Презентація на тему «Сучасна екологія. Її місце в системі наук»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Сучасна екологія. Її місце в системі наук» - Слайд #1

Сучасна екологія.Її місце в системі наук.


Слайд #2
Презентація на тему «Сучасна екологія. Її місце в системі наук» - Слайд #2

Вперше термін «екологія» запропонував у 1866 р. німецький дослідник природи Е. Геккель.
Сучасна екологія — це одна з головних фундаментальних наук про взаємовідносини живої й неживої природи, нова філософія людства, що перебуває в стадії формування.


Слайд #3
Презентація на тему «Сучасна екологія. Її місце в системі наук» - Слайд #3

Специфіка сучасної екології полягає в тому, що вона із суто біологічної науки перетворилася на цілий цикл знань, увібравши в себе розділи географії, геології, хімії, фізики, соціології, теорії культури, економіки й навіть теології.


Слайд #4
Презентація на тему «Сучасна екологія. Її місце в системі наук» - Слайд #4

Сучасна екологія з традиційної біоекології виросла в комплексну, складну, багатогранну інтегральну науку-лідера, стала філософією виживання людства — екологічною філософією.


Слайд #5
Презентація на тему «Сучасна екологія. Її місце в системі наук» - Слайд #5

Екологічна діяльність нині — обов'язкова, а здебільшого — одна з основних складових будь-якої сфери людської діяльності: промислового виробництва, енергетики, сільського й лісового господарства, транспорту, наукових досліджень, військової справи, культури, релігії та ін.


Слайд #6
Презентація на тему «Сучасна екологія. Її місце в системі наук» - Слайд #6

Головний предмет досліджень нової екології — взаємозв'язки (їхні особливості й розвиток) живих організмів, їхніх груп різних рангів, живих і неживих компонентів екосистем, а також характер впливу природних і антропогенних факторів на функціонування екосистем і біосфери в цілому.


Слайд #7
Презентація на тему «Сучасна екологія. Її місце в системі наук» - Слайд #7

Основні завдання екології XXI століття:


Слайд #8
Презентація на тему «Сучасна екологія. Її місце в системі наук» - Слайд #8

вивчення загального стану сучасної біосфери, умов його формування та причин змін під впливом природних і антропогенних факторів;


Слайд #9
Презентація на тему «Сучасна екологія. Її місце в системі наук» - Слайд #9

прогнозування динаміки стану біосфери в часі й просторі;


Слайд #10
Презентація на тему «Сучасна екологія. Її місце в системі наук» - Слайд #10

розробка з урахуванням основних екологічних законів шляхів гармонізації взаємовідносин людського суспільства й Природи, збереження здатності біосфери до самоочищення, саморегулювання й самовідновлення.


Слайд #11
Презентація на тему «Сучасна екологія. Її місце в системі наук» - Слайд #11

Останніми десятиліттями в усьому світі почали розвиватися найрізноманітніші напрями екологічних досліджень, мета яких — забезпечити спеціалістів необхідною для прийняття рішень екологічною інформацією в усіх сферах людської діяльності. Сучасні екологічні дослідження мають стати науковою базою для розробки стратегії й тактики поведінки людства у XXI ст.


Слайд #12
Презентація на тему «Сучасна екологія. Її місце в системі наук» - Слайд #12

Дякую за увагу!
Виконала учениця 11-А класуНеволіна Юлія.


Завантажити презентацію