Презентація на тему «Розвиток учнів школи та аналіз захворюваності»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Розвиток учнів школи та аналіз захворюваності» - Слайд #1

Розвиток учнів школи та аналіз захворюваності
Роботу виконав
Учень 11 – А класу
Долгов Олександр


Слайд #2
Презентація на тему «Розвиток учнів школи та аналіз захворюваності» - Слайд #2

Вивчення особистості учнів


Слайд #3
Презентація на тему «Розвиток учнів школи та аналіз захворюваності» - Слайд #3


Слайд #4
Презентація на тему «Розвиток учнів школи та аналіз захворюваності» - Слайд #4

Розділи моніторингових досліджень
фізичний розвиток учнів
інтелектуальний розвиток учнів
моральний розвиток учнів
творчий розвиток учнів


Слайд #5
Презентація на тему «Розвиток учнів школи та аналіз захворюваності» - Слайд #5

Психологічні вікові особливості
перебудова пізнавальних процесів – формування довільності, продуктивності, стійкості, сприйняття, пам'яті, мислення ( перехід від наочно – образного до словесно – логічного мислення на рівні конкретних понять);
розвиток саморегуляції поведінки, волі;
засвоєння вмінь читання, письма, арифметичних обчислень, накопичення знань;
розширення сфери спілкування, поява нових авторитетів (учитель);
формування взаємин у навчальному колективі;
формування самооцінки на основі оцінювання вчителями й досягнутих результатів у навчанні.


Слайд #6
Презентація на тему «Розвиток учнів школи та аналіз захворюваності» - Слайд #6

Розвиток розумових здібностей


Слайд #7
Презентація на тему «Розвиток учнів школи та аналіз захворюваності» - Слайд #7

Вплив на розвиток інтелекту
Оточуюче товариство.
Стиль життя.
Спадковість.
Можливість отримувати потрібну інформацію.


Слайд #8
Презентація на тему «Розвиток учнів школи та аналіз захворюваності» - Слайд #8

Пізнавальний процес у молодших школярів


Слайд #9
Презентація на тему «Розвиток учнів школи та аналіз захворюваності» - Слайд #9

Вікові особливості пізнавальних процесів та методики для діагностики
Пам'ять
Інтенсивно розвиваються всі види пам'яті (короткострокова, довгострокова й операційна), а також процеси пам'яті;
Активно формується довільне запам'ятовування;
Методика « Оцінювання слухової пам'яті», «Оцінювання зорової пам'яті», « Характеристика динамічних особливостей процесу запам'ятовування»


Слайд #10
Презентація на тему «Розвиток учнів школи та аналіз захворюваності» - Слайд #10

Вікові особливості пізнавальних процесів та методики для діагностики
Мислення
набуває наочно – образного характеру;
формуються елементи понятійного мислення й розумові операції;
мислення в поняттях потребує допомоги уявлень і на них будується.
Методики « Формування понять», «Матриця Равенна», « Уміння рахувати подумки».


Слайд #11
Презентація на тему «Розвиток учнів школи та аналіз захворюваності» - Слайд #11

Вікові особливості пізнавальних процесів та методики для діагностики
Увага
переважає мимовільна увага;
слабкий розподіл уваги;
обсяг уваги – 4-5 об'єктів;
невміння швидко переключати увагу;
тісний зв'язок з емоціями й почуттями.
Методики « Визначення стійкості уваги», « Оцінювання розподілу уваги», «Визначення обсягу уваги».


Слайд #12
Презентація на тему «Розвиток учнів школи та аналіз захворюваності» - Слайд #12

Інтелектуальний рівень учнів початкової школи


Слайд #13
Презентація на тему «Розвиток учнів школи та аналіз захворюваності» - Слайд #13

Аналіз захворюваності
Однак, незважаючи на проведені заходи,  аналіз захворюваності дітей показав, що в цілому через хворобу в 2012 році  пропущено 158579 днів, що в середньому на кожну дитину складає 12,5 днів.
Аналіз захворюваності свідчить про те, що в 2012 р. значно зросла кількість днів пропущених  через гострі респіраторні вірусні інфекційні захворювання  75% - 119067 днів проти 109176 днів  -71%  в 2011році 


Слайд #14
Презентація на тему «Розвиток учнів школи та аналіз захворюваності» - Слайд #14

Відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту”, з метою збереження, зміцнення здоров”я дітей та зниження захворюваності  дітей  в ДНЗ та НВК  району були сплановані та проведені відповідні заходи.
Була поповнена матеріальна база з фізичного виховання, виготовлено сучасне нестандартне обладнання для проведення корекційної та оздоровчої роботи. 
Значна увага приділялась удосконаленню роботи з педагогічними, медичними  кадрами  та дітьми.


Слайд #15
Презентація на тему «Розвиток учнів школи та аналіз захворюваності» - Слайд #15


Завантажити презентацію