Презентація на тему «Страхові операції»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Страхові операції» - Слайд #1

Страхові операції


Слайд #2
Презентація на тему «Страхові операції» - Слайд #2

Страхування — економічні відносини, в яких приймає участь мінімум дві сторони, одна з яких — це страхова організація, тобто страхувальник, який формує умови страхування, а інша — фізична або юридична особа, тобто страховик.


Слайд #3
Презентація на тему «Страхові операції» - Слайд #3

Страховий ринок – це особливі соціально-економічне середовище і сфера економічних відношень, де об'єктом купівлі-продажу (товаром) є страхова послуга, формуються попит і пропозиція на неї.
Основна мета страхового ринку – забезпечення безперервності процесу суспільного відтворення через продаж специфічної фінансової послуги (страхової гарантії), що здійснює матеріальну компенсацію шкоди (збитку), яка заподіяна майновим інтересам страхувальників у результаті настання подій, що називаються страховими випадками. 


Слайд #4
Презентація на тему «Страхові операції» - Слайд #4

Страховий ринок може бути охарактеризований за територіальним і галузевим (видовим) принципом. У територіальному аспекті можна виділити:• внутрішній (місцевий) страховий ринок;• національний (зовнішній) страховий ринок;• міжнародний (світовий) страховий ринок.
Внутрішній страховий ринок – місцевий ринок, де є безпосередній попит на страхові послуги з боку клієнтів, що може бути задоволений конкретними страховиками.Національний (зовнішній) страховий ринок – той ринок, який перебуває у межах певної держави, охоплює декілька внутрішніх ринків і до структури якого належать багато страхових компаній, котрі діють як у межах держави, так і за кордоном.Міжнародний (світовий) страховий ринок – це пропозиція і попит на страхові послуги у масштабах світового співтовариства.


Слайд #5
Презентація на тему «Страхові операції» - Слайд #5

3
За галузевою (видовою) ознакою виділяють ринки: • особистого страхування; • майнового страхування;• страхування відповідальності;• страхування економічних ризиків;• перестраховування.


Слайд #6
Презентація на тему «Страхові операції» - Слайд #6

Країнами-лідерами експорту страхових послуг є
Велико-Британія
США
Італія
Німеччина
Франція
Швейцарія.
Міжнародні страхові організації можна класифікувати наступним чином:
страхові холдінг-компанії, які є власністю акціонерів, чия відповідальність за збитки обмежується вартістю акцій, які їм належать;
взаємні компанії, власниками яких є власники полісів, які розподіляють отриманий прибуток;
колективні товариства взаємного страхування;
кептивні страхові компанії;
взаємні асоціації, які гарантують відшкодування збитку і приймають до страхування ризики від осіб, зайнятих в окремій галузі промисловості.


Слайд #7
Презентація на тему «Страхові операції» - Слайд #7

Страхування зовнішньоекономічних зв'язків здійснюється за посередництвом проведення різних міжнародних страхових операцій. Міжнародні страхові операції – це система господарських зв'язків між національними економіками різних країн по реалізації страхового фонду.
Міжнародні страхові операції за організаційно-правовою ознакою поділяються на такі групи:1. Прямі міжнародні договірні операції.2. Прямі страхування.3. Посередницькі страхування.4. Операції міжнародного перестрахування.


Слайд #8
Презентація на тему «Страхові операції» - Слайд #8

Прямі міжнародні договірні операції означають, що полісоутримувач (страхівник) однієї країни заключає договір страхування зі страхувателем іншої країни. Дані операції укладаються як безпосередньо головною конторою головного страхувальника, так і через страхових брокерів.
Прямі страхування означають, що договори страхування укладаються через агентські організації страхувальника за кордоном. Ці операції здійснюються, коли відсутній національний страховий ринок, є конкретні фінансово-комерційні переваги (більш низькі тарифи, більший обсяг страхового покриття, валютні фактори тощо) чи факти юридичного (фактичного) примушення (наприклад, у відповідності з зовнішньоторговим контрактом на умовах СІФ), коли експортер приймає зобов'язання застрахувати товар у іноземного страхувальника, призначеного імпортером.
Посередницькі страхування означають, що договори страхування укладаються юридичними самостійними страховими компаніями за кордоном, тобто дочірніми страховими компаніями.


Слайд #9
Презентація на тему «Страхові операції» - Слайд #9

Перестрахування – це система економічних відносин, у відповідності з якою страхуватель, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності по них передає на узгоджених умовах іншим страхувателям з метою створення збалансованого портфеля страхувань, забезпечення фінансової стійкості страхових операцій.Перестрахування представляє собою страхування одним страхівником (перестрахуватель) на певних договірних умовах ризику виконання всіх чи частини своїх зобов'язань перед страхувателем у іншого страхувальника (перестрахівника).


Слайд #10
Презентація на тему «Страхові операції» - Слайд #10

Страхування зовнішньоекономічних зв'язків здійснюється за посередництвом проведення різних міжнародних страхових операцій, які здійснюють такі міжнародні страхові інститути: асоціації, бюро, об'єднання, товариства, комітети, союзи, федерації.


Завантажити презентацію