Презентація на тему «Складнопідрядне речення»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #1

Складнопідрядне речення9 клас
Презентація


Слайд #2
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #2

Складнопідрядним називається речення, частини якого нерівноправні за змістом, поєднані сполучниками підрядності або сполучними словами та відповідною інтонацією
Книга вчить, як на світі жить .(Нар.тв.)
Чого саме?
Головна частина
Підрядна частина


Слайд #3
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #3

Підрядна частина може стояти
перед головною
Де панують мир і любов, там не ллється кров.
( )
у середині головної
[Під небом соковитим і дзвінким, (де ходить вітер теплий і рум'яний), вони будують променистий дім]
(М.Рильський)
після головної
Хочеться в дитинство повернутись,щоб з криниці неба зачерпнути (Є.Гуцало)


Слайд #4
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #4

Об'єднати прості речення у складнопідрядні
й записати їх
1. Я славлю сонце над землею.
Воно сяє тисячею вогнів.
2. У вікно вільно пливуть ніжні пахощі чорнобривців.
Ці квіти насадила перед хатою мати.
3. Вийшов у двір Петро і побачив велику крижану бурульку.
Вона звисала з даху
4. Попереду за річкою танули ліси.
Вони тягнулися звідси і вгору понад річкою.
5. За народними повір'ями, саме в ніч на Івана Купайла можна знайти таємничу tttрозрив-траву.
Ця квітка вказує на різноманітні tttскарби.


Слайд #5
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #5

Прочитати речення й визначити, якій із поданих схем відповідає його структура.
1. Не буде роду переводу, бо вічно житиме любов.(Ю Кравченко)
1. [ ], (бо ) t2. [ ], (бо )
3. [ ], (бо )
чому?
у зв'язку з чим?
яку?


Слайд #6
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #6

2. Починається день бідолашного цвіту, коли сонце з-за гір будить тихе світання (М.Кубик)
1. [ ], (коли )tt2. [ ], (коли )
3. [ ], (коли )
якого?
коли?
за якої умови?


Слайд #7
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #7

М.Яблонської «Українське весілля»
Скласти два складнопідрядних речення за картиною


Слайд #8
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #8

Підготовка до ЗНО.(усно з поясненням)
Вказати рядок, де названі розряди сполучників сурядності.
а/ Розділові, питальні,протиставні.
б/ Єднальні, протиставні, розділові.
в/ Протиставні,заперечні, єднальні.
Вказати відповідність речень.(усно)
1 просте Річка широка та глибока, а вода
синя та чиста… (М.Вороний)
2 складнопідрядне У природі ніч існує для
того,щоб у тиші росло
усяке зілля і відпочивала
людина.(М.Стельмах)
3 складносурядне У морі трав сную я серця
спів.(В.Сосюра)


Слайд #9
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #9

Дати усні відповіді.
Складнопідрядне речення це - …
Чи потрібні складнопідрядні речення укр.мові?
Де їх можна використовувати?


Слайд #10
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #10

Користуючись щойно опрацьованою таблицею, прочитати текст , визначити види підрядних речень у складнопідрядних, назвавши означальні, з»ясувальні та обставинні.
Народна мудрість стверджує , що в людини є три друга: батько, мати й вірна дружина. Найдорожча пісня, з якою мати колисала. Коли батько рибалка, то й діти у воду дивляться. Який вдався татко, таке буде дитятко. Кожному треба знати,що дочка схожа на мати. (Нар.тв.) Горжуся,що батькові руки святі мене зігрівають і гріють в житті.(В.Ковалівський)
Тема: Основні види підрядних речень. Означальні, з»ясувальні, обставинні речення.


Слайд #11
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #11

2.Бесіда. Запитання для бесіди.
Запитання для бесіди.
Яке речення називається складнопідрядним?
Як встановлюється смисловий зв»язок між головним і підрядним реченням?
Якими сполучниками поєднуються частини складнопідрядного речення?
Які розділові знаки ставляться між частинами складнопідрядних речень?


Слайд #12
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #12

Хіба не бачите, що небо голубіє?
Я не зазнав тих ніжних ласк і слів, що гай мені ласкаво шелестів.
Я прийшов на берег моря, щоб журбу свою втопить.
Скажи, в яких лісах ти заблудив?
У кожному реченні підкреслити граматичні основи, поставити питання від головної частини до підрядної. Накреслити схеми виділених речень. Записані речення прочитати, правильно їх інтонувати.


Слайд #13
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #13

Складнопідрядним реченням з підрядним місця називається таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на місце або напрям дії, про яку йдеться в головній частині.


