Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2)


Рейтинг презентації 3.93 на основі 14 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #1

Презентація з економіки11 клас


Слайд #2
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #2

Презентація з економіки11 клас


Слайд #3
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #3

План:проблеми економіки. Ринковий попитринкова конкуренції


Слайд #4
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #4

План:проблеми економіки. Ринковий попитринкова конкуренції


Слайд #5
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #5

Типи економічних систем
Адміністративно-команднаt Ринкова
(планова)
змішана


Слайд #6
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #6

Адміністративно-командна (планова)
Ринкова
Усі економічні ресурси розподіляються державою;
Державна власність на всі матеріальні ресурси;
Планова система господарства, відсутність конкуренції;
Обмеження особистої матеріальної зацікавленості;
Необмежена влада уряду в управлінні економікою
На розподіл економічних ресурсів впливає ринок
Приватна власність на більшість матеріальних ресурсів;
Свобода вибору, підприємництва, наявність конкуренції;
Особиста зацікавленість – головний принцип виробничої діяльності;
Уряд регулює економічні процеси


Слайд #7
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #7

Кругообіг ресурсів, продуктів, доходів у ринковій економіціКругообіг ресурсів, продуктів, доходів у ринковій економіціКругообіг ресурсів, продуктів, доходів у ринковій економіці


Слайд #8
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #8

Кругообіг ресурсів, продуктів, доходів у плановій економіці
«Чорний ринок»


Слайд #9
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #9

Принципи існування ринкової економіки:
1.tЕкономічна свобода
2.tКонкуренція;
3.tСаморегулювання


Слайд #10
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #10

Ринковий попит.
Ринкова пропозиція.


Слайд #11
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #11

Поняття попиту


Слайд #12
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #12

Величина попиту на товар тим більша, чим нижча його ціна (закон попиту)
a – максимальна величина попиту на товар;
b – на скільки зміниться величина попиту
при зміні ціни товару на одиницю;
Р – ціна за одиницю товару;
Qd – величина попиту на товар
Qd = a – b · P


Слайд #13
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #13

Величина попиту (Q)
2
4
6
8
Ціна товару (Р)
25
15
10
5
Q1 = 2; Р1 = 25 (А) Q2 = 4; Р2 = 15 (Б)
Q↑ , Р↓
А
Б
D


Слайд #14
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #14

Особливості кривої попиту
Ефект доходу – якщо ціна товару знижується, то за того самого доходу споживач може купляти більше, тобто величина попиту зростає.
Ефект заміщення – якщо ціна товару зростає, то він заміщується замінником (при наявності останнього), тобто величина попиту на товар зменшується.


Слайд #15
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #15

Поняття пропозиції


Слайд #16
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #16

Чим вища ринкова ціна тим більшою буде величина пропозиції (закон пропозиції)
c – мінімальна величина пропозиції на товар;
d – на скільки зміниться величина пропозиції
при зміні ціни товару на одиницю;
Р – ціна за одиницю товару;
Qs – величина пропозиції на товар.
Qs = c + d · P


Слайд #17
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #17

Величина пропозиції (Q)
2
4
6
8
Ціна товару (Р)
5
10
15
25
Q1 = 2; Р1 = 5 (А) Q2 = 4; Р2 = 10 (Б)
Q↑ , Р↑
А
Б
S


Слайд #18
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #18

Конкуренція


Слайд #19
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #19

Конкуренція (–зіштовхуватися, змагатися) – економічне суперництво між учасниками ринкового господарства за якнайвигідніші умови виробництва товарів і послуг та отримання найбільшого прибутку.
Конкуренція
цінова нецінова
Конкуренція
досконала Недосконала
олігополія монополія
монополістична конкуренція


Слайд #20
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #20

види конкуренції:
цінова — конкуренція, що здійснюється через зниження цін;
нецінова — конкуренція, здійснювана через підвищення якості товарів, їх надійності, збільшення термінів служби, підвищення продуктивності, поліпшення умов реалізації за незмінних цін;
чиста (ідеальна, досконала) — конкуренція, на ринку з багатьма продавцями та покупцями тотожного, взаємозамінного товару, коли жоден із продавців чи покупців не здатний відчутно вплинути на ціну чи обсяги продажу.


Слайд #21
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #21

види конкуренції:
цінова — конкуренція, що здійснюється через зниження цін;
нецінова — конкуренція, здійснювана через підвищення якості товарів, їх надійності, збільшення термінів служби, підвищення продуктивності, поліпшення умов реалізації за незмінних цін;
чиста (ідеальна, досконала) — конкуренція, на ринку з багатьма продавцями та покупцями тотожного, взаємозамінного товару, коли жоден із продавців чи покупців не здатний відчутно вплинути на ціну чи обсяги продажу.


Слайд #22
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #22

види конкуренції:
цінова — конкуренція, що здійснюється через зниження цін;
нецінова — конкуренція, здійснювана через підвищення якості товарів, їх надійності, збільшення термінів служби, підвищення продуктивності, поліпшення умов реалізації за незмінних цін;
чиста (ідеальна, досконала) — конкуренція, на ринку з багатьма продавцями та покупцями тотожного, взаємозамінного товару, коли жоден із продавців чи покупців не здатний відчутно вплинути на ціну чи обсяги продажу.


Слайд #23
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #23

Вплив держави на усунення недоліків ринкової конкуренції:


Слайд #24
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #24

Висновок
Ринкова економіка - сукупність економічних відносин, які охоплюють і обмінні виробництво, і споживання.
Ринкова система, або система вільного підприємництва — це система вільного господарювання, підґрунтя якої складають приватна власність, ринкове ціноутворення та конкуренція.


Слайд #25
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #25

Кінець.


Слайд #26
Презентація на тему «Ринкова економіка» (варіант 2) - Слайд #26

Виконала: