Презентація на тему «Спільна власність подружжя»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Спільна власність подружжя» - Слайд #1

Спільна власність подружжя


Слайд #2
Презентація на тему «Спільна власність подружжя» - Слайд #2

По-перше, якщо майно перебуває у спільній частковій власності, то визначається частка кожного із співвласників, у разі ж спільної сумісної власності частки не визначаються (ст.ст. 356, 369 ЦК України).
Стаття 355 Цивільного кодексу України визначає два види спільної власності фізичних осіб: спільну сумісну і спільну часткову власність. Різниця між ними полягає в такому.


Слайд #3
Презентація на тему «Спільна власність подружжя» - Слайд #3

Для того, щоб мати можливість повною мірою користуватися та розпоряджатися спільною сумісною власністю подружжя, необхідно знати, яке саме майно належить до неї.


Слайд #4
Презентація на тему «Спільна власність подружжя» - Слайд #4

Спільне майно подружжя
За загальним правилом, усе майно, яке набуте подружжям за час перебування у шлюбі є спільною сумісною власністю подружжя. При цьому не має значення, хто саме купував ту чи іншу річ, на чиє ім'я (чоловіка чи дружини) вона оформлена, та хто із подружжя заробляв кошти для придбання цього майна.


Слайд #5
Презентація на тему «Спільна власність подружжя» - Слайд #5

До спільної сумісної власності подружжя відносяться також і будь-які доходи, отримані чоловіком чи дружиною за час шлюбу. Це стосується зарплати, пенсії, стипендії та інших доходів. Також, якщо чоловіком або дружиною укладений договір, то гроші і будь-яке інше майно, які були одержані за цим договором, так само будуть спільною власністю подружжя. 
Так, до прикладу, якщо один із подружжя придбав лотерейний квиток, то виграш за цим квитком буде спільною сумісною власністю та належатиме в рівній мірі обом, тому що вважається, що такий договір (придбання квитка) був укладений в інтересах сім'ї. Чоловік і дружина мають рівні права на користування та розпорядження таким майном. Вважається, що будь-який правочин щодо такого майна, вчиняється за згодою іншого з подружжя та в інтересах подружжя. 


Слайд #6
Презентація на тему «Спільна власність подружжя» - Слайд #6

До спільної сумісної власності подружжя відносяться також і будь-які доходи, отримані чоловіком чи дружиною за час шлюбу. Це стосується зарплати, пенсії, стипендії та інших доходів. Також, якщо чоловіком або дружиною укладений договір, то гроші і будь-яке інше майно, які були одержані за цим договором, так само будуть спільною власністю подружжя. 
Так, до прикладу, якщо один із подружжя придбав лотерейний квиток, то виграш за цим квитком буде спільною сумісною власністю та належатиме в рівній мірі обом, тому що вважається, що такий договір (придбання квитка) був укладений в інтересах сім'ї. Чоловік і дружина мають рівні права на користування та розпорядження таким майном. Вважається, що будь-який правочин щодо такого майна, вчиняється за згодою іншого з подружжя та в інтересах подружжя. 


Слайд #7
Презентація на тему «Спільна власність подружжя» - Слайд #7

Особливості спільної сумісної власності


Слайд #8
Презентація на тему «Спільна власність подружжя» - Слайд #8

Ч. З ст. 368 Цивільного кодексу України визначено, що майно, набуте подружжям в шлюбі, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом. А в ст. 8 Сімейного кодексу України визначено: якщо майнові відносини між подружжям не врегульовані цим Кодексом, вони регулюються відповідними нормами Цивільного кодексу України, якщо це не суперечить суті сімейних відносин.


Слайд #9
Презентація на тему «Спільна власність подружжя» - Слайд #9

Особиста власність кожного з подружжя
Існує також і майно, яке не входить до спільної власності подружжя. Таким майном кожен може розпоряджатися окремо, незалежно від того, чи погоджується на це інший з подружжя.До такого майна належить, перш за все, майно, яке належало чоловіку/дружині до шлюбу. В разі виникнення спору щодо такого майна важливо лише довести, що воно було придбане до шлюбу


Слайд #10
Презентація на тему «Спільна власність подружжя» - Слайд #10

Крім того, не є спільною власністю майно, придбане за кошти, які належали особисто одному із подружжя. Для прикладу, це речі, придбані одним з подружжя на кошти, які були внесені як вклад у банківську установу до шлюбу. Знову ж таки, у разі спору щодо такого майна, головним буде довести, що речі придбані саме на ці кошти.


Слайд #11
Презентація на тему «Спільна власність подружжя» - Слайд #11

Не є спільною власністю і не підлягають поділу також будь-які премії, винагороди за особисті заслуги, речі індивідуального користування (в тому числі і коштовності, навіть якщо вони придбані за спільні кошти). Однак, у випадку з преміями, нагородами, якщо інший з подружжя доведе, що він своїми діями сприяв їх одержанню, суд може визнати за ним право на частину цієї премії чи винагороди. Наприклад, чоловік займався науковою працею, в той час як дружина особисто займалася веденням домашнього господарства, вихованням дітей, чим сприяла йому в отриманні цієї премії чи винагороди.


Слайд #12
Презентація на тему «Спільна власність подружжя» - Слайд #12

Поділ спільного майна
Навіть перебуваючи у шлюбі, подружжя може виявити бажання розділити майно, яке є їх спільною власністю. У такому випадку необхідно звертатися до суду із позовною заявою про поділ майна подружжя.У позові необхідно вказати, яке саме майно ви бажаєте розділити, якщо це нерухоме майно – зазначити які є правовстановлюючі документи на нього, визначити його вартість (ціну позову). 


Слайд #13
Презентація на тему «Спільна власність подружжя» - Слайд #13

За загальним правило все майно підлягає поділу у рівних частках, тобто 50/50. Так, якщо вартість спільного майна подружжя ви оцінюєте в 100 тис.грн., ціна позову буде складати 50 тис.грн. Однак, якщо немає можливості виділити в натурі половину такого майна (наприклад, необхідно поділити автомобіль тощо), можна компенсувати іншому з подружжя половину вартості такого майна. 


Завантажити презентацію