Презентація на тему «Принципи функціонування ринку»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Принципи функціонування ринку» - Слайд #1

Презетація на тему: “Принципи функціонування ринку. Роль конкуренції в організації ринкової економіки”
Учениця 11 класу Каленчук Марія


Слайд #2
Презентація на тему «Принципи функціонування ринку» - Слайд #2

Ринок
Організована структура , у якій зустрічаються виробники й споживачі,продавцій покупці, де в результаті попиту споживачів і пропозиції виробників установлюються ціни на товари й послуги та обсяги продажу.


Слайд #3
Презентація на тему «Принципи функціонування ринку» - Слайд #3

Товар
Това́р — продукт природи і людської праці або тільки людської праці у матеріальній і нематеріальній субстанції та у формі послуг, продукт праці, що виробляється не для власного споживання, а на продаж.


Слайд #4
Презентація на тему «Принципи функціонування ринку» - Слайд #4

Основні економічні питання
Що виробляти??
Це питання розв`язують самі споживачі, диктуючи виробникам свої потреби.


Слайд #5
Презентація на тему «Принципи функціонування ринку» - Слайд #5

Як виробляти?
Ця проблема пов`язана з організацією виробницства, раціональним використанням ресурсів та технологією виробництва.


Слайд #6
Презентація на тему «Принципи функціонування ринку» - Слайд #6

Для кого виробляти?
Розв`язання цього питання залежить від бажань і можливостей споживачів,зокрема від доходу клієнта.


Слайд #7
Презентація на тему «Принципи функціонування ринку» - Слайд #7

Невід`ємною частиною ринкових відносин є конкуренція
Конкуре́нція — економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас — механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.


Завантажити презентацію