Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 1)


Рейтинг презентації 1.8 на основі 5 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 1) - Слайд #1

Ринок капіталу як ринок кредитних ресурсів та фізичного капіталу


Слайд #2
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 1) - Слайд #2

Ринок капіталів – це частина фінансового ринку, де форму­ються попит і пропозиція в основному на середньо- і довго­строковий позиковий капітал, специфічна сфера ринкових відносин, де об'єктом угоди є наданий у позику грошовий капі­тал і де формуються попит і пропозиція на нього


Слайд #3
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 1) - Слайд #3

Лінія ринку капіталів


Слайд #4
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 1) - Слайд #4

Позиковий капітал - це кошти, віддані в позику під певний відсоток за умови повернення.
Формою руху позикового капіталу є кредит;
Основним його джерелом служать кошти, що вивільняються в процесі відтворення ;
На ринку капіталів кредити надаються на термін понад рік.


Слайд #5
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 1) - Слайд #5

Ринок капіталів сприяє :
зростанню виробництва ;
збільшенню товарообігу ;
руху капіталів усередині країни;
трансформації грошових заощаджень у капіталовкладення ;
відновленню основного капіталу.


Слайд #6
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 1) - Слайд #6

 Економічна роль цього ринку полягає в його спроможності об'єднати дрібні, розрізнені кошти й у такий спосіб активно впливати на концентрацію і централізацію виробництва та капіталу.


Слайд #7
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 1) - Слайд #7

З функціональної точки зору ринок капіталів — це система ринкових відносин, що забезпечує акумуляцію і перерозподіл грошових капіталів з метою забезпечення процесу відтворення;
з інституційної точки зору цей сегмент фінансового ринку виступає як сукупність кредитно-фінансових установ, фондових бірж, через які рухається позиковий і акціонерний капітал.


Слайд #8
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 1) - Слайд #8

З точки зору джерел залучення коштів ринок капіталу включає
 боргові ринки, або ринки кредиту. За допомогою фінансових інструментів суб'єкти господарювання беруть гроші в борг і використовують їх на свої потреби. Основними фінансовими інструментами на цих ринках є облігації, закладні та векселі термін обігу яких перевищує 1 рік;
ринки акціонерного капіталу. За допомогою акцій інвестори мають можливість об'єднати гроші, вкласти їх у певний проект, а прибутки розподіляти пропорційно до вкладених коштів.


Слайд #9
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 1) - Слайд #9

З точки зору джерел залучення коштів ринок капіталу включає
 боргові ринки, або ринки кредиту. За допомогою фінансових інструментів суб'єкти господарювання беруть гроші в борг і використовують їх на свої потреби. Основними фінансовими інструментами на цих ринках є облігації, закладні та векселі термін обігу яких перевищує 1 рік;
ринки акціонерного капіталу. За допомогою акцій інвестори мають можливість об'єднати гроші, вкласти їх у певний проект, а прибутки розподіляти пропорційно до вкладених коштів.


Слайд #10
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 1) - Слайд #10

З точки зору джерел залучення коштів ринок капіталу включає
 боргові ринки, або ринки кредиту. За допомогою фінансових інструментів суб'єкти господарювання беруть гроші в борг і використовують їх на свої потреби. Основними фінансовими інструментами на цих ринках є облігації, закладні та векселі термін обігу яких перевищує 1 рік;
ринки акціонерного капіталу. За допомогою акцій інвестори мають можливість об'єднати гроші, вкласти їх у певний проект, а прибутки розподіляти пропорційно до вкладених коштів.


Слайд #11
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 1) - Слайд #11

Основними учасниками цього ринку виступають :
первинні інвестори, тобто власники вільних фінансових ресурсів, які мобілізовані банками і перетворені у позиковий капітал;
спеціалізовані посередники — кредитно-фінансові організації, що здійснюють безпосереднє залучення (акумуляцію) коштів, перетворення їх у позиковий капітал і подальшу тимчасову передачу його позичальникам на зворотній основі за плату у формі відсотків;
позичальники — юридичні і фізичні особи, а також держава, що відчувають нестачу у фінансових ресурсах і готові заплатити спеціалізованому посереднику за право тимчасового користування ними.


Слайд #12
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 1) - Слайд #12

Складові ринку капіталів:
Фондовий ринок або ринок довгострокових цінних паперів ;
Кредитний ринок


Слайд #13
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 1) - Слайд #13

Складові ринку капіталів:
Фондовий ринок або ринок довгострокових цінних паперів ;
Кредитний ринок


Слайд #14
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 1) - Слайд #14

Основними причинами відставання національних ринків капіталу є :
відсутність скоординованої державної політики, спрямованої на перетворення ринків капіталу в один з головних механізмів реалізації інвестиційного потенціалу національної економіки;
недосконалість законодавства, що регулює діяльність на ринках капіталу;
 недостатньо сформована інфраструктура ринків капіталу.


Слайд #15
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 1) - Слайд #15

Україна має усі об'єктивні передумови для динамічного поступу до цивілізованих ринків капіталу,але ті проблеми, які постійно виникають через недосконалість економічних методів управління і закономірностей розвитку ринкових структур, значні недоліки в правовому забезпеченні розвитку ринку цінних паперів та інших фінансових інструментів справляють негативний вплив на економічний стан країни, позначаються на формуванні економічної політики і фінансовій безпеці держави.


Слайд #16
Презентація на тему «Ринок капіталу» (варіант 1) - Слайд #16

Дякую за увагу !