Презентація на тему «Стопи»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #1

Стопи


Слайд #2
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #2

Стопа -
повторювана у вірші група складів, до якої входить один склад наголошений, а інші - ненаголошені.


Слайд #3
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #3

Стопи:
двоскладові;
трискладові.


Слайд #4
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #4

Двоскладові стопи:
ЯМБ
ХОРЕЙ
двоскладова стопа з наголосом на II складі:
—́
двоскладова стопа з наголосом на I складі:
―́


Слайд #5
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #5

Віршовий розмір -
характер стопи;
кількість стоп.


Слайд #6
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #6

Ямб, як і хорей, буває двостопний, тристопний, чотиристопний, п'ятистопний, зрідка навіть семистопний та восьмистопний.


Слайд #7
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #7

Наприклад,
якщо рядок вірша складається з чотирьох двоскладових стоп з наголосом на I складі, то це — чотиристопний хорей.


Слайд #8
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #8

Наприклад,
якщо рядок вірша складається з чотирьох двоскладових стоп з наголосом на I складі, то це — чотиристопний хорей.


Слайд #9
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #9

Наприклад,
якщо рядок вірша складається з чотирьох двоскладових стоп з наголосом на I складі, то це — чотиристопний хорей.


Слайд #10
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #10

Визначимо віршовий розмір
Село́ ненáче погорíло,t2, 4, 8
―́ ― ́  ―́
Ненáче люди подурíли,
―́  ― ́  ―́
Німí на пáнщину ідýть
― ́ ―́  ―́
І діточо́к своїх ведýть!..
   ―́  ―́  ―́


Слайд #11
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #11

Отже,
стопа називається ямбом.
у рядку цих стоп по 4, тому віршовий розмір — чотиристопний ямб.


Слайд #12
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #12

Пірихій
- стопа, яка не має наголошених складів

- може заміняти ямб або хорей, але самостійно не вживається і на визначення віршового розміру не впливає.


Слайд #13
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #13

Визначимо віршовий розмір
Хáй важкá доро́га,
―́  ―́  ―́ 
Хáй похмýрі днúни,
―́  ―́  ―́ 
Всé зробú, що змо́га,
―́  ―́  ―́ 
На корúсть краíни.
  ―́  ―́ 


Слайд #14
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #14

Отже,
це стопа, яка називається хореєм;
у рядку таких стоп 3;
вірш П. Грабовського написаний тристопним хореєм.


Слайд #15
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #15

Отже,
це стопа, яка називається хореєм;
у рядку таких стоп 3;
вірш П. Грабовського написаний тристопним хореєм.


Слайд #16
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #16

 Трискладові віршові розміри
ДА́КТИЛЬ ―́  
АМФІБРА́ХІЙ  ―́ 
АНАПЕ́СТ   ―́


Слайд #17
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #17

Визначимо віршовий розмір
Рученьки тéрпнуть, злипáються вíченьки..
― ́  ―́   ― ́  ― ́ 
Бо́же, чи до́вго, тягтú?
― ́  ―́   ― ́
З рáннього рáнку до пíзньої нíченьки
― ́   ―́   ― ́  ― ́ 
Го́лкою дéнно вертú.


Слайд #18
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #18

Отже,
у строфі перший і третій рядки написані
чотиристопним дактилем,
а другий і четвертий — неповним тристопним дактилем.


Слайд #19
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #19

Визначимо віршовий розмір
Обривáються звíльна всі пýта,
  ―́   ―́   ― ́ 
Що в'язáли нас з дáвнім життя́м:
  ―́   ―́   ― ́
З дáвніх бро́дів і дýмка розкýта, —
  ―́   ― ́   ― ́ 
Ожиє́мо, братú, ожиє́м!
 ―́   ―́  ― ́


Слайд #20
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #20

Отже,
вірш написаний
тристопним анапестом.


Слайд #21
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #21

Підсумок:
Стопа – це …
Стопи поділяються на …
Двоскладові стопи – це …
Пірихій – це …
Віршовий розмір …


Слайд #22
Презентація на тему «Стопи» - Слайд #22


Завантажити презентацію