Презентація на тему «Соціальна мобільність» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Соціальна мобільність» (варіант 2) - Слайд #1

Соціальна мобільність


Слайд #2
Презентація на тему «Соціальна мобільність» (варіант 2) - Слайд #2

Поняття соціальної мобільності
Соціальна мобільність — перехід індивіда, соціального об'єкта або цінності, створеної або модифікованої завдяки людській діяльності, від однієї соціальної позиції до іншої. Поняття було введено П. Сорокіним у 1927 р.


Слайд #3
Презентація на тему «Соціальна мобільність» (варіант 2) - Слайд #3

П.Сорокін визначає соціальну мобільність як будь-який перехід індивіда або соціального об'єкта, тобто всього того, що створено або модифіковано людською діяльністю, із однієї соціальної позиції в іншу.
Існує два основних типи соціальної мобільності: горизонтальна і вертикальна.


Слайд #4
Презентація на тему «Соціальна мобільність» (варіант 2) - Слайд #4

Горизонтальна мобільність передбачає перехід індивіда з однієї соціальної групи в іншу, яка розміщена на тому ж рівні. Різновидом горизонтальної мобільності є географічна мобільність, що полягає не в зміні статусу або групи, а переміщення з одного місця в інше, зберігаючи при цьому попередній статус. Якщо до зміни місця додається зміна статусу, то географічна мобільність перетворюється в міграцію.
Класифікація може бути проведена і за іншими критеріями.
Так, наприклад, розрізняють індивідуальну мобільність(переміщення індивіда відбуваються незалежно від інших) та групову мобільність(переміщення виникають колективно).
Сім'я => Сім'я


Слайд #5
Презентація на тему «Соціальна мобільність» (варіант 2) - Слайд #5

Вертикальна мобільність
Під вертикальною соціальною мобільністю розуміють ті відносини, які виникають при переміщенні індивіда або соціального об'єкта з одного соціального пласта в інший. В залежності від напрямку переміщення існує два типи вертикальної мобільності: висхідна і низхідна, тобто соціальний підйом і соціальний спуск. Відповідно до природи стратифікації існують низхідні і висхідні течії економічної, політичної і професійної мобільності, не говорячи вже про інші менш важливі типи. 


Слайд #6
Презентація на тему «Соціальна мобільність» (варіант 2) - Слайд #6

Принципи соціальної мобільності
1. Навряд чи коли-небудь існували суспільства, соціальні верстви яких були абсолютно закритими або в яких відсутня була б вертикальна мобільність в її трьох основних аспектах — економічній, політичній, професійній.
2. Ніколи не існувало суспільства, в якому вертикальна соціальна мобільність була б абсолютно вільною, а перехід з однієї соціальної страти в іншу здійснювався б без будь-якого опору. Якби мобільність була б абсолютно вільною, то в суспільстві, яке виникло, не було б соціальних страт.


Слайд #7
Презентація на тему «Соціальна мобільність» (варіант 2) - Слайд #7

Соціум — це:
суспільство як цілісна соціальна система;
людська спільність певного типу (родові і сімейно-споріднені, соціально-класові, національно-етнічні, територіально-поселенські спільності);
соціальне оточення людини, сукупність форм діяльності людей, що історично склалися.
Соціум


Слайд #8
Презентація на тему «Соціальна мобільність» (варіант 2) - Слайд #8

Соціальна комунікація
Соціальна комунікація (англ. social communication) — це обмін між людьми або іншими соціальними суб'єктами цілісними знаковими повідомленнями, у яких відображені інформація, знання, ідеї, емоції тощо.
Цей обмін зумовлений цілим рядом соціально значимих оцінок, конкретних ситуацій, комунікативних сфер і норм спілкування, прийнятих у даному суспільстві.


