Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #1

Стереотипи та їх роль у житті людини.Толерантність.ксенофобія.расизм.гендерні стереотипи
Підготував учень 11-А класу
Троцюк Олександр


Слайд #2
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #2

План
Стереотипи та їх роль у житті людини
Толерантність
Расизм і ксенофобія
Гендерні стереотипи


Слайд #3
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #3

Стереотипи та їх роль у житті людини
Стереотип (від греч. "stereotype": stereos - твердий, міцний і typos  -форма, зразок, відбиток) - тверда,  часто спрощена,  стандартна  думка про соціальні групи чи про окремих індивідів як представниках цих груп.
Людський мозок влаштований таким чином, що він постійно класифікує все, що йому трапляється в реальному житті. Коли у нас не вистачає інформації про якийсь предмет, ми відносимо його до певної категорії і приписуємо йому певні якості. Так ми вирішуємо, що «всі росіяни багато п'ють», а «всі підлітки вживають наркотики».


Слайд #4
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #4

За вказаними параметрами будуються відповідні профілі (стереотипи) поведінки соціальних груп.


Слайд #5
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #5

Толерантність
Толерантність - це здатність без агресії сприймати думки, поведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини, які відрізняються від власних.
Виникла толерантність у західній цивілізації на релігійному рівні. Виникнення цього терміну пов'язують з підписанням Нантського едикту.


Слайд #6
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #6

Значення слова «толерантність» у різних народів пояснюється по-різному.
Іспанською це поняття означає здатність визнавати відмінні від власних ідеї або думки;
французькою — ставлення, за якого допускається, що інші можуть думати чи діяти інакше, ніж ти сам; англійською — готовність бути терпимим, поблажливим; китайською — дозволяти, сприймати, бути великодушним щодо інших;
арабською — прощення, поблажливість, м'якість, милосердя, співчуття, терпіння, прихильність до інших; російською — здатність терпіти щось і когось (бути витриманим, витривалим, стійким, вміти миритися з існуванням будьчого і будь-кого).
 


Слайд #7
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #7

Толерантна особистість
Інтолерантна особистість
Повага до думки інших
Нерозуміння
Доброзичливість
Ігнорування
Бажання будь-що робити разом
Егоїзм
Розуміння і сприйняття
Нетерпимість
Чуйність
Висловлювання зневаги
Допитливість
Дратівливість
Поблажливість
Байдужість
Довіра
Цинізм
Гуманізм
Невмотивована агресія


Слайд #8
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #8

До того ж толерантність як якість особистості допомагає людині адаптуватися в іншому середовищі, до несподівано нових для нього умов життя. Люди, що не володіють цією якістю, виявляють категоричність, нездатні до змін, яких вимагає від нас життя.


Слайд #9
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #9

Расизм і ксенофобія
Расизм — світогляд, а також політичні теорії і практики, що ґрунтуються на расовій дискримінації, на уявленні про поділ людей на біологічно різні групи, тобто на раси на основі особливостей зовнішнього вигляду, як-от: колір шкіри, структура та колір волосся, риси обличчя, будова тіла тощо і різному ставленні до людей та їх спільностей залежно від їх приналежності до цих груп (рас).
Расизм у загальному випадку розглядають як форму ксенофобії. Ксенофобія передбачає віру в те, що об'єкт ворожості є чужим.


Слайд #10
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #10

Згідно з расистськими теоріями, люди різних рас розрізняються за соціально-біологічною поведінкою. Тобто до зовнішніх ознак «прив'язують» важливі психологічні, розумові та фізичні особливості або роблять антинаукові, безпідставні узагальнення на зразок: «усі негри ліниві», «усі жиди жадібні» тощо. Ця різниця, як стверджують послідовники расистських теорій, зумовлена механізмами спадковості і не зникає повністю у результаті виховання, соціалізації та інших культурних процесів.


Слайд #11
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #11

Нині в усьому світі є багато послідовників найвідомішого расиста – Адольфа Гітлера.
Ці люди також поділяють його теорію про расову відмінність,і всіляко це демонструють.


Слайд #12
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #12

Ксенофобія
Ксенофобія (від грецьких слів ξευος (ксенос) — «чужинець», «незнайомець», та φοβος(фобос) — «страх») — неоднозначний термін на позначення певного стану людини, що виявляється у нав'язливому страху щодо чужинців чи просто чогось незнайомого або страх перед чужоземцями та ненависть до них.


Слайд #13
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #13

Динаміка толерантності і ксенофобії українців


Слайд #14
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #14

Розрізняють дві основні форми ксенофобії. Перша спрямована на групу всередині суспільства, що вважається чужою і шкідливою для суспільства, наприклад нові іммігранти, біженці, трудові мігранти, євреї, цигани, гомосексуалісти. Об'єктом другої форми ксенофобії є переважно культурні елементи, що вважаються чужими. Усі культури піддаються чужоземному впливу, але культурна ксенофобія є часто вузькоспрямованою на певні прояви такого впливу (наприклад, поширення нетрадиційної для даної країни релігії).


Слайд #15
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #15

З точки зору біосоціології, ксенофобія є суспільною проекцією інстинкту самозбереження певної національно-економічної формації.
Незначні прояви ксенофобії є цілком природними і нешкідливими для суспільства загалом, але таке твердження багато хто піддає сумніву.


Слайд #16
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #16

Нині в світі існує багато організацій по боротьбі з расизмом:
Це спеціальна комісія ООН по боротьбі з расизмом,
UNICEF та інші


Слайд #17
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #17

Гендерні стереотипи
Від народження батьки виховують дитину відповідно до її статі. З цього приводу в усіх країнах існує чимало традицій.
Наприклад: дівчаткам купують одяг рожевого кольору, а хлопчикам – блакитного; дівчаткам дарують ляльки, а хлопчикам – машинки.


Слайд #18
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #18

Гендер - одна з базових характеристик особистості, що обумовлюють психологічний і соціальний розвиток людини.


Слайд #19
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #19

Багатокомпонентна структура гендера визначається чотирма групами характеристик:
біологічна основа;
гендерні стереотипи;
гендерні норми;
гендерна ідентичність.


Слайд #20
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #20

Cпрощені уявлення про те, як мають поводитися люди різної статі, який одяг мають носити і чим займатися, називають гендерними стереотипами.


Слайд #21
Презентація на тему «Стереотипи та їх роль у житті» - Слайд #21

Дякуємо за увагу!


Завантажити презентацію