Презентація на тему «Прибуток чи соціальна відповідальність?»


Рейтинг презентації 4 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Прибуток чи соціальна відповідальність?» - Слайд #1


Слайд #2
Презентація на тему «Прибуток чи соціальна відповідальність?» - Слайд #2

прибуток чи соціальна відповідальність?
Дилема фірми


Слайд #3
Презентація на тему «Прибуток чи соціальна відповідальність?» - Слайд #3

ПРИБУТОК


Слайд #4
Презентація на тему «Прибуток чи соціальна відповідальність?» - Слайд #4

ПРИБУТОК


Слайд #5
Презентація на тему «Прибуток чи соціальна відповідальність?» - Слайд #5

Прибуток — це та частина додаткової вартості продукту, яка залишається після покриття витрат виробництва. Відокремлення частини вартості продукції у вигляді витрат у грошовому вираженні є собівартістю продукції.


Слайд #6
Презентація на тему «Прибуток чи соціальна відповідальність?» - Слайд #6

Прибуток
Соціальна відповідальність


Слайд #7
Презентація на тему «Прибуток чи соціальна відповідальність?» - Слайд #7

Соціальна відповідальність являє собою реалізацію не тільки своїх економічних інтересів і цілей, а й впливу ділової активності на власний персонал, споживачів та організації, спільно з якими здійснюється та чи інша діяльність.
Соціальна відповідальність - це обдумана, зважена діяльність. Проявляється вона в довгостроковому участю в конкретних проектах, спрямованих на поліпшення світу навколо. Це якийсь внесок. Якою б сильною не була комерційна структура, вона не може існувати поза свого середовища. А середовище - це місто, країна, люди, які там живуть.


Слайд #8
Презентація на тему «Прибуток чи соціальна відповідальність?» - Слайд #8

1.Базовий рівень - обов'язкова складова соціальної відповідальності - передбачає виконання таких зобов'язань: своєчасна сплата податків, виплата заробітної плати, по можливості - надання нових робочих місць (розширення робочого штату).
2.Другий рівень соціальної відповідальності бізнесу передбачає забезпечення працівників адекватними умовами не тільки роботи, але і життя: підвищення рівня кваліфікації працівників, профілактичне лікування, будівництво житла, розвиток соціальної сфери. Являє собою реалізацію соціально відповідальної поведінки заради економічної вигоди. Такий тип відповідальності називається «корпоративною відповідальністю».
3. Третій, вищий рівень відповідальності передбачає благодійну діяльність і не мають на меті отримання економічних вигод.
Рівні корпоративної соціальної відповідальності


Слайд #9
Презентація на тему «Прибуток чи соціальна відповідальність?» - Слайд #9

1.Базовий рівень - обов'язкова складова соціальної відповідальності - передбачає виконання таких зобов'язань: своєчасна сплата податків, виплата заробітної плати, по можливості - надання нових робочих місць (розширення робочого штату).
2.Другий рівень соціальної відповідальності бізнесу передбачає забезпечення працівників адекватними умовами не тільки роботи, але і життя: підвищення рівня кваліфікації працівників, профілактичне лікування, будівництво житла, розвиток соціальної сфери. Являє собою реалізацію соціально відповідальної поведінки заради економічної вигоди. Такий тип відповідальності називається «корпоративною відповідальністю».
3. Третій, вищий рівень відповідальності передбачає благодійну діяльність і не мають на меті отримання економічних вигод.
Рівні корпоративної соціальної відповідальності


Слайд #10
Презентація на тему «Прибуток чи соціальна відповідальність?» - Слайд #10

Окремо виділяється такий показник соціальної відповідальності, як сплата податків.


Слайд #11
Презентація на тему «Прибуток чи соціальна відповідальність?» - Слайд #11

Волонтерство як вид благочинності


Слайд #12
Презентація на тему «Прибуток чи соціальна відповідальність?» - Слайд #12

Сумський Кадетський корпус ім. І.Г Харитоненка


Слайд #13
Презентація на тему «Прибуток чи соціальна відповідальність?» - Слайд #13

Дякуємо за увагу !