Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників»


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #1

СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ БІОГРАФІЙ ПИСЬМЕННИКІВ
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ 11 – Х КЛАСІВ
КЕРІВНИК вч. української мови та літератури Іванова В.В.


Слайд #2
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #2

Навчальний аспект: створення в учнів образу цілісного знання, підвищення мотивації учнів для отримання нових знань; вироблення вміння конструювати свої знання; вивчення найважливіших методів наукового пізнання (висунути й обґрунтувати задум, самостійно поставити й сформулювати завдання проекту, знайти метод аналізу ситуації); вироблення вміння висувати теми (підтеми) проектів; формування вміння висувати, аргументувати та захищати свої ідеї; ознайомлення зі способами роботи з інформацією; формування навичок самоорганізації (планування діяльності, програмування дій, корекція етапів і способів діяльності, гнучкість і варіативність дій).
Дидактична мета проекту


Слайд #3
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #3

Дидактична мета проекту
Розвивальний аспект: розвиток дослідницьких і творчих здібностей особистості; розвиток здібностей до самовизначення й визначення мети; розвиток критичного мислення (готовність до планування, гнучкість мислення, наполегливість, готовність виправляти свої помилки, пошук компромісних рішень); розвиток навичок аналізу та рефлексії (встановлення причинно-наслідкових зв'язків, визначення суттєвих ознак з орієнтацією на поставлену мету, моделювання конкретного або абстрактного продукту); розвиток уміння визначати свою позицію, планувати свою роботу і час; розвиток комунікативних умінь і навичок; розвиток уміння презентувати результати своєї роботи.


Слайд #4
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #4

Дидактична мета проекту
Виховний аспект: виховання значущих загальнолюдських цінностей (соціальне партнерство, толерантність, діалог); виховання почуття відповідальності, самодисципліни й самоорганізації; виховання бажання виконати роботу якісно.


Слайд #5
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #5

Дидактична мета проекту
Соціалізаційний аспект: вироблення особистого погляду на події; усвідомлення значення спільних зусиль, роботи в команді; застосування суб'єктного досвіду учнів та узгодження його з науковим змістом проекту; стимулювання учнів до самооцінної освітньої діяльності; формування та розвиток здібностей учнів організовувати творчість інших.


Слайд #6
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #6

Етапи роботи над проектом
Визначення теми і мети проекту. Добір інформації
Планування
Збір матеріалів. Добір інформації.
Аналіз. Узагальнення зібраних матеріалів, формування висновків.
Подання й оцінювання результатів. Участь у колективному обговоренні результатів проекту та процесу роботи над ним. Оцінювання зусиль, використаних можливостей, творчого підходу.
Презентація проекту. Публічний захист проекту.
Рефлексія.


Слайд #7
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #7

Володимир Винниченко(26 липня 1880 — 6 березня 1951)
Робота Чумака Є. та Ткаченка Є.


Слайд #8
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #8

З української літератури
Презентація
Вороний
Микола
Кіндратович


Слайд #9
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #9

Дмитро Васильович Павличко
Робота у виконанні Буздиханової З. та Караманян З.
.


Слайд #10
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #10

Олександр ДовженкоЖИТТЯ У ТВОРЧОМУ ЗЛЕТІ
Художник великої епохи, він мислив
масштабами століть і тисячоліть.
О. Гончар


Слайд #11
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #11

Іван Багряний ( 1906 – 1963 )
Людина – це найвеличніша з усіх істот.
Людина – найнещасливіша з усіх істот.
Людина – найпідліша з усіх істот.
Як тяжко з цих трьох рубрик вибрати
першу для доведення прикладом. Іван Багряний
Робота Ігнатової Ксенії


Слайд #12
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #12

“Мене не можуть люди не почути…”
Ліна Костенко
Роботу виконали Занімонцев І., Пуляєва А.


Слайд #13
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #13

Біографія та творчість
письменника
Робота Стрельцова А.
Олександр Олесь


Слайд #14
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #14

Остап Вишня
1889-1956


Слайд #15
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #15

Павло Загребельний
(1924-2009)


Слайд #16
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #16

Представники “Розстріляного Відродження”


Слайд #17
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #17

Василь СтусБіографія
Дата народження
Дата смерті
06 січня- 1938
04 вересня - 1985


Слайд #18
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #18

У л а с С а м ч у к
Біографія
Роботу виконала
Мінькова Юлія, 11Б


Слайд #19
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #19

Пантелеймон Куліш
(26.VІІ.1819 — 2.ІІ.1897)
Я не поет і не історик — ні!
Я піонер з сокирою важкою:
Терен колючий в рідній
стороні
Вирубую трудящою рукою.


Слайд #20
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #20

Рефлексія
1. Чи зрозуміли ви, що таке проект?
2. Ви навчились визначати цілі?
3. Ви можете розбити загальну ціль на менші задачі, що дозволяють отримати результат?
4. Чи навчились складати план дій з реалізації проекта?
5. Чи активно ви приймаєте участь в його реалізації?
6. Ви отримали навички роботи з комп'ютером, Інтернетом?
7.Чи самостійно зробили презентацію проекта?
8.Ви отримали задоволення від його виконання?


Слайд #21
Презентація на тему «Створення презентації біографій письменників» - Слайд #21