Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #1

Природоохоронне законодавство України
Розумний Богдан 11-А


Слайд #2
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #2

З метою збереження видового різноманіття уряди різних країн (у тому числі й України) приєдналися до розробленої МСОП Всесвітньої стратегії охорони природи, її теоретичною базою є розуміння того, що кожен вид організмів є необхідним і унікальним компонентом біосфери.
Міжнародний союз охорони природи


Слайд #3
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #3

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"


Слайд #4
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #4

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
Про охорону навколишнього природного середовища
Про охорону атмосферного повітря
Про охорону земель
Про державний контроль за використанням та охороною земель
Про екологічну експертизу
Про тваринний світ
Про рослинний світ
Про Червону книгу України
Про захист рослин
Про карантин рослин
Про природно-заповідний фонд України


Слайд #5
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #5

Про мисливське господарство та полювання
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Про питну воду та питне водопостачання
Про відходи
Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку
Про поводження з радіоактивними відходами
Про металобрухт
Про об'єкти підвищеної небезпеки


Слайд #6
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #6

КОДЕКСИ
Повітряний кодекс України
Водний кодекс України
Земельний кодекс України
Лісовий кодекс України
Кодекс України про надра


Слайд #7
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #7

Екологічне законодавство України


Слайд #8
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #8

Червона книга України


Слайд #9
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #9

Червона книга України


Слайд #10
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #10

Основні види природоохоронних територій
Заповідники
Природні
Біосферні
Національні природні парки
Заказники


Слайд #11
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #11

Основні види природоохоронних територій
Заповідники
Природні
Біосферні
Національні природні парки
Заказники


Слайд #12
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #12

Зелена книга України


Слайд #13
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #13

Заказники - природні території, створені для збереження і відтворення природних комплексів або окремих видів організмів. На їхній території наукову та інші види діяльності здійснюють з дотриманням вимог охорони довкілля.


Слайд #14
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #14

Заповíдник — територія або акваторія, на якій зберігається в природному стані весь її природний комплекс. Головні функції українських заповідників — збереження генофонду флори і фауни, охорона непорушених чи малопорушених природних ділянок (еталонів природи), вивчення екології тварин і рослин, порівняння з природними комплексами суміжних територій (для прогнозування можливих змін у природних екосистемах під впливом діяльності людини).


Слайд #15
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #15

Національний або природний парк — територія, що охороняється від більшості типів людської діяльності та забруднення. На відміну від заповідників та природних резервів, де заборонена майже будь-яка діяльність людини, однією з цілей створення національних парків є відпочинок, тому вони дозволяють відвідування туристів та перебування на своїй території за певними умовами.


Слайд #16
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #16

( Мезинський національний природний парк )


Слайд #17
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #17

( Національний природний парк "Синевір" )


Слайд #18
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #18

( Національний природний парк Гуцульщина )


Слайд #19
Презентація на тему «Природоохоронне законодавство України» (варіант 1) - Слайд #19

Кінець.