #4

Суверенітет народу (народ - громадяни всіх національнос­тей, що мешкають на території даної країни) означає верховен­ство народу як джерела і носія влади, його право самому вирі­шувати свою долю, безпосередньо або через представницькі ор­гани брати участь у формуванні напрямку політики своєї держави, складу її органів, контролювати діяльність .державної влади.


Слайд #5
Презентація на тему «Суверенітет народу і державний суверенітет» - Слайд #5

Суверенітет держави не обов'язково припускає суверенітет народу. Суверенітет держави може поєднуватися з відсутністю суверенітету народу, з наявністю тоталітарного режиму, деспотії. Як правило (але не завжди), відсутність зовнішнього сувере­нітету держави спричиняє втрату суверенітету народу як внут­рішньої свободи його політичного стану. У демократичній дер­жаві джерелом і основою співробітництва усіх влад є установча влада народу. Тут суверенітет народу є джерелом державного су­веренітету.
Яким є співвідношення суверенітету держави і суверенітету народу?