Презентація на тему «Психологія творчості»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Психологія творчості» - Слайд #1

Психологія творчості
Творчі здібності.
Креативність.
Обдарованість


Слайд #2
Презентація на тему «Психологія творчості» - Слайд #2

Творчість - це розумова й практична діяльність, результатом якої є створення оригінальних, неповторних цінностей, виявлення нових фактів, властивостей, закономірностей, а також методів дослідження і перетворення матеріального світу або духовної культури; якщо ж він новий лише для його автора, то новизна суб'єктивна і не має суспільного значення.


Слайд #3
Презентація на тему «Психологія творчості» - Слайд #3

Один з найпоширеніших варіантів, відповідно з яким творчість у своєму розвитку проходить чотири етапи:
 
1. виникнення (постановка) і усвідомлення творчої проблеми;
2. пошук шляхів, принципу вирішення проблеми;
3. наукове відкриття, «народження» наукової ідеї, створення ідеальної моделі відкритого вченими явища, розробка задуму;
4. верифікація, тобто практична перевірка гіпотези і реалізація результату творчого акту.


Слайд #4
Презентація на тему «Психологія творчості» - Слайд #4

Серед важливих ознак, що стосуються творчої особистості психологи виділяють
1. незалежне мислення; 
2. свіжість та цілісність сприйняття; 
3. інтуїція;
1. оригінальність;
2. ініціативність;
3. безпосередність;
4. чесність;
5. працездатність;
6. ентузіазм;
7. висока самооцінка.


Слайд #5
Презентація на тему «Психологія творчості» - Слайд #5

Натхнення - це стан, в якому людина здатна творити продуктивно. Про важливість натхнення не варто говорити. Воно потрібно в будь-якому творчому процесі, оскільки дозволяє продуктивно, ефективно, якісно і з повною віддачею провести час.


Слайд #6
Презентація на тему «Психологія творчості» - Слайд #6

Перерахуємо види діяльності, які допомагають знайти натхнення багатьом творчим людям в сучасному світі:
 1) процес постійного пошуку;
 
2) постійне пізнання і вдосконалення;
 
3) любов до своєї справи;
 
4) творчість в інших справах;
 
5) наявність мети і мотиву;
 
6) тотальність, тобто повне інтелектуальне і емоційне зосередження на тому, чим людина займається
7) здоровий спосіб життя, фізична розкутість, добра фізична форма.
8) спілкування, оскільки воно є найефективнішим способом розвитку людства.
 
9) вивчення і дослідження чужої творчості.
10) і найважливіше - сама творчість.


Слайд #7
Презентація на тему «Психологія творчості» - Слайд #7

Творчі здібності особистості - це синтез її властивостей і рис характеру, які характеризують ступінь їх відповідності вимогам певного виду навчально-творчої діяльності і які обумовлюють рівень результативності цієї діяльності.


Слайд #8
Презентація на тему «Психологія творчості» - Слайд #8

Креативність (від латів. Creatib - творення) - загальна здатність до творчості і перетворень, характеризуюча особа в цілому. Проявляється в різних сферах активності, розглядається як відносно незалежний чинник обдарованості.
 


Слайд #9
Презентація на тему «Психологія творчості» - Слайд #9

У психології виділено 2 основні напрями вивчення креативності.
по результатах (продуктам), їх кількості і значущості.
здатність людини відмовлятися від стереотипних способів мислення.


Слайд #10
Презентація на тему «Психологія творчості» - Слайд #10

Основними чинниками креативності визнаються
оригінальність,
гнучкість,
образна адаптивна гнучкість.
Здатність до загостреного сприйняття недоліків,
дисгармонії,
креативність зв'язується з особовими рисами.


Слайд #11
Презентація на тему «Психологія творчості» - Слайд #11

Обдарованість — високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда


Слайд #12
Презентація на тему «Психологія творчості» - Слайд #12

Геніальність (лат. genialis - властивий генієві, плідний) - здатність отримувати результати у певній сфері діяльності, які зумовлюють корінні зрушення, впливають на діяльність інших людей протягом тривалого часу.


Слайд #13
Презентація на тему «Психологія творчості» - Слайд #13

Поняття "геніальність" тісно пов'язане з обдарованістю, креатівністю і раннім розвитком. Геніальність і обдарованість іноді вважають синонімами, розуміючи як геніальність особливо рідкісні й видатні досягнення. Обдарованість, зокрема в контексті здібності до навчання або творчого таланту, визначають менш строго.