Презентація на тему «Способи демократії та її ідеали»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Способи демократії та її ідеали» - Слайд #1

Способи демократії та її ідеали


Слайд #2
Презентація на тему «Способи демократії та її ідеали» - Слайд #2

Поняття демократії
Демократія  — політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьомууправління державою здійснюється народом, безпосередньо (пряма демократія), або опосередковано через обраних представників (представницька демократія).


Слайд #3
Презентація на тему «Способи демократії та її ідеали» - Слайд #3

Пряма демократія
Безпосередня демократія (пряма демократія, пряме народовладдя) — сукупність форм організації державної влади, за якої основні рішення щодо управління справами суспільства й держави схвалюються безпосередньо всіма громадянами на референдумах, зборах тощо.


Слайд #4
Презентація на тему «Способи демократії та її ідеали» - Слайд #4

Представницька демократія
Представницька демократія – це форма народовладдя, за якої право приймати рішення громада реалізує через обраних нею представників, які повинні відстоювати інтереси тих, хто їх обрав. Представницька демократія стає абсолютно необхідною для великих громад, оскільки, починаючи з певного розміру, просто неможливо забезпечити регулярне зібрання усіх громадян, що є обов'язковим елементом для цього виду демократії. Як опосередкована, представницька демократія є власне менш демократичною ніж пряма.


Слайд #5
Презентація на тему «Способи демократії та її ідеали» - Слайд #5

Основні чинники існування демократії
Вільні громадяни, котрі впливають на розвиток суспільного життя та його врегулювання
Рівність громадян, які забезпечують рівноправну участь у житті суспільства, дає можливість урахувати кожен голос
Прийняття рішень більшості, якщо це не обмежує права меншості


Слайд #6
Презентація на тему «Способи демократії та її ідеали» - Слайд #6

Залежно від характеру рівності. Яку забезпечує держава, демократія поділяється на політичну, яка передбачає лише формальну рівність і соціальну, яка заснована на рівності фактичних можливостей участі громадян в управлінні державою та розподілі ресурсів.


Слайд #7
Презентація на тему «Способи демократії та її ідеали» - Слайд #7

Принципи демократії
Принципи демократії – незаперечні вимоги до всіх учасників політичної діяльності демократичного суспільства, тобто до суб'єктів демократії.
Політична свобода – свобода вибору суспільного ладу та форми правління, право народу визначати й змінювати конституційний лад, забезпечення захисту прав людини.
Рівноправність громадян означає рівність усіх перед законом, однакову відповідальність за скоєна правопорушення, право на однаковий захист перед судом.
Виборність органів держави та постійний контакт із ними населення передбачають формування органів влади й місцевого самоврядування шляхом народного волевиявлення.
Поділ влади означає взаємозалежність і взаємне обмеження різних гілок влади, що служить перешкодою для перетворення влади на засіб придушення свободи та рівності.
Ухвалення рішень волею більшості з обов'язковим дотриманням прав меншості – поєднання волі більшості з гарантіями прав і свободи, яка перебуває в меншості – етнічній, релігійній, політичній; відсутності дискримінації.
Плюралізм – багатоманітність суспільних явищ, розширює коло політичного вибору, допускає не лише плюралізм думок, а й політичний плюралізм.


Слайд #8
Презентація на тему «Способи демократії та її ідеали» - Слайд #8

Ідеали та цінності демократії
Цінності – це загальні ідеї, які допомагають людям відрізняти добре від поганого, бажане від небажаного й формулювати на цій підставі суспільні орієнтири та принципи поведінки.
Громадськість
Компетентність
Відповідальність
Конституціоналізм
Людська гідність
Свобода совісті
Свобода слова
Соціальний порядок
Приавтність
Моральна автономія


Завантажити презентацію