Слайд #14
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #14

Відповідає на пистання
Де ? Куди ? Звідки ?
І приєднується сполучними словами
де, куди, звідки
У головній частині цим словам можуть відповідати вказівні слова
тут, там, туди, звідти, скрізь, всюди, кудись тощо
Де воля родиться, там загиба зневіра. (Д Павличко)


Слайд #15
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #15

У складнопідрядних реченнях з підрядними місця сполучні слова де,куди,звідки є прислівниками і виконують синтаксичну роль обставини.
Над озером, де плачуть верби, стоїть вродлива мавка чорноброва.(Л.Забашта)


Слайд #16
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #16

Складнопідрядним реченням з підрядним часу називаються таке складне речення, у якому підрядна частина вказуює на час або тривалість дії. Про яку йдеться в головній частині.


Слайд #17
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #17

Відповідає на питання
Коли? Відколи? Як довго? З якого часу? До якого часу? З яких пір?
Приєднується до головної сполучниками
коли, як, відтоді як, після того як, ,тільки що, скоро, ледве…
Сполучними словами
Відколи,поки, доки, аж поки, аж доти…
У головній частині цим словам можуть відповідати вказівні слова
тоді, доти , до того часу тощо.


Слайд #18
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #18

Я люблю їхати на поле тоді, як ниви зеленіють та хвилюються зеленими хвилями. (І.Нечуй –Левицький)
/Пояснити речення/


Слайд #19
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #19

Скласти за картинкою
складнопідрядні
речення з підрядним
місця і часу.
 
Збірочки поезії місцевого поета М.Олексієнка (після зустрічі)


Слайд #20
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #20

Складнопідрядними реченнями з підрядним причини,мети, умови, наслідку, допустовості називаються такі складні речення, у яких підрядні частини вказують на причину дії, мету ії,умови,наслідку та виражає твердження, всупереч якому дія головної частини все ж відбувається.


Слайд #21
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #21

Причини
Чому?
З якої причини?
Через що?
Мети
З якою метою?
Для чого?
Навіщо
Умови
За якої умови?
При якій умові?
Допустові
Незважаючи на що?
Всупереч чому?


Слайд #22
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #22

Підрядна наслідкова частина приєднується до головної сполучником так що і майже завжди займає місце після неї.
Листя горобини з зеленого стало жовтим, так що його важко було відрізнити від ягід. (В.Гжицький)


Слайд #23
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #23

Інтонування складнопідрядних речень.(розставити розділові знаки у реченні і дати йому характеритику )
Люблю людей землі своєї бо й я землі своєї син (В Сосюра)


Слайд #24
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #24

Складнопідрядне речення, у складі якого є одна головна частина і дві або більше підрядних, називається складнопідрядним з кількома підрядними
У складнопідрядних реченнях з однорідною підрядністю однакові за значенням підрядні частини стосуються одного й того самого слова в головній частині чи всієї головної частини.
Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає .(Т,Г,Шевченко)
І І, ( як ), (як ).
ОДНОРІДНА ПІДРЯДНІСТЬ
Що?


Слайд #25
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #25

У складнопідрядному реченні з неонорідною підрядністю підрядні частини по - різному пояснюють головну частину:
Підрядні частини одного або різних видів стосуються різних слів у головній частині.
Коли в тебе віра у працю згасає, поглянь на ту річку, що скелі зриває.(Ю.Гойда)
( коли ), І І, (що ).
Одна підрядна частина стосується всього змісту головної частини, а друга – якогось слова в головній частині.
Ті, що знаходять підкову, ніколи не думають про того, хто загубив її. (В Симоненко)
І, (що ), І , (хто )
Підрядні частини різного виду стосуються одного слова в головній частині.
НЕОДНОРІДНА ПІДРЯДНІСТЬ
Коли?
Яку?
Які?
Про кого?


Слайд #26
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #26

У складнопідрядному реченні з послідовною підрядністю перша підрядна частина залежить від головної частини, друга – від першої підрядної, третя – від другої і т.д.
Епохо, дай мені завзяття на кожен день, на кожну мить , щоб міг нащадкам розказати я про те, як ми навчились жить. (П.Сингаївський)
І І, (щоб ), (як )
Хоча ніхто тне знав, чи доведеться тут ночувати, робота вже закипіла (О.Гончар)
( хоча ), (чи ), І І
ПОСЛІДОВНА ПІДРЯДНІСТЬ


Слайд #27
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #27

І І , (що ) і (що ).
І І, (як ), (як ).
Скласти за схемами речення
І , (щоб ), І.


Слайд #28
Презентація на тему «Складнопідрядне речення» - Слайд #28

ДЯКУЮ ЗА СПІВПРАЦЮ


Завантажити презентацію