Презентація на тему «Сектори національної економіки»


Рейтинг презентації 3.5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Сектори національної економіки» - Слайд #1

Сектори національної економіки
Зовнішній сектор


Слайд #2
Презентація на тему «Сектори національної економіки» - Слайд #2

Зовнішній сектор – сукупність економічних стосунків, що забезпечує взаємозв'язок національних економік та світового господарства.


Слайд #3
Презентація на тему «Сектори національної економіки» - Слайд #3

Основні елементи
Зовнішня торгівля
Рух капіталу
Міграція трудових ресурсів
Обмін технологією


Слайд #4
Презентація на тему «Сектори національної економіки» - Слайд #4

Зовнішня торгівля
Поділяється на експортну та імпортну


Слайд #5
Презентація на тему «Сектори національної економіки» - Слайд #5

Рух капіталу
Однобічне переміщення за кордон певної вартості в товарній чи грошовій формі.


Слайд #6
Презентація на тему «Сектори національної економіки» - Слайд #6

Міграція трудових ресурсів
Включає два взаємопов'язані процеси:
1. еміграцію 2. імміграцію


Слайд #7
Презентація на тему «Сектори національної економіки» - Слайд #7

Обмін технологією
Міжнародний обмін, що включає торгівлю технологіями, машинами, патентами і т.д.