Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 5)


Рейтинг презентації 4.5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 5) - Слайд #1

Ринок праці
Підготувала Ананьєва Поліна


Слайд #2
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 5) - Слайд #2

Ринок праці — це система суспільних відносин, що пов'язані з наймом і пропозицією праці.


Слайд #3
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 5) - Слайд #3

купівлі-продажу робочої сили, праці: визначення вартості та ціни робочої сили;оплати праці та соціального страхування; забезпечення умов праці та техніки безпеки;
забезпечення зайнятості;
Сучасний ринок праці - це система механізмів:


Слайд #4
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 5) - Слайд #4

соціального захисту найманих працівників;
формування та розвитку робочої сили;
узгодження попиту та пропозиції робочої сили.


Слайд #5
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 5) - Слайд #5

Принципи функціонування ринку праці
Рівність (правова, економічна, нормативна) сторін у відносинах “роботодавець - працівник”
Держава як посередник у сфері праці має забезпечити:
зростання ефективності трудових відносин
Раціональне використання трудових ресурсів
Суспільне визнання унікальної цінності праці


Слайд #6
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 5) - Слайд #6

Світова економічна думка називає різні об'єкти купівлі-продажу на ринку праці. Найпоширеніші три точки зору, об'єктом купівлі-продажу є:
Праця
Робоча сила
Послуги праці або робочої сили
Найпопулярніша нині точка зору, прихильниками були В. Петті, німецький економіст М. Гертнер, англійський економіст Дж. Хікс
Прихильником був М. Туган-Барановський
Прихильник даного положення К. Маркс та його послідовники
Заробітна плата - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.


Слайд #7
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 5) - Слайд #7

Суб'єкти ринку праці
домогосподарства (представниками домогосподарств на ринку праці є наймані працівники), які визначають пропозицію робочої сили, праці;
фірми (роботодавці в особі керівників підприємств і організацій), що формують попит на неї;
держава.


Слайд #8
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 5) - Слайд #8

Попит і пропозиція на ринку праці
Попит —це готовність придбати товар,яку виявляю покупець за певного рівня ціни. Попит буває індивідуальним та ринковим.
Закон попиту:
Споживая за нормальних ринкових умов виявляє бажання придбати більшу кількість товарів саме за нижчою ціною.Отже між обсягом попиту та ціною існує зворотній зв'язок. Цей зворотній зв'язок називають законом попиту. 
Основними факторами, що впливають на попит:
ціни на товари;
Доходи та кількість покупців;
Ціни інших товарів;
Смаки та вподобання покупців;


Слайд #9
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 5) - Слайд #9

Пропозиція —це вияв готовності виробника створювати і продавати товар за певного рівня ціни.
Закон пропозиції:
Якщо ціна буде вищою,то виробник готовий запропонувати більшу кількість товарів.Обсяг пропонування зростатиме тоді, коли зростатиме ціна.
На пропозицію впливає ряд факторів, які значною мірою визначають обсяг пропозиції:
ціна товару;
ціни на ресурси;
технології виробництва;
податки і дотації;
кількість покупців;
кількість виробників.


Слайд #10
Презентація на тему «Ринок праці» (варіант 5) - Слайд #10

Серед закладів інфраструктури ринку праці слід назвати біржу праці, рекрутингові агентства, компанії з найму персоналу тощо. В Україні функції біржі праці виконує Державна служба зайнятості.
10