Презентація на тему «Статути ЗСУ»


Рейтинг презентації 4 на основі 3 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Статути ЗСУ» - Слайд #1

Статути ЗСУ


Слайд #2
Презентація на тему «Статути ЗСУ» - Слайд #2

Статути ЗСУ
Стату́ти Збро́йних Сил Украї́ни — це зведення законів військової служби, на основі яких проходять повсякденне життя, виховання, навчання, бойова діяльність військ; у них роз'яснюється, як воїн має нести військову службу і навчатися військовій справі, якими морально-бойовими якостями він повинен володіти, щоб бути надійним і вмілим захисником Батьківщини.
Статути зобов'язують військовослужбовців сумлінно виконувати військовий обов'язок, вивчати військову справу, бойову техніку і зброю, запам'ятовувати все, чого їх навчають командири, зразково виконувати показані їм військові прийоми. Положення і вимоги статутів є обов'язковими для всіх військовослужбовців Збройних Сил України.


Слайд #3
Презентація на тему «Статути ЗСУ» - Слайд #3

Статути зсу
Життя і діяльність Збройних сил України визначаються військовими Статутами.
Статути Збройних Сил України поділяються на загальновійськові статути та статути родів військ.
Загальновійськовими статутами Збройних Сил України є:
Статут внутрішньої служби Збройних Сил України
Дисциплінарний статут Збройних Сил України
Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України
Стройовий статут Збройних Сил України


Слайд #4
Презентація на тему «Статути ЗСУ» - Слайд #4

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України
Цей Статут визначає загальні права та обов'язки військовослужбовців Збройних Сил України і їх взаємовідносини, обов'язки основних посадових осіб полку і його підрозділів, правила внутрішнього порядку у військовій частині та її підрозділах. Статутом керуються всі військові частини, кораблі, управління, штаби, організації, установи і військові навчальні заклади Збройних Сил України (далі - військові частини). Обов'язки посадових осіб, не зазначені в цьому Статуті, визначаються відповідними порадниками та положеннями. Дія Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, Національну гвардію України та на інші військові формування, створені відповідно до законів України, Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.


Слайд #5
Презентація на тему «Статути ЗСУ» - Слайд #5

Дисциплінарний статут Збройних Сил України
Цей Статут визначає сутність військової дисципліни, обов'язки військовослужбовців щодо її додержання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх застосування, а також порядок подання і розгляду заяв, пропозицій та скарг. Усі військовослужбовці Збройних Сил України незалежно від своїх військових звань, службового становища та заслуг повинні неухильно керуватися вимогами цього Статуту. Положення Статуту поширюються на громадян, звільнених з військової служби у відставку або у запас з правом носіння військової форми одягу, під час носіння ними військової форми одягу. Дія Дисциплінарного статуту Збройних Сил України поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, Національну гвардію України та інші військові формування, створені відповідно до законів України, Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.


Слайд #6
Презентація на тему «Статути ЗСУ» - Слайд #6

Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України
Цей Статут визначає організацію і порядок несення гарнізонної та вартової служб, права і обов'язки посадових осіб гарнізону та військовослужбовців, які залучаються для несення цих служб. Статут обов'язковий для всіх військових частин, штабів, організацій, установ і військово-навчальних закладів Збройних Сил України. Дія Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, Національну гвардію України та на інші військові формування, створені відповідно до законів України, Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.


Слайд #7
Презентація на тему «Статути ЗСУ» - Слайд #7

Стройовий статут Збройних Сил України
Цей Статут визначає стройові прийоми і рухи без зброї та із зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання. Статут обов'язковий для всіх військових частин, управлінь, штабів, організацій, установ і військових навчальних закладів. Екіпажі кораблів та інші підрозділи Військово-Морських Сил керуються цим Статутом, якщо інше не визначено корабельним Статутом Військово-Морських Сил України. Дія Стройового статуту Збройних Сил України поширюється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки України, Національну гвардію України, інші військові формування, створені відповідно до закону, Державну спеціальну службу транспорту, Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України та на службу цивільного захисту.


Слайд #8
Презентація на тему «Статути ЗСУ» - Слайд #8

Підготував учень 32 групи Матрос Кирило


Завантажити презентацію