Презентація на тему «Ринкова інфраструктура» (варіант 2)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Ринкова інфраструктура» (варіант 2) - Слайд #1

Ринкова інфраструктура


Слайд #2
Презентація на тему «Ринкова інфраструктура» (варіант 2) - Слайд #2

Інфраструктура ринку — це система підприємств і організацій, які забезпечують рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили.


Слайд #3
Презентація на тему «Ринкова інфраструктура» (варіант 2) - Слайд #3

Елементи ринкової інфраструктури:


Слайд #4
Презентація на тему «Ринкова інфраструктура» (варіант 2) - Слайд #4

- це такий інститут, завдяки якому оперативніше і з оптимальними наслідками для партнерів укладаються угоди купівлі-продажу товарів, реалізується єдина стратегія комерційної поведінки агентів цієї структури.
Біржа


Слайд #5
Презентація на тему «Ринкова інфраструктура» (варіант 2) - Слайд #5

Види бірж:
Біржа праці - елемент ринкової інфраструктури.
Товарна біржа - комерційне підприємство, регулярно функціо-нуючий ринок однорідних товарів з певними характеристиками.
Фондова біржа - це організований і регулярно функціонуючий ринок, на якому відбувається купівля-продаж цінних паперів.


Слайд #6
Презентація на тему «Ринкова інфраструктура» (варіант 2) - Слайд #6

– це підприємства, що виконують посередницькі функції при здійсненні платежів і кредитних операцій між суб'єктами економічної діяльності.
Банки


Слайд #7
Презентація на тему «Ринкова інфраструктура» (варіант 2) - Слайд #7

Види банків:
Комерційні банки акумулюють грошові засоби у вигляді внесків, а також за рахунок випуску власних цінних паперів.
Емісійні банки здійснюють випуск (емісію) банкнот, мобілізують грошові резерви комерційних банків, зберігають золоті та валютні запаси держави.
Іпотечні банки надають позики під застави нерухомого майна (землі, будівель) землевласникам, селянам, власникам житла.


Слайд #8
Презентація на тему «Ринкова інфраструктура» (варіант 2) - Слайд #8

Фінансово-кредитні посередник — це господарюючий суб'єкт, який перерозподіляє фінансові ресурси шляхом проведення операцій з грошима або цінними паперами.


Слайд #9
Презентація на тему «Ринкова інфраструктура» (варіант 2) - Слайд #9

Інші фінансово – кредитні посередники до них належать:
Трастові (довірчі) товариства здійснюють управління майном підприємств або приватних осіб.
Страхові компанії надають можливість домогосподарствам і фірмам знизити ризик через продаж контрактів особливого типу — страхових полісів.
Пенсійні фонди акумулюють цільові внески громадян для збільшення їхньої майбутньої пенсії.
Ощадні установи залучають порівняно невеликі заощадження багатьох громадян.
Брокерські фірми — це посередники між продавцями та покупцями цінних паперів на біржі.
Інвестиційні компанії та інвестиційні фонди акумулюють кошти приватних осіб або компаній, випускаючи власні   цінні   папери.


Слайд #10
Презентація на тему «Ринкова інфраструктура» (варіант 2) - Слайд #10

Підготувала Анна Єлісєєва 11-А


Завантажити презентацію