Презентація на тему «Різновиди театральних жанрів різних епох»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Різновиди театральних жанрів різних епох» - Слайд #1

Різновиди театральних жанрів різних епох
виконали: Юрків Ольга та Блащук Ганна
1


Слайд #2
Презентація на тему «Різновиди театральних жанрів різних епох» - Слайд #2

План презентації
Театр.
Театральні жанри епохи Античності.
Театральні жанри доби Середньовіччя.
Театральні жанри епохи Відродження.
Театральні жанри Нового часу.
Театральні жанри доби Просвітництва.
Театральні жанри 19 століття.
Театральні жанри 20 століття.
Театральні жанри 21 століття.
Використана література.
2


Слайд #3
Презентація на тему «Різновиди театральних жанрів різних епох» - Слайд #3

Театр
Театральне мистецтво - вид мистецтва, особливістю якого є художнє відображення життя за допомогою сценічної дії акторів перед глядачами.
3


Слайд #4
Презентація на тему «Різновиди театральних жанрів різних епох» - Слайд #4

Театральні жанри епохи Античності
Коме́дія (грец. komodia — весела процесія і ode — пісня) — драматичний твір, у якому засобами гумору та сатири викриваються негативні суспільні та побутові явища, розкривається смішне в навколишній дійсності чи людині. Траге́дія (грец. Tragoedia – козлина пісня) — драматичний твір, який ґрунтується на гострому конфлікті, який часто розв`язується смертю героя.
4
Театральні жанри епохи Античності
Низький(комедія)
Високий(трагедія)


Слайд #5
Презентація на тему «Різновиди театральних жанрів різних епох» - Слайд #5

Театральні жанри епохи Середньовіччя
Фарс - вид середньовічного західно-європейського народного побутового театру комедійно-сатиричного характеру.
Соті - комедійно-сатиричний жанр французького театру XV-XVII ст., Різновид фарсу
Містерія (грец. musterion — таїнство) —середньовічна релігійна драма, що виникла на основі літургійного дійства.
Мораліте́ (лат. moralis — моральний) — повчальна алегорична драма, поширена в Західній Європі у 15-16 ст.
5
Театральні жанриепохи Середньовіччя
релігійні
світські
фарс
містерія
мораліте
соті


Слайд #6
Презентація на тему «Різновиди театральних жанрів різних епох» - Слайд #6

Театральні жанри доби Відродження
Мораль – жанр західно-європейського театру XV-XVI ст., Повчальна алегорична драма, персонажі якої уособлювали різні чесноти і пороки.
Балет – вид сценічного мистецтва, танцювальна театральна вистава .
Опера – музично-драматичний жанр, що ґрунтується на синтезі музики, слова, дії.
6
Театральні жанридоби Відродження
Опера
Балет


Слайд #7
Презентація на тему «Різновиди театральних жанрів різних епох» - Слайд #7

Театральні жанри Нового часу
Феєрія - жанр театральних вистав, в яких для фантастичних сцен застосовуються постановочні ефекти. Виник в Італії в XVII ст.Мелодрама - п'єса з гострою інтригою, перебільшеною емоційністю, різким протиставленням добра і зла, морально-повчальною тенденцією. Виникла в кінці XVII ст.
7


Слайд #8
Презентація на тему «Різновиди театральних жанрів різних епох» - Слайд #8

Театральні жанри доби Просвітництва
ДРАМА - один з провідних жанрів драматургії, починаючи з епохи Просвітництва, в якому зображується світ реальної людини в його гостроконфліктних, але не безвихідних відносинах з товариством або собою. 8


Слайд #9
Презентація на тему «Різновиди театральних жанрів різних епох» - Слайд #9

Театральні жанри 19 століття
Водевіль - вид комедії положенні з піснями-куплетами і танцями. Виник у Франції; з початку XIX ст. отримав загальноєвропейське поширення. Кращих творів присуши завзяте веселощі, злободенне відображення дійсності. Мюзикл - музично-сценічний твір, головним чином комедійного характеру, в якому використовуються засоби естрадної та побутової музики, драматичного, хореографічного та оперного мистецтв, жанр сформувався в США в кінці XIX ст.
9
Театральні жанри 19 століття
водевіль
мюзикл
Твори комедійногохарактеру


Слайд #10
Презентація на тему «Різновиди театральних жанрів різних епох» - Слайд #10

Театральні жанри 20 століття
Трагікомедія - драматичний твір, що володіє ознаками як комедії, так і трагедії. В основі її лежить відчуття відносності існуючих критеріїв життя, одне і те ж явище драматург бачить і в комічному, і в трагічному освітленні, характерна для XX ст.
10


Слайд #11
Презентація на тему «Різновиди театральних жанрів різних епох» - Слайд #11

Використана література
http://www.google.com.ua
http://uk.wikipedia.org
11


Завантажити презентацію