Слайд #9
Презентація на тему «Соціальна мобільність» (варіант 2) - Слайд #9

Комунікація походить від лат. communicatio — єдність, пе- редання, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом сот- типісо — роблю спільним, повідомляю, з'єдную.
Поняття «комунікація» може вживатись у декількох значеннях: соціальна комунікація, спілкування між людьми та іншими соціальними суб'єктами;телекомунікації або зв'язок за допомогою технічних засобів; певна система, за допомогою якої забезпечують сполучення між віддаленими об'єктами, наприклад: підземні комунікації, транспортні комунікації, каналізаційні комунікації тощо.
Комунікативність (лат. communicatio — зв'язок, повідомлення) — сукупність істотних, відносно стійких властивостей особистості, що сприяють успішному прийому, розумінню, засвоєнню, використанню й передаванню інформації.


Слайд #10
Презентація на тему «Соціальна мобільність» (варіант 2) - Слайд #10

Участь у житті суспільства
За словами Авраама Лінкольна, ми успадкували державу "народу для народу в інтересах народу..." У праві брати участь у самоврядуванні - захищаючи наші права і піклуючись про забезпечення загального блага - закладена певна відповідальність. У цю відповідальність входять знання і навички осмисленої участі в житті суспільства для забезпечення усім волі і справедливості.


Слайд #11
Презентація на тему «Соціальна мобільність» (варіант 2) - Слайд #11

Демонстрація — масова хода як публічне вираження соціально-політичного настрою; організована форма політичних дій, оскільки в нього є організатори, цілі та завдання (наприклад, домогтися якомога більшої підтримки виборців на користь того чи іншого кандидата і виграти виборчу кампанію).
Хід по Запоріжжю у 1990 р. ОрганізованийНародним Рухом України та Товариством української мови імені Тараса Шевченка.
Демонстрація шахтарів-страйкарів Донбасу. 1990-і роки.


Слайд #12
Презентація на тему «Соціальна мобільність» (варіант 2) - Слайд #12

Мітинг — це організована форма політичних дій, оскільки в нього є організатори, цілі та завдання (наприклад, домогтися якомога більшої підтримки виборців на користь того чи іншого кандидата і виграти виборчу кампанію). Водночас мітинг, як і будь-яке багатолюдне зібрання, може перетворитися за певних умов у стихійний некерований процес і супроводжуватися раптовою зміною настроїв учасників, вибухом емоцій, бурхливими пристрастями.


Слайд #13
Презентація на тему «Соціальна мобільність» (варіант 2) - Слайд #13

Меценатство — добровільна безкорислива діяльність фізичних осіб у матеріальній, фінансовій та іншій підтримці набувачів благодійної допомоги. Назва походить від прізвища римлянина Мецената (Мекенат), який був покровителем мистецтв за імператора Августа і другом Горація та інших поетів.
Волонте́рська дія́льність — індивідуальна чи колективна — це спосіб підтримки, піклування, надання допомоги членам громади; взаємодії між людьми для спільного вироблення нових шляхів вирішення проблем, які виникають. Це створює можливості для навчання та розвитку впродовж життя кожної людини.


Слайд #14
Презентація на тему «Соціальна мобільність» (варіант 2) - Слайд #14

Конкуренція і солідарність.
  Складові конкуренції - соціальна асертивність, індивідуація і самоприйняття. Здорова конкуренція – дії, що характеризується одночасним пошуком бажаного різними суб'єктами за умови чесних правил і обставин.
  
Складові солідарності - інтерперсональна взаємозалежність та  інтимність. Зріла солідарність – внутрішнє ставлення і дії, що характеризуються спільністю інтересів, цілей, стандартів та відповідальності.
 


Слайд #15
Презентація на тему «Соціальна мобільність» (варіант 2) - Слайд #15

 Таким чином конкуренція і солідарність - однаково важливі чинники психічного здоров'я.  Важливе завданням для сучасного суспільства, різних держав і націй - знайти баланс між конкуренцією і солідарністю. Складається враження, що останнім часом конкуренція затьмарює солідарність.


Завантажити презентацію