Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру»


Рейтинг презентації 3.4 на основі 5 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #1

Провідні актори та режисери українського театру.


Слайд #2
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #2

Новітня історія українського театру починається з інноваційних пошуків, які гідно й послідовно поєднувались із традиціями, закладеними корифеями українського театрального мистецтва.


Слайд #3
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #3

Серед молодого покоління театральних діячів-реформаторів особливе місце посідав Лесь Степанович Курбас, який увійшов в історію як театральний реформатор, режисер, актор, драматург, педагог, народний артист України.


Слайд #4
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #4

З кінця 1930-х до кінця 1950-х рр. український театр переживає важкі часи. Це зумовлено трагічними подіями української історії — репресіями, роз'єднаністю українських земель, гітлерівською навалою. Проте і в тяжкі ча­си боротьби з фашистськими окупантами в тилу продовжували творчу діяль­ність 42 театральних колективи.


Слайд #5
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #5

Уважається, що український театр 1930-х — початку 1960-х рр.— це насамперед театр визначних акторів: А. Бучма, Н. Ужвій, Д. Антонович, В. Чистякова, М. Крушельницький, Г. Юра, Н. Титаренко, І. Мар'яненко, О. Сердюк та ін. Більшість із них працювали в Київському театрі ім. І. Франка, Харківському театрі ім. Т. Г. Шевченка, були або учнями, або сподвижниками Л. Курбаса, а створені ними образи мали глибокий гуманістичний зміст.


Слайд #6
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #6

1980—1990-і рр. позначені пошуками, організаційними змінами у театраль­ному мистецтві. Було створено нові театри-студії, експериментальні спектаклі. Провідні режисери шукали нову знакову театральну мову. Український театр увійшов у епоху постмодернізму.


Слайд #7
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #7

Сьогодні в Україні працюють драматичні, музичні та лялькові театри. Серед них: Академічний драматичний театр ім. Івана Франка (Указом Президента України театру надано статус Національного.)


Слайд #8
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #8

Національний академічний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької, м. Львів (з 1987 р. головним режисером театру є Ф. Стригун; статус Національного здобув 2002 р.).


Слайд #9
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #9

Національний академічний театр росій­ської драми ім. Лесі Українки (ім'я присвоєно театру в 1941 р.; свого часу тут працювали: актори В. Добровольський, О. Борисов, П. Луспекаєв, К. Лавров, А. Роговцева; режисери К. Хохлов, В. Неллі,М.Соколов,Л.Варпаховський,Г.Товстоногов,І.Молостова)


Слайд #10
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #10

Поряд із драматичними театрами, в Україні працюють театри музичного спрямування: оперні (у Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпропетровську, До­нецьку), музичної комедії (у Харкові та Одесі, а також театр оперети в Києві), дитячий музичний театр у Києві.


Слайд #11
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #11

Багатовікові традиції в Україні має театр ляльок, який за радянських часів традиційно вважався дитячим. Але й він зазнав певних змін. Лялько­вий театр став уже не «казковим» дитячим театром, а звернувся до «дорослої» проблематики. Нині в Україні функціонують близько ЗО державних, кому­нальних та декілька приватних лялькових театрів. В Україні проводяться по­пулярні міжнародні фестивалі лялькарів: «Інтерлялька» (Ужгород), «Поділь­ська лялька» (Вінниця), «Золотий Телесик» (Львів). Для деяких українських лялькових театрів є характерною тенденція виготовлення ляльок за давніми українськими традиціями ( їх використовують у виставах з адаптаціями українського фольклору). Значно розширюється жанровий діапазон — у Полтавськ му лялькову театрі відбулася одна з перших спроб постановки оперної вистав Український театр початку третього тисячоліття демонструє вірність одві но значущій класиці вітчизняної драматургії, хоча також активно звертаєть до творів світових класиків.


Слайд #12
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #12

Провідні актори та режисери українського театру ХХст :


Слайд #13
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #13

Початок ХХ століття:
Режисери
Лесь Курбас
В.Василько
Г.Юра
М.Терещенко


Слайд #14
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #14

Актори:
М. Кропивницький
І. Карпенко-Карий
П. Саксаганський
М. Садовський
М. Заньковецька
Кропивницький
Саксаганський
Садовський
Заньковецька
І. Карпенко - Карий


Слайд #15
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #15

1930— 1960-і pp. Режисери:
М. Крушельницький
В. Василько
Б. Романицький
І. Юхименко
Б. Тягно
Г. Ігнатович
І. Чабаненко
Крушельницький
Тягно


Слайд #16
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #16

Актори:
Бучма
0. Ватулян
Н. Ужвій
B. Добровольський
Д. Мілютенко
Ю. Шумський
Г. Юра
Д. Антонович
І. Мар'яненко
М. Крушельницький
0. Сердюк
В. Чистяков


Слайд #17
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #17

Кінець XX ст. Режисери:
Данченко
Б. Ступка
В. Івченко
Ф. Стригун
0. Коломієць
М. Загрудний (соцреалізм)
В. Малахов
0. Більченко
0. Ліпцин (камерні театри-студії)
А. Жолдак
Р. Віктюк
С. Пасічник
Д. Богомазов
Ю. Одинокий
Д. Лазорко (авангардизм)
Коломієць
Ступка
Івченко


Слайд #18
Презентація на тему «Провідні актори та режисери українського театру» - Слайд #18

Актори:
Б. Ступка
А. Роговцева
А. Хостікоєв
Н. Сумська
Б. Бенюк
Л. Кубюк
Л. Смородіна
0. Задніпровський
В. Заклунна
Л. Кадочникова
0. Бондаренко
В. Задніпровський
Ю. Гребельник
Т. Назарова
Ю. Мажута
Роговцева
Бенюк
Сумська