Презентація на тему «Соціалізація»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Соціалізація» - Слайд #1

Соціалізація
Учня 11-Б класу
Долинича Ю.


Слайд #2
Презентація на тему «Соціалізація» - Слайд #2

Соціалізація
 — комплексний процес засвоєння індивідом певної системи знань, норм і цінностей, які дозволяють їй функціонувати як повноправний член суспільства. Соціалізація виступає одним із основоположних соціальних процесів, що забезпечує існування людини в середині суспільства.


Слайд #3
Презентація на тему «Соціалізація» - Слайд #3

Соціалізація являє собою процес входження людини в суспільство, включення її в соціальні зв'язки та інтеграції з метою встановлення її соціальності.
Включає як цілеспрямований вплив на особистість (виховання), так і стихійні, спонтанні процеси, що впливають на її формування. Соціалізація знаходиться на межі різних наук і вивчається філософією, психологією, соціальною психологією, соціологією, історією, етнографією, педагогікою та теологією.


Слайд #4
Презентація на тему «Соціалізація» - Слайд #4

Крім того, соціалізацією є також процес пристосування (адаптації) дорослої людини, яка з певних обставин (перебування в певній «антисоціальній» групі, довготермінове перебування у в'язниці тощо) довгий час була поза суспільством, або перемістилася з одного суспільства в інше (зміна громадянства тощо.)


Слайд #5
Презентація на тему «Соціалізація» - Слайд #5

Процес соціалізації проходить відповідно до статі та етапів життя, які поділяються на:
Дитинство
Юність
Молодість
Зрілість
Старість


Слайд #6
Презентація на тему «Соціалізація» - Слайд #6

Соціалізація може бути
Первинною
Вторинною


Слайд #7
Презентація на тему «Соціалізація» - Слайд #7

Первинна соціалізація
Первинна соціалізація — охоплює дитинство, юність та молодість і є характерною тим що людина соціалізується через своє безпосереднє оточення (родина, друзі, родичі). Інститутами соціалізації є сім'я та освіта. Тут дитина поступово перетворюється на особу, яка розуміє і саму себе, і навколишній світ, адаптується до нього, набуваючи знань та звичок, притаманних культурі (цивілізації тощо) певного суспільства, в якій він (або вона) народився (народилася).


Слайд #8
Презентація на тему «Соціалізація» - Слайд #8

Вторинна соціалізація
Вторинна соціалізація- охоплює зрілість та старість і характеризується тим що людина соціалізується через вплив вторинних соціальних груп та соціальних інститутів. Інститутами соціалізації є ЗМІ (ЗМК), виробництво, культура, економіка, право тощо.


Слайд #9
Презентація на тему «Соціалізація» - Слайд #9

Фактори соціального середовища
сукупність ролей і соціальних статусів, що суспільство пропонує людині;
 соціальні спільноти, в межах яких індивід може реалізувати певні соціальні ролі і набути конкретного статусу;
 система соціальних цінностей і норм, які домінують у суспільстві і наслідуються молодшими поколіннями від старших;
 соціальні інститути, які забезпечують виробництво і відтворення культурних взірців, норм і цінностей та сприяють їх переданню і засвоєнню;
 загальна ситуація в країні, яка може коливатися від жорстко запрограмованого процесу формування нормативного чи ідеального типу особистості до переважання стихійності суспільних впливів на індивіда; перша ситуація зазвичай характерна для тоталітарних режимів, друга - для суспільств у перехідні епохи їх розвитку.


Слайд #10
Презентація на тему «Соціалізація» - Слайд #10

Соціально-психологічні фактори соціалізації
 Соціальні, що відбивають соціально-культурний аспект (набір ролей і статусів, пропонованих суспільством людині, сукупність соціальних інститутів, у межах яких вона може формувати свої соціальні якості);
 Індивідуально-особистісні, значною мірою обумовлені етапом життєвого шляху людини (вибірковість особистості в освоєнні зразків поведінки, діяльності, прояві тендерних особливостей, трансльованих конкретним суспільством).


Слайд #11
Презентація на тему «Соціалізація» - Слайд #11

Дякую за увагу
Web-сайти:
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://pidruchniki.ws/15341220/sotsiologiya/sotsializatsiya_vidi_etapi_agenti


Завантажити презентацію