Презентація на тему «Раціональна економічна поведінка споживача та виробника» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Раціональна економічна поведінка споживача та виробника» (варіант 2) - Слайд #1

Раціональна економічна поведінка споживача та виробника


Слайд #2
Презентація на тему «Раціональна економічна поведінка споживача та виробника» (варіант 2) - Слайд #2

Корисність – це оцінка споживачем здатності речей та послуг задовольняти його потреби , забезпечуючи певний рівень їх задоволення .


Слайд #3
Презентація на тему «Раціональна економічна поведінка споживача та виробника» (варіант 2) - Слайд #3

Раціональний споживач має три ознаки :
Здатність свідомо оцінювати корисність речей та послуг
Прагнення досягти максимальної корисності в задоволенні всієї сукупності потреб
Урахування доходу як обмежувального чинника в задоволенні потреб


Слайд #4
Презентація на тему «Раціональна економічна поведінка споживача та виробника» (варіант 2) - Слайд #4

Потреба - вияв необхідності в певних речах та послугах .
ПОТРЕБИ
За способом задоволення
За благами , які задовольняють
За джерелом виникнення
1.Базові 2.Породженні розвитком цивілізації
1.Матеріальні 2.Духовні
1.Індивідуальні 2.Колективні


Слайд #5
Презентація на тему «Раціональна економічна поведінка споживача та виробника» (варіант 2) - Слайд #5

Гранична корисність – корисність окремого споживчого блага . Загальна корисність – корисність певної суми благ .


Слайд #6
Презентація на тему «Раціональна економічна поведінка споживача та виробника» (варіант 2) - Слайд #6

Спожиті порції морозива
Гранична корисність
Загальна корисність
1
8
8
2
6
14
3
4
18
4
2
20
5
20
Залежність оцінки споживачем корисності від кількості спожитих порцій морозива


Слайд #7
Презентація на тему «Раціональна економічна поведінка споживача та виробника» (варіант 2) - Слайд #7

Закон спадної граничної корисності :якщо споживач послідовно споживає певну кількість благ , то корисність кожного наступного блага він зазвичай оцінює нижче від попереднього.


Слайд #8
Презентація на тему «Раціональна економічна поведінка споживача та виробника» (варіант 2) - Слайд #8

Повний випуск або максимально можливий – такий за якого забезпечується повне використання виробничих ресурсів .
Раціональний виробник – це той , що прагне повного випуску і використання всіх виробничих ресурсів .


Слайд #9
Презентація на тему «Раціональна економічна поведінка споживача та виробника» (варіант 2) - Слайд #9

Різні (альтернативні) варіанти розподілу ресурсів для виробництва двох товарів
Виробництво
тис. од.
Варіанти виробництва за різного розподілу ресурсів
А
В
С
D
E
Комп'ютери
100
90
70
40
Трактори
5
10
15
20
Крива виробничих можливостей


Слайд #10
Презентація на тему «Раціональна економічна поведінка споживача та виробника» (варіант 2) - Слайд #10

Зрушення кривої виробничих можливостей


Слайд #11
Презентація на тему «Раціональна економічна поведінка споживача та виробника» (варіант 2) - Слайд #11

Альтернативна вартість – альтернативні витрати , пов'язані з найліпшим з невибраних варіантів .
Граничний продукт – створений внаслідок залучення додаткової одиниці ресурсу .


Слайд #12
Презентація на тему «Раціональна економічна поведінка споживача та виробника» (варіант 2) - Слайд #12

Закон спадної продуктивності(віддачі) факторів виробництва : кожна виробнича технологія виявляє свою ефективність лише за певних масштабів виробництва .


Слайд #13
Презентація на тему «Раціональна економічна поведінка споживача та виробника» (варіант 2) - Слайд #13

Працівники
Обсяги виробництва
од. продукції
Продуктивність додаткового працівника або гранична продуктивність
Од. продукції
1
5
5
2
11
6
3
18
7
4
22
4
5
25
3
Залежність граничного продукту від кількості занятих працівників