Презентація на тему «Ринковий попит, ринкова пропозиція і фактори, що на них впливають» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Ринковий попит, ринкова пропозиція і фактори, що на них впливають» (варіант 1) - Слайд #1

Ринковий попит, ринкова пропозиція і фактори, що на них впливають
Боженко Марія 11-Б
Досвід країн, у яких функціонує ринкова економіка, свідчить, що вона являє собою механізм, який працює ефективно. Важливими елементами ринкової економіки є попит і пропозиція. Взаємодія попиту і пропозиції формує ціни на товари та послуги


Слайд #2
Презентація на тему «Ринковий попит, ринкова пропозиція і фактори, що на них впливають» (варіант 1) - Слайд #2

Попит — це потреба в певному товарі, яка забезпечується грошима. Потреба в товарі, яка не забезпечується платоспроможністю, не є попитом і не впливає на ринкову ситуацію.
Виділяють ціну попиту і ціну пропозиції. Ціна попиту — це максимальна ціна, яку споживачі готові запропонувати за певний товар. Зниження ціни веде до відповідного збільшення попиту (за інших незмінних умов). Отже, між ціною товару та обсягом попиту на нього існує обернений зв'язок. Його називають законом попиту.


Слайд #3
Презентація на тему «Ринковий попит, ринкова пропозиція і фактори, що на них впливають» (варіант 1) - Слайд #3

Закон попиту
Він полягає в тому, що чим нижча ціна товару, тим більший обсяг його може бути реалізований на ринку, і навпаки, чим вищою буде ціна, тим меншу кількість його можна буде продати.


Слайд #4
Презентація на тему «Ринковий попит, ринкова пропозиція і фактори, що на них впливають» (варіант 1) - Слайд #4

Основними факторами, що впливають на попит:
ціни на товари та послуги;
доходи споживачів;
ціни на товари-субститути (замінники);
На попит роблять вплив деякі нецінові фактори. До них належать:
-зміни смаків споживачів;
-кількість споживачів;
-очікування споживачів,
-зміна потреб і моди;
-реклама.


Слайд #5
Презентація на тему «Ринковий попит, ринкова пропозиція і фактори, що на них впливають» (варіант 1) - Слайд #5

Нецінові фактори
На попит впливають
Цінові фактори
Ціни на товари та послуги
Ціни на товари субститути
Доходи споживачів
Зміни смаків споживачі
Кількість споживачів
Очікування зміни цін
Реклама


Слайд #6
Презентація на тему «Ринковий попит, ринкова пропозиція і фактори, що на них впливають» (варіант 1) - Слайд #6

Пропозиція — це сукупність товарів, які представлені на ринку. Розрізняють пропозицію окремих товарів, певної групи товарів і сукупну пропозицію. Продано може бути менше товарів, ніж представлено на ринку. Причинами цього можуть бути недостатній попит, невідповідність асортименту.
Чим вищою є ціна на товар, тим більшу кількість його готові запропонувати постачальники. Від цього залежить їхній прибуток. Цю взаємозалежність ціни і пропозиції називають законом пропозиції.


Слайд #7
Презентація на тему «Ринковий попит, ринкова пропозиція і фактори, що на них впливають» (варіант 1) - Слайд #7

Закон пропозиції
Суть його в тому, що зростання цін зумовлює збільшення пропозиції товарів і, навпаки, зниження цін на товари веде до зменшення їх пропозиції.


Слайд #8
Презентація на тему «Ринковий попит, ринкова пропозиція і фактори, що на них впливають» (варіант 1) - Слайд #8

На пропозицію впливає ряд факторів, які значною мірою визначають обсяг пропозиції
ціни на ресурси;
технології виробництва;
податки і дотації;
ціни на товари-субститути;
кількість покупців;
очікування зміни цін.


Слайд #9
Презентація на тему «Ринковий попит, ринкова пропозиція і фактори, що на них впливають» (варіант 1) - Слайд #9

На пропозицію впливають
Цінові фактори
Нецінові фактори
Ціни на ресурси
Технології виробництва
Кількість покупців
Зміни погоди
Стихійні лиха
Технологічні аварії та катастрофи


Слайд #10
Презентація на тему «Ринковий попит, ринкова пропозиція і фактори, що на них впливають» (варіант 1) - Слайд #10

У певному місці криві попиту і пропозиції перетнуться. Точка перетину є ціною рівноваги. Стан рівноваги задовольняє продавців і покупців. Але ринкову рівновагу не можна зафіксувати на тривалий час, бо чинники, які на неї впливають, досить рухомі. Вони весь час змінюються.
Унаслідок динамічності ціни в кожний момент на ринку досягається рівновага. Вона нестійка. Якщо попит зросте, то це призведе до підвищення ціни і до встановлення нової вищої ціни попиту. Нова вища ціна стимулюватиме зростання виробництва і збільшення пропозиції товарів.
Отже, попит і пропозиція — це дві протилежні сили, які викликають зростання і спад цін. А зміна цін у кожен момент урівноважує попит і пропозицію. Таким чином ринковий механізм регулює попит, виробництво і пропозицію товарів. Рийок координує дії економічних суб'єктів.
Крива попиту і пропозиції