Презентація на тему «Шкільна дисципліна»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Шкільна дисципліна» - Слайд #1

Шкільна дисципліна


Слайд #2
Презентація на тему «Шкільна дисципліна» - Слайд #2

Що таке дисципліна ?


Слайд #3
Презентація на тему «Шкільна дисципліна» - Слайд #3

Шкільна дисципліна — дотримання учнями правил поведінки в школі та за її межами, чітке й організоване виконання ними своїх обов'язків, підкорення громадському обов'язку. Свідома дисципліна виявляється в усвідомленому суворому, неухильному виконанні суспільних принципів і норм поведінки й ґрунтується на сформованості в учнів такої риси, як дисциплінованість і почуття обов'язку та відповідальності.Шкільна дисципліна є умовою нормальної навчально-виховної діяльності школи. Цілком очевидно, що за відсутності дисципліни не можна провести на належному рівні ні уроку, ні виховного заходу, ні будь-якої іншої справи. Вона є водночас і засобом виховання школярів. Дисципліна сприяє підвищенню виховної ефективності діяльності учнів, дає змогу обмежувати, гальмувати нерозважливі дії та вчинки окремих школярів.


Слайд #4
Презентація на тему «Шкільна дисципліна» - Слайд #4

Як ви думаєте, навіщо необхідна дисципліна?


Слайд #5
Презентація на тему «Шкільна дисципліна» - Слайд #5

Дисципліна дуже потрібна, так як-
Дисципліна - це спрямовані на розвиток поведінки внутрішні обмеження.
Дисципліна повинна включати в себе :
Навчання
Попередження
Наставляння
Вона допомагає людині систематизувати його життя, вирости відповідальним громадянином, який здатний відрізнити погане від доброго.


Слайд #6
Презентація на тему «Шкільна дисципліна» - Слайд #6

Діти повинні чітко уявляти собі:
як їм слід поводитися в школі;
яка поведінка є неприйнятною, неприпустимим у стінах школи;
якому покаранню вони можуть піддатися, якщо будуть порушувати встановлені школою правила і норми поведінки;


Слайд #7
Презентація на тему «Шкільна дисципліна» - Слайд #7

Майже в кожному класі є так звані важкі учні.
Такі діти постійно затівають сварки з однокласниками , на уроках стають підбурювачами спокою , а під час екзаменаційного тесту можуть заглянути в зошит сусіда. У подібній ситуації педагоги змушені застосовувати до школярів заходи дисциплінарного впливу . Школи , як правило , пред'являють до своїх учнів жорсткі вимоги щодо дисципліни - у більшості випадків ці вимоги викладаються у письмовій формі (наприклад публікуються в шкільній газеті ) . Дітям та їх батькам найчастіше здається , що шкільна дисципліна - це форма покарання винних , проте така точка зору не має нічого спільного з дійсністю. Дисципліна - це благо для дитини , і дотримання певних правил і норм поведінки є необхідною умовою ефективності процесу навчання.


Слайд #8
Презентація на тему «Шкільна дисципліна» - Слайд #8

Виховання свідомої дисципліни, почуття обов'язку та відповідальності
Важливе місце у привчанні учнів до належної поведінки в школі та за ЇЇ межами належить чіткому контролю за їх поведінкою, що передбачає облік відвідування ними уроків, вжиття відповідних заходів до тих, хто систематично запізнюється або не з'являється на уроки без поважних причин. У деяких школах ведуть спеціальні журнали поведінки учнів, у яких директор або його заступник з виховної роботи регулярно фіксують усі випадки грубого порушення учнями порядку в школі, на вулиці, в громадських місцях, а також виховні впливи, які було застосовано до них, і результати цих впливів. Це допомагає педагогам своєчасно аналізувати стан дисципліни в учнівському колективі, намічати і вживати заходів щодо його поліпшення, детальніше й повніше вивчати умови життя учнів, ближче знайомитися з їх сім'ями, глибше вникати у внутрішній світ окремих учнів і таким чином виявляти недоліки виховної роботи школи й удосконалювати її. Такий журнал обліку поведінки дає можливість конкретизувати індивідуальну виховну роботу з учнями, схильними до порушень норм моралі та права, сприяє їх профілактиці.


Слайд #9
Презентація на тему «Шкільна дисципліна» - Слайд #9

У дисциплінуванні учнів важливу роль відіграє щоденник. Педагог повинен вимагати від них акуратного ведення щоденника. Оцінюючи поведінку школяра за тиждень, слід ураховувати також його зовнішній вигляд і участь у прибиранні класу, чергування в їдальні, ставлення до товаришів і дорослих.
Систематичний контроль за поведінкою учнів у школі та за її межами привчає їх до щоденного дотримання дисципліни. Такий контроль особливо потрібен дітям, в яких сформувалися негативні звички. Він створює умови для вироблення у них позитивних звичок, блокує появу і закріплення негативних. Проте це не означає, що треба весь час контролювати учнів, які випадково порушили правила поведінки. Коли їх «виховують» у багатьох інстанціях, часто нагадують про найменші провини, це не сприяє дотриманню ними правил поведінки, а спонукає до думки, що вони «невиправні». Контроль повинен бути тактовний, щоб учень відчував повагу до себе як особистості.


Слайд #10
Презентація на тему «Шкільна дисципліна» - Слайд #10

Школа багато втрачає у вихованні свідомої дисципліни через те, що не завжди дотримується суворої регламентації життя та діяльності учнів. А. Макаренко з цього приводу писав, що саме «школа повинна з першого ж дня поставити перед учнем тверді, незаперечні вимоги нашого суспільства, озброювати дитину нормами поведінки, щоб вона знала, що можна і чого не можна, що похвально і за що не похвалять»1. Це регламентування має визначатися правами і обов'язками школярів, передбаченими Законом України «Про освіту». Учням створено всі умови для навчання і праці в школі, тому кожен з них повинен сумлінно і свідомо виконувати свої обов'язки. Повага учнів до закону полягає у свідомому дотриманні правил поведінки, дисциплінованості, боротьбі з порушеннями вимог шкільного режиму, допомозі педагогічному колективу в організації навчально-виховного процесу. Одне слово, учень має глибоко усвідомити, що поведінка і ставлення до навчання — не лише його особиста справа, що його обов'язок як громадянина — сумлінно вчитися, зразково поводитися й утримувати інших від недостойних учинків.


Слайд #11
Презентація на тему «Шкільна дисципліна» - Слайд #11

Роботу виконали учні 10 класу: Баланенко А. Скабара Н.


Завантажити презентацію