Презентація на тему «Суб’єкти суміжних прав»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Суб’єкти суміжних прав» - Слайд #1

Питання №12Суб'єкти суміжних прав: особливості правового статусу


Слайд #2
Презентація на тему «Суб’єкти суміжних прав» - Слайд #2

ТЕРМІН
Сумі́жні права́ — тип прав на інтелектуальну власність, спрямованих забезпечити охорону інтересів фізичних та юридичних осіб, що сприяють створенню творів, які після створення стають доступними для широкого загалу.


Слайд #3
Презентація на тему «Суб’єкти суміжних прав» - Слайд #3

ОСОБЛИВІСТЬ СУМІЖНИХ ПРАВ
Особливістю суміжних прав є те, що більшість з них залежить від прав авторів, творчою працею яких створено твір, вони є похідними від авторських прав.


Слайд #4
Презентація на тему «Суб’єкти суміжних прав» - Слайд #4

СУМІЖНІ ОБ'ЄКТИ
Відповідно Закону «Про авторське право і суміжні права» об'єктами суміжних прав є:
виконання літературних, драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних, фольклорних та інших творів;
фонограми, відеограми;
передачі (програми) організацій мовлення.


Слайд #5
Презентація на тему «Суб’єкти суміжних прав» - Слайд #5

Суб'єкти суміжних прав
Статья 36 Цивільного кодексу України
1. Суб'єктами суміжних прав є:
а) виконавці творів, їх спадкоємці та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконань;
б) виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм;
в) виробники відеограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо відеограм;
г) організації мовлення та їх правонаступники.


Слайд #6
Презентація на тему «Суб’єкти суміжних прав» - Слайд #6

СТАТТЯ 450 Цивільного кодексу України
Первинними суб'єктами є особи в яких майнові та немайнові права інтелектуальної власності виникають вперше на підставі факту здійснення виконання, створення фонограми, відеограми чи передачі мовлення.
До таких осіб належать:
Виконавець
, виробник фонограми,
виробник відеограми, організація мовлення.