Презентація на тему «Що означає бути толерантною людиною?»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Що означає бути толерантною людиною?» - Слайд #1

Що означає бути толерантною людиною?
Презентація учня 10-Б класу:
Сухенка Евгенія


Слайд #2
Презентація на тему «Що означає бути толерантною людиною?» - Слайд #2

Що таке толерантність?
Толерантність (від лат. tolerantia – терпіння) – у загальному значенні ослаблення чи відсутність можливості реакції на який-небудь несприятливий фактор в результаті зниження чутливості до його впливу. На індивідуальному рівні – це здатність сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних, а також – особливості поведінки та способу життя інших. Терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань є умовою стабільності та єдності суспільств, особливо тих, які не є гомогенними ні у релігійному, ні в етнічному, ні в інших соціальних вимірах.


Слайд #3
Презентація на тему «Що означає бути толерантною людиною?» - Слайд #3

Толерантність
Інтолерантність
Повага до думки інших
Ігнорування
Доброзичливість
Егоїзм
Розуміння
Нетерпимість
Прийняття
Вираження зневаги
Поблажливість
Дратівливість
Довіра
Байдужість
Гуманізм
Цинізм


Слайд #4
Презентація на тему «Що означає бути толерантною людиною?» - Слайд #4

Для того, щоб жити в колективі, треба ставитися одне до одного доброзичливо, дружньо, терпляче, шанобливо. Неможливо подобатися всім, неможливо любити всіх, неможливо, щоб усі діти класу були відданими друзями, тому що ми всі маємо різне виховання, інтелект, бажання вчитися, характери, смаки, темперамент тощо.
Але ми можемо жити в злагоді одне з одним, цінувати одне одного, приймати всіх такими, якими вони є, тобто бути толерантними одне до одного.


Слайд #5
Презентація на тему «Що означає бути толерантною людиною?» - Слайд #5

Правила толерантного спілкування:
Поважай співрозмовника.
Старайся зрозуміти те, про що говорять інші.
Відстоюй свою думку тактовно.
Шукай кращі аргументи.
Будь справедливим, готовим прийняти думку іншого.
Намагайся враховувати інтереси інших


Слайд #6
Презентація на тему «Що означає бути толерантною людиною?» - Слайд #6

Толерантність - це здатність без агресії сприймати думки, поведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини, які відрізняються від власних.
Виникла толерантність у західній цивілізації на релігійному рівні. Виникнення цього терміну пов'язують з підписанням Нантського едикту.
Передусім толерантність означає доброзичливе та терпиме ставлення до чогось. Основою толерантності є відкритість думки та спілкування, особиста свобода індивіда та поцінування прав та свобод людини. Толерантність означає активну позицію людини, а не пасивно-терпиме ставлення до навколишніх подій, тобто толерантна людина не повинна бути терпима до всього, наприклад до порушення прав людини чи маніпуляцій та спекуляцій. Те що порушує загальнолюдську мораль не повинно сприйматись толерантно.


Слайд #7
Презентація на тему «Що означає бути толерантною людиною?» - Слайд #7

Тому потрібно розрізняти толерантну поведінку та рабську терпимість, яка не приводить ні до чого хорошого. Потрібно пильно розрізняти ці поняття, бо маніпулятори (в тому числі більшість політиків) закликають до лже-толерантності, оскільки людьми, які відносяться до всього лояльно легше управляти.


Слайд #8
Презентація на тему «Що означає бути толерантною людиною?» - Слайд #8

Отже, толерантність є доволі тонкою категорією, якої безумовно потрібно дотримуватись, оскільки вона визначає моральний, суспільний і демократичний розвиток суспільства. 


Слайд #9
Презентація на тему «Що означає бути толерантною людиною?» - Слайд #9

Дякую за увагу


Завантажити презентацію