Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 4)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 4) - Слайд #1

Сімейне право


Слайд #2
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 4) - Слайд #2

Вступ.
1. Загальна характеристика сімейного права.
2. Умови і порядок укладення та припинення шлюбу.
3. Особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя, батьків і дітей.
Зміст


Слайд #3
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 4) - Слайд #3

В історії людського суспільства немає більш давнього стійкого утворення, ніж сім'я. Вона з'явилася раніше, ніж виникла сама держава. Сім'я була і залишається до сьогодні основним інститутом соціалізації людини. У більшості традиційних суспільств саме сім'я визначала майбутнє становище дитини. За тисячолітню історію сім'я змінилася, але ці зміни менші, ніж ті, яких зазнала держава.
Сім'я важлива для кожної людини. Якщо вищою цінністю для демократичної держави є людина, то цінності людини повинні бути важливими для держави. У зв'язку з цим сім'я знаходиться під захистом держави. Захист держави означає, що вона за допомогою законів та норм права регулює правовідносини в сім'ї.
Проте сімейні відносини урегульовані не лише нормами права, а й звичаями, нормами моралі, догмами релігії та договорами. Сімейні відносини регулюються нормами права лише в тій частині, в якій це є допустимим і можливим з точки зору інтересів їх учасників та інтересів суспільства. Тому поняття сімейних відносин ширше за поняття сімейних правовідносин.
Вступ


Слайд #4
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 4) - Слайд #4

Сімейне право – це галузь права, яка складає сукупність правових норм і принципів, що регулюють та охороняють особисті і пов'язані з ними майнові відносини фізичних осіб, що виникають із шлюбу й належності до сім'ї.
Особливості сімейних правовідносин
Підставами виникнення цих правовідносин є специфічні юридичні факти – шлюб, народження дитини, усиновлення, шлюбний договір та інші
Суб'єктами сімейних правовідносин є лише фізичні особи
Сімейні права та обов'язки є невідчужуваними
Сімейні відносини регулюються не тільки правовими нормами, а й нормами моралі, звичаями тощо
Загальна характеристика сімейного права


Слайд #5
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 4) - Слайд #5

Суб'єкти сімейних правовідносин:
Подружжя;
Батьки, діти, усиновлювачі, усиновлені;
Баба, дід, прабаба, прадід, онуки, правнуки;
Рідні брати і сестри; мачуха, вітчим, падчерка, пасинок.


Слайд #6
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 4) - Слайд #6

Об'єкти сімейних правовідносин:
Майнові блага;
Особисті немайнові блага;
Дії;
Послуги.
Змістом сімейних відносин є суб'єктивні сімейні права та юридичні обов'язки.


Слайд #7
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 4) - Слайд #7

Джерела сімейного права:
Конституція України - визначає загальні засади правового регулювання сімейного законодавства.
Закони України є найважливішими джерелами сімейного права, оскільки вони містять норми, які закріплюють правовий механізм регулювання сімейних правовідносин.
Укази і нормативні розпорядження Президента України.
Постанови і нормативні розпорядження Кабінету Міністрів України.
Договори, якими регулюються сімейні відносини.
Звичай.
Міжнародні договори.


Слайд #8
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 4) - Слайд #8

Шлюб – це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.
При вступі до шлюбу існують певні умови і перешкоди.
Умови (позитивні) до шлюбу – це обставини, необхідні для того, щоб шлюб міг бути зареєстрованим і був визнаний дійсним.
Перешкоди (негативні) – це обставини, за наявності яких реєстрація шлюбу не допускається.
Позитивні умови вступу до шлюбу
Досягнення повного віку (для жінок – 17 років, для чоловіків – 18)
Добровільність шлюбу
Негативні умови (перешкоди)
Перебування жінки чи чоловіка в іншому зареєстрованому шлюбі
Перебування жінки чи чоловіка між собою в родинних стосунках
Тяжка хвороба або хвороба, небезпечна для одного з подружжя
Умови і порядок укладання та припинення
шлюбу


Слайд #9
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 4) - Слайд #9

Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком особисто. Якщо реєстрація шлюбу у встановлений день не відбувалася, заява втрачає чинність після спливу 3 місяців від дня її подачі
Орган РАЦС зобов'язаний ознайомити осіб, які подали заяву, з їхніми правами та обов'язками як майбутнє подружжя і батьків
Наречені зобов'язані повідомити один одного про стан свого здоров'я. Результати медичного обстеження є таємницею і повідомляються лише нареченим
Реєстрація шлюбу відбувається обов'язково в присутності нареченої і нареченого
Порядок реєстрації шлюбу


Слайд #10
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 4) - Слайд #10

Недійсність шлюбу – це форма відмови держави від визнання укладеного шлюбу як юридично значущого акта, виражена в рішенні суду, винесеному в порядку цивільного судочинства у зв'язку з порушенням встановлених законом умов укладанням шлюбу, що є за своєю суттю заходом захисту.
Недійсним є шлюб, зареєстрований :
З особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі
Між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, рідним братом і сестрою
З особою, яка визнана недієздатною
Шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо:
Він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка
Він є фіктивним
Шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований:
Між усиновлювачем та усиновленою дитиною
Між двоюрідним братом і сестрою;між дядьком та племінницею
З особою, яка приховала важку хворобу
З особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано права на шлюб


Слайд #11
Презентація на тему «Сімейне право» (варіант 4) - Слайд #11

Сімейний кодекс України
Ст.104. Підстави припинення шлюбу.
Шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим.
Шлюб припиняється внаслідок його розірвання.


Завантажити презентацію