Презентація на тему «Стереотипи та упередження» (варіант 3)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Стереотипи та упередження» (варіант 3) - Слайд #1

Стереотипи та упередження


Слайд #2
Презентація на тему «Стереотипи та упередження» (варіант 3) - Слайд #2

Стереотипи – регулятори соціальних відносин, їх вирізняє економія мислення, своєрідний «захист», тобто виправдання власної поведінки, задоволення агресивних тенденцій, спосіб виходу групового напруження, стійкість.


Слайд #3
Презентація на тему «Стереотипи та упередження» (варіант 3) - Слайд #3

Класифікація стереотипів:
антропологічні
етнонаціональні
соціально-cтaтyсні
соціально-рольові
експресивно-естетичні
вербально-поведінкові


Слайд #4
Презентація на тему «Стереотипи та упередження» (варіант 3) - Слайд #4

Гендер (англ. gender – стать, від лат. genus – рід) – стать, яку «приписали» даній людині від імені суспільства уповноважені на те органи, інакше –паспортна стать, або стать у документах.


Слайд #5
Презентація на тему «Стереотипи та упередження» (варіант 3) - Слайд #5

Умовні групи гендерних стереотипів:
Стереотипи «maschile – feminnile». Згідно з цими стереотипами чоловіки та жінки є протилежностями.
Соціальні начала. Закріплюються професійні ролі чоловіків і жінок.
Стандартизовані уявлення, які пов'язані з відмінностями у змісті праці – жіночої та чоловічої.


Слайд #6
Презентація на тему «Стереотипи та упередження» (варіант 3) - Слайд #6

Упередження – це iррацiональне, негнучке ставлення до цiлої категорiї людей.
Можливі i позитивнi упередження, але звичайно упередження являє собою негативнi почуття – антипатiю, ворожнечу, або навiть страх.


Слайд #7
Презентація на тему «Стереотипи та упередження» (варіант 3) - Слайд #7

Дискримiнацiя пов'язана iз свавiльною вiдмовою у привiлеях, престижi та владi тим членам меншин, чия квалiфiкацiя є такою ж самою, як і у членiв домiнантної групи.


Слайд #8
Презентація на тему «Стереотипи та упередження» (варіант 3) - Слайд #8

Типи індивідів Роберта Мертона:
стійкий ліберал
нестійкий ліберал
нестійкий антиліберал
стійкий антилiберал


Слайд #9
Презентація на тему «Стереотипи та упередження» (варіант 3) - Слайд #9

Види дискримінацій:
Пряма дискримінація характеризується як намір дискримінувати особу чи групу
Непряма дискримінація зумовлена впливом політики або конкретних заходів


Слайд #10
Презентація на тему «Стереотипи та упередження» (варіант 3) - Слайд #10

Расизм – світогляд, а також політичні теорії і практики, що ґрунтуються на расовій дискримінації, на уявленні про поділ людей на біологічно різні групи на основі видимих особливостей зовнішнього вигляду як-от колір шкіри, структура та колір волосся, риси обличчя, будова тіла тощо


Слайд #11
Презентація на тему «Стереотипи та упередження» (варіант 3) - Слайд #11

Ксенофобія (від грец. ксенос – «чужинець», «незнайомець», та фобос –«страх»), – це система поглядів, що виявляється у нав'язливому страху стосовно чужинців чи просто чогось незнайомого, чужоземного, або страх перед чужоземцями та ненависть до них.


Слайд #12
Презентація на тему «Стереотипи та упередження» (варіант 3) - Слайд #12

Протилежний випадок становить позитивна дискримінація, під якою розуміються політичні заходи, спрямовані на врахування статі, раси або етнічної приналежності суб'єкта з метою забезпечення рівності можливостей для представників груп населення, які піддаються або піддавалися раніше дискримінації.


Слайд #13
Презентація на тему «Стереотипи та упередження» (варіант 3) - Слайд #13

Толерантність – здатність індивіда сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних, а також особливості поведінки та способу життя інших. Терпимість до іншого (незвичного) способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань. Толерантність має свій діапазон, виходячи за який індивід втрачає можливість для нормального існування. Це також стосується і більших утворень: громада, нація, етнос, раса


Слайд #14
Презентація на тему «Стереотипи та упередження» (варіант 3) - Слайд #14


Завантажити презентацію