Презентація на тему «Причини відмінностей у зарплаті. Номінальна та реальна заробітна плата»


Рейтинг презентації 3.6 на основі 5 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Причини відмінностей у зарплаті. Номінальна та реальна заробітна плата» - Слайд #1

Причини відмінностей у зарплаті. Номінальна та реальна заробітна плата
Підготувала Мирошниченко Т. 11-А клас


Слайд #2
Презентація на тему «Причини відмінностей у зарплаті. Номінальна та реальна заробітна плата» - Слайд #2

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня) — винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Розмір зарплати залежить від складності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.


Слайд #3
Презентація на тему «Причини відмінностей у зарплаті. Номінальна та реальна заробітна плата» - Слайд #3

Регулювання заробітної плати здійснюється фірмою і державою. Перш за все встановлюється міра праці. Вона відбиває кількість праці (величина затраченої мускульної і нервової енергії), інтенсивність праці і якість праці (ступінь складності і значення роботи). В результаті з'являються норми виробітку, норми часу, норми обслуговування на тих чи інших роботах. Підприємства і держава проводять нормування праці. Виконана норма — це перш за все кількість праці певної якості, яку віддав робітник фірмі чи державі протягом певного часу. За це він отримує грошову винагороду в формі заробітної плати.
Держава і підприємство встановлюють такі принципи диференціації заробітної плати працівників:
величина заробітної плати залежить від складності праці, професійних навичок і кваліфікації робітника;
величина заробітної плати залежить від умов роботи, від її важкості, шкідливості для здоров'я. Праця у важких і шкідливих умовах оплачується вище;
величина заробітної плати залежить від результатів виробничої діяльності фірми в цілому.


Слайд #4
Презентація на тему «Причини відмінностей у зарплаті. Номінальна та реальна заробітна плата» - Слайд #4

Номінальна та реальна зарплата
Розрізняють номінальну та реальну заробітну плату. Номінальна заробітна плата являє собою суму грошей, яку отримує робітник за виконану роботу. На її величину впливають різні фактори: рівень кваліфікації, різні умови й ефективність праці та кількість і якість праці. Підвищення середньомісячної зарплати на перший погляд свідчить про певне поліпшення добробуту населення. Але точнішим показником тут є реальна заробітна плата.
Реальна заробітна плата — це сума матеріальних і духовних благ та послуг, які можна придбати за номінальну зарплату. Реальна зарплата залежить від ряду факторів:
рівня номінальної зарплати
цін на товари і послуги, які споживає населення
величини податків, які сплачуються різними верствами населення в бюджет


Слайд #5
Презентація на тему «Причини відмінностей у зарплаті. Номінальна та реальна заробітна плата» - Слайд #5