Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 2) - Слайд #1

Сімейне право


Слайд #2
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 2) - Слайд #2

Сімейне право, Родинне право — система правових норм, спрямованих на врегулювання особистих немайнових та майнових відносин між: подружжям, батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, опікунами, піклувальниками та підопічними, патронатними вихователями та їх вихованцями та інших сімейних відносин між членами сім'ї та родичами.


Слайд #3
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 2) - Слайд #3

Сімейне право посідає провідне місце серед інших галузей права: сім`я необхідна кожній людині. Вона впливає на розвиток суспільства, його моральне здоров я і є одним з факторів підвищення соціальної активності людей. Саме в сім`ї формуються основи характеру людини, її ставлення до праці, моральних, ідейних і культурних цінностей. Ось чому демократичне суспільство зацікавлене у міцній, духовній і морально здоровій сім`ї. Міцна сім`я - міцне суспільство.


Слайд #4
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 2) - Слайд #4

Особливості сімейних правовідносин
Підставами виникнення цих правовідносин є специфічні юридичні факти - шлюб, народження дитини, усиновлення, шлюбний договір та ін.
Суб`єктами сімейних правовідносин є лише фізичні особи.
Сімейні права та обов`язки є невідчужуваними (їх не можна продати,подарувати,заповісти).
Сімейні відносини регулюються не тільки правовими нормами,а й нормами моралі, звичаями тощо.


Слайд #5
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 2) - Слайд #5

Суб`єктами сімейних правовідносин можуть бути лише фізичні особи, які перебувають у шлюбі, кровному спорідненні чи відносинах усиновлення. Сімейний кодекс встановлює такий перелік суб`єктів сімейних правовідносин:* подружжя* батьки , діти, усиновлювачі , усиновлені* баба , дід , прабаба , прадід , онуки , правнуки* рідні брати і сестри;мачуха вітчим , падчерка , пасинок.


Слайд #6
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 2) - Слайд #6

При цьому усі інші родичі (двоюрідні брати та сестри, тітки, дядьки та ін.) не є учасниками сімейних правовідносин, за винятками , встановленими законами.


Слайд #7
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 2) - Слайд #7

Шлюб - це сімейний союз жінки ті чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.


Слайд #8
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 2) - Слайд #8

Умови та порядок вступу до шлюбу в Україні
Звернення до державного органу РАЦСу жінки та чоловіка, що бажають укласти шлюб.
Ознайомлення осіб, які бажають зареєструвати шлюб, з їхніми правами та обов'язками.
Прийняття державними органами РАЦСу заяви за наявності всіх необхідних документів.
Заручини
Реєстрація шлюбу


Слайд #9
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 2) - Слайд #9