Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив»


Рейтинг презентації 5 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #1

Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив


Слайд #2
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #2

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:
теоретично обґрунтувати феномен лідерства та лідерської обдарованості та дослідити вплив ефективної діяльності центру на ріст лідерської обдарованості.


Слайд #3
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #3

ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ:
ґрунтується на припущенні, що ріст лідерської обдарованості можливий за умов розвитку всіх її компонентів в умовах ефективної діяльності центру молодіжних та лідерських ініціатив.


Слайд #4
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #4

Завдання:
Здійснити теоретичний аналіз феномена лідерства;
Розкрити зміст поняття “лідерська обдарованість ” та його складові;
Дослідити передумови та основні чинники розвитку лідерської обдарованості особистості в умовах діяльності центру;
Експериментально дослідити ріст лідерської обдарованості у вихованців центру.


Слайд #5
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #5

Об'єкт дослідження:
лідерська обдарованість як індивідуальна характеристика особистості.


Слайд #6
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #6

Предмет дослідження:
умови формування та критерії лідерської обдарованості вихованців у центрі молодіжних та лідерських ініціатив.


Слайд #7
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #7

1902 рік - Ч.Х.Кулі . Лідерство – це фокус групових процесів.
1911 рік. М.Блекнер. Лідерства – це централізація зусиль в одній особистості як виявлення влади всіх.
Перші визначення поняття “лідерство”


Слайд #8
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #8

Лідерство –
це вплив стосунків
у процесі взаємодії, що ґрунтується
на особистісних характеристиках, де простежуються факти домінування
і підкорення.


Слайд #9
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #9

Особливості лідерства:
це специфічний тип стосунків , який базується більш на взаємодії;
міжособистісна взаємодія, яка проявляється в конкретній ситуації за допомогою комунікативного процесу
і направлена на досягнення цілей;
відносинами «лідер-послідовник»;


Слайд #10
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #10

Теорії лідерства
Лідером може бути людина, яка володіє певним чином визначеною системою необхідних рис чи характеристик
Утверджує думку про те, що в основному лідерство - це продукт конкретної ситуації
Лідерство розглядається як процес організації міжособистісних відносин в групі, а лідер - як суб'єкт управління цим процесом
Теорія лідерських рис
Синтетична теорія
Трансформаційна
теорія
Ситуаційна теорія
Акцентується увага на взаємовідносинах лідера і послідовників


Слайд #11
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #11

Лідер –
це авторитетна особистість,
яка реально відіграє домінуючу роль
в організації
спільної діяльності
та регулюванні взаємин
у групі.


Слайд #12
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #12

Класифікація лідера
Лідер
За характером діяльності
За змістом діяльності
Постійні
Ситуативні
Формальні
Неформальні
За методом організації роботи команди
Від іміджу
програмісти
виконавці
універсальні
Лідер-служитель
Лідер-прапороносець
Лідер-пожежник
Лідер-торговець


Слайд #13
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #13

Стиль лідерства - система способів
та прийомів впливу
на послідовників


Слайд #14
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #14

Стилі лідерства(за К. Левінем)
Авторитарний
Демократичний
Ліберальний
Лідер діє одноосібно, не зважаючи на думки оточуючих.
Лідер у своїй діяльності спирається на допомогу групи, кожен член якої може вільно висловлювати свою думку
характеризується повною відсутністю чітко сформульованих вимог лідера до діяльності групи


Слайд #15
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #15

Стилі лідерства (за Лайкертом)
Консультативно-демократичний
Групова участь
Експлуатаційно-авторитарний
Доброзичливо-авторитарний


Слайд #16
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #16

Здібності формуються лише в певних умовах життя і діяльності людей та за наявності задатків (вроджених анатомо-фізіологічних особливостей, що утворюють відмінності між людьми).


Слайд #17
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #17

Обдарованість- це високий рівень вираженості здібностей, що забезпечує можливість успішного виконання діяльності.


Слайд #18
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #18

Т. Хант одним із перших пробував виміряти соціальну обдарованість. У 1928 р. розробив тест для “виявлення здатності мати справу
з людьми”


Слайд #19
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #19

Структура лідерської обдарованості:
лідерські якості;
комунікативні та організаторські здібності;
гнучкість у спілкуванні.


Слайд #20
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #20

Центр молодіжних та лідерських ініціатив
Районна асоціація дітей-лідерів
“Ровесник”
Районна школа навчання лідерів органів учнівського самоврядування
Гурток
“Лідерство –запорука успіху”
Гурток “Організатори дозвілля”
Теоретичний блок
Практичний блок
Діяльність 9 комісій
Організаційний комітет асоціації
Організація дозвіллєвих програм
Проведення масових заходів
Представницький склад на заходах різного рівня
Онлайн-режим спілкування
Посвідчення лідера
Напрямки діяльності
Участь у обласному зльоті лідерів
Співпраця з громадськими організаціями
Спеціальність
менеджер соціальних проектів”
Реалізація проектів
Організація масових заходів
Співпраця з органами місцевого самоврядування
Участь у заходах обласного та Всеукраїнського рівня


Слайд #21
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #21

Районна школа лідерів


Слайд #22
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #22

Районна школа лідерів


Слайд #23
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #23

Районна школа лідерів


Слайд #24
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #24

КВЕСТ


Слайд #25
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #25

КВЕСТ


Слайд #26
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #26

КВЕСТ


Слайд #27
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #27

КВЕСТ


Слайд #28
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #28

Обласний зліт лідерів у Корчагінці
Обласний зліт лідерів у Корчагінці


Слайд #29
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #29

Обласний зліт лідерів у Корчагінці
Обласний зліт лідерів у Корчагінці


Слайд #30
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #30

База дослідження


Слайд #31
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #31

Напрямки діяльності:
Виявлення рівня прояву
лідерських якостей у групі
(експрес-тест)
Виявлення та оцінки
комунікативних і
організаторських
здібностей вихованців
(“Методика КОН-1”)
Виявлення рівня гнучкості
у спілкуванні
(А. Гольдштейн)


Слайд #32
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #32

Напрямки діяльності:
Виявлення рівня прояву
лідерських якостей у групі
(експрес-тест)
Виявлення та оцінки
комунікативних і
організаторських
здібностей вихованців
(“Методика КОН-1”)
Виявлення рівня гнучкості
у спілкуванні
(А. Гольдштейн)


Слайд #33
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #33


Слайд #34
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #34


Слайд #35
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #35


Слайд #36
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #36

- комунікативні здібності
- організаторські здібності


Слайд #37
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #37

Діаграма порівняльних результатів
визначення рівню комунікативних
та організаційних здібностей


Слайд #38
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #38

Діаграма порівняльних результатів
визначення рівню комунікативних
та організаційних здібностей


Слайд #39
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #39

Діаграма порівняльних результатів
визначення рівню комунікативних
та організаційних здібностей


Слайд #40
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #40

Діаграма порівняльних результатів
визначення рівню комунікативних
та організаційних здібностей


Слайд #41
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #41

Порівняльна діаграма результатів визначення показників гнучкості у спілкуванні, %


Слайд #42
Презентація на тему «Психологічний аналіз лідерської обдарованості вихованців центру лідерських та молодіжних ініціатив» - Слайд #42

Дякую
за увагу!