Презентація на тему «Соціологія сім’ї»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Соціологія сім’ї» - Слайд #1

Соціологія сім'ї
Підготувала: студентка I курсугрупи БФ 1-13Коренчук Дар‘я


Слайд #2
Презентація на тему «Соціологія сім’ї» - Слайд #2

Сім'я являє собою об´єднання людей, пов´язаних спільністю побуту та взаємною відповідальністю, що грунтується на шлюбі та кровній спорідненості. Вона відіграє особливу й важливу роль в усій історії розвитку та функціонування людського суспільства. 


Слайд #3
Презентація на тему «Соціологія сім’ї» - Слайд #3

Сім ´я є необхідним компонентом соціальної структури будь-якого суспільства, а також головним осередком організації побуту, найважливішою його виробничою та споживчою одиницею.


Слайд #4
Презентація на тему «Соціологія сім’ї» - Слайд #4

Усю сукупність найважливіших проблем, пов´язаних із сім´єю, вивчає така спеціальна соціологічна теорія, як соціологія сім´ї.
Соціологія сім‘ї — спеціальна соціологічна теорія, що вивчає закономірності виникнення, функціонування й розвитку сімейно-шлюбних стосунків як соціального феномена у конкретних культурних і соціально-економічних умовах, що поєднують у собі риси соціального інституту і малої соціальної групи.


Слайд #5
Презентація на тему «Соціологія сім’ї» - Слайд #5

Сім'я як інституція має певні завдання і виконує певні функції в суспільстві. Завдання і функції треба розрізняти: завдання, це мета будь-якої діяльності, функція, це те, що необхідно для досягнення мети та її реалізації. Сім'я має два головних завдання: підтримка народжуваності і передання культури. Функції, які виконує сім'я, становлять 4 категорії:
Біопсихічні функції (народження, сексуальна функція)
Екологічні функції: матеріально-економічна, виробнича, господарча; споживацька; опікунська
Соціально-значучі функції (статус і місце людини в суспільстві)
Соціо-психологічні функції (соціалізація, культура, відпочинок, емоційно-експресивна)


Слайд #6
Презентація на тему «Соціологія сім’ї» - Слайд #6

Сімейні зв'язки складаються з внутрішніх і зовнішніх зв'язків. ttВнутрішні зв'язки – основані на почутті взаємної любові та приналежності. Чоловік та дружина кохають один одного і це зумовлює особистий зв'язок.tЗовнішні зв'язки – обумовлюють стійкість сім'ї. В сім'ї обов'язково присутній зв'язок особистостей.


Слайд #7
Презентація на тему «Соціологія сім’ї» - Слайд #7

Шлюб — це юридично оформлений і добровільний союз жінки та чоловіка, спрямований на створення сім'ї і який породжує взаємні права та обов'язки. Шлюб ґрунтується на почутті любові, дружбі та повазі моральних принципів побудови сім'ї


Слайд #8
Презентація на тему «Соціологія сім’ї» - Слайд #8

Структура сім "ї визначається всією сукупністю стосунків між її членами, включаючи, крім стосунків родинності, системи господарських та духовно-моральних стосунків, у тому числі владних, авторитету тощо. tСтруктура сім´ї та її внутрішня організація залежать від багатьох чинників, визначальним серед яких є тип подружжя. В історичній ретроспективі відомі подружжя двох видів: моногамні й полігамні.


Слайд #9
Презентація на тему «Соціологія сім’ї» - Слайд #9

Моногамія — це шлюб між одним чоловіком і однією жінкою.


Слайд #10
Презентація на тему «Соціологія сім’ї» - Слайд #10

Полігамія — це шлюб одного чоловіка з кількома жінками, а різновидом полігамії є поліандрія — це шлюб однієї жінки з кількома чоловіками.


Слайд #11
Презентація на тему «Соціологія сім’ї» - Слайд #11

Мотиви до вступу у шлюб:
емоційно-рефлексивний (пізнання іншого через риси);
рефлексивний (пізнання через почуття, звертається увага на якості людини);
інстинктивний;
інституціональні (бажання мати сім'ю);
конформістичні (пристосування);
інструментальні (сім'я використовується для досягнення мети);
егоістичні (дівчину кинув коханий і вона, щоб помститися, виходить заміж за іншого), у чоловіків егоістичні мотиви, у жінок – травматичні.


Слайд #12
Презентація на тему «Соціологія сім’ї» - Слайд #12

За ієрархією престижу та влади у сім´ї виділяється патріархальна сім ´я, де батько здійснює владу і користується найвищим авторитетом, і матріархальна сім ´я, де влада належить матері. Окрім того, сім´ї поділяються на патрілінеальні, в яких успадкування прізвища, майна, престижу і соціального становища відбувається по лінії батька, і на матрілінеальні, в яких успадкування відбувається по лінії матері. І, нарешті, розрізняються шлюби патрілокальні, які характеризуються тим, що молоде подружжя після шлюбу переходить у дім батьків чоловіка, і матрілокальні, коли молоде подружжя оселяється у домі батьків жінки


Слайд #13
Презентація на тему «Соціологія сім’ї» - Слайд #13

Батьківство – покликання спільне, проте реалізується воно чоловіком і жінкою неоднаково. Загалом народжують дитину обоє батьків, проте бути матір'ю і бути батьком – це різне. Своєю любов'ю батьки створюють дитині можливість для розвитку, дають шанс навчитися любити. Вони обоє спільно виконують своє батьківське покликання: приймають дитину і дають їй можливість розвиватися аж до досягнення самостійності.


Слайд #14
Презентація на тему «Соціологія сім’ї» - Слайд #14

Батьки, які стали на дорогу особистого і спільного росту не матимуть труднощів встановити зі своїми дітьми конструктивні відносини. Їм неважко буде:
слухати терпляче без посміху, розумові процеси у дітей повільні, тому потребують великого терпіння;
розуміти і поділяти їх почуття;
створити спокійне оточення, просякнуте довір'ям і повагою свободи інших;
хвалити за конкретні вчинки, ніколи не узагальнюючи;


Слайд #15
Презентація на тему «Соціологія сім’ї» - Слайд #15

Література
М.Браун-Галковська, Домашня психологія, Свічадо, Львів, 2000р.
Р.Коста, Дж.Коста, І двоє стануть одним, Свічадо, Львів, 1997р.
Ф.Ней, М.Петерс, Шлях центуріона, Свічадо, Львів, 2001р.
Л.Фрид, И.П.Салазар, Пора выздоровлния, New-York, 1999
Сицин, Социология, Москва, 1998г


Завантажити презентацію