Презентація на тему «Сутність і функції грошей»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Сутність і функції грошей» - Слайд #1

Тема 1: Сутність і функції грошей.
Виконав:
Студентка групи Б-21М
Білик Галина


Слайд #2
Презентація на тему «Сутність і функції грошей» - Слайд #2

Мета:
Визначити сутність грошей їх походження та функції ;
Засвоїти поняття грошей,теорії походження грошей, роль держави у творенні грошей;


Слайд #3
Презентація на тему «Сутність і функції грошей» - Слайд #3

План:
1.Походження грошей, роль держави у створенні грошей.
2.Сутність грошей, гроші як гроші і гроші як капітал.
3.Форми грошей та їх еволюція.
4.Вартість грошей.
5.Функції грошей.
6.Якісні властивості грошей.
7.Роль грошей у розвитку економіки


Слайд #4
Презентація на тему «Сутність і функції грошей» - Слайд #4

Суспільство пройшло великий шлях розвитку, і на певному його етапі виникло таке унікальне явище, як гроші. Тепер їм належить визначальне місце в економіці. Вони виступають як її судинна система, що забезпечує обіг доходів і витрат суб`єктів ринку, життєздатність кожної із структур.


Слайд #5
Презентація на тему «Сутність і функції грошей» - Слайд #5

Гроші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу. З утворенням світового ринку, деякі національні гроші виконують функції світових.


Слайд #6
Презентація на тему «Сутність і функції грошей» - Слайд #6

Походження грошей відноситься до 7 - 8 тис. до н.е. Історично в якості грошей використовувались різні матеріальні носії. Але щоб служити в якості грошей, предмет мав пройти одне випробування: отримати загальне визнання як засіб обміну. Тобто гроші визнаються самим суспільством: все, що суспільство визнає в якості засобу обігу і є грошима.


Слайд #7
Презентація на тему «Сутність і функції грошей» - Слайд #7

В економічній теорії виділяють дві основні концепції походження грошей:
Раціоналістична — гроші виникли як наслідок певної раціональної угоди між людьми через необхідність виділення спеціального інструменту для обслуговування сфери товарного обігу.
Еволюційна — гроші виділяють із загальної товарної маси, оскільки вони найпридатніші для виконання функціональної ролі грошового товару. Той чи інший товар стає грішми лише в межах певної особливої суспільної форми, товарного виробництва й обігу.


Слайд #8
Презентація на тему «Сутність і функції грошей» - Слайд #8

Гроші в своєму розвитку виступали в двох видах:
Реальні гроші - це гроші, у яких номінальна вартість (позначена на них вартість) відповідає реальній вартість, тобто вартості металу, із якого вони виготовлені
Знаки вартості– гроші, номінальна вартість яких вище реальної, тобто витраченої на їх виробництво суспільної праці.


Слайд #9
Презентація на тему «Сутність і функції грошей» - Слайд #9

Гроші виконують ряд важливих функцій:
Засіб нагромадження — це функція, що пов'язана із здатністю грошей бути засобом збереження вартості, представником абстрактної форми багатства.
Міра вартості — це функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни.
Засіб обігу — це функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг.


Слайд #10
Презентація на тему «Сутність і функції грошей» - Слайд #10

Гроші виконують ряд важливих функцій:
Засіб платежу - це функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.
Світові гроші - це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.


Слайд #11
Презентація на тему «Сутність і функції грошей» - Слайд #11

Список використаних джерел:
http://pidruchniki.ws/
Гроші і кредит: Підручник затверджено МОН / Колодізєв О.М., Колесніченко В.Ф. – К., 2010.
Левченко Л.В. Гроші та кредит : вплив на інфляційні процеси в Україні та рівень доларизації економіки /О. Береславка// Вісн. НБУ.-2006.-№6


Завантажити презентацію