Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #1

Черкаси, СШ № 28,
Леонова Валентина Леонтіївна
Пропозиція. Закон пропозиції.Рівноважна ціна.
Закон пропозиції. Крива пропозиції
Рівноважна ціна.
Хто швидко виносить рішення, може швидко пожалкувати.


Слайд #2
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #2

Сьогодні на уроці , ви дізнаєтесь:
Як діє механізм пропозиції на
конкретному ринку будь- якого товару.
Як пояснити позитивний нахил
кривої пропозиції .
Які чинники змінюють пропозицію
тих або інших товарів.


Слайд #3
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #3

Якщо ціна на картоплю 1грн, то продаватимуть тільки- ______ виробників
. Якщо ціна на картоплю 1,5грн, то продаватимуть тільки-__ ____ виробників.
Якщо ціна на картоплю2 грн, то продаватимуть тільки-___ ____ виробників
Приклад : Десять великих картопляних полів розміщенні на різних відстань від місця продажу. Кожен може подати 100 кг картоплі. Два робітники на кожний кг несуть транспорті витрати в розміри 2грн, три – 1, 5 грн; п'ять – 1грн.
Р ( грн)
Q(грн)
1грн
500кг
1, 5грн
800кг
2грн
1000кг
5
5 +3=8
8+2=10
500 800 1000
2
1, 5
1
S


Слайд #4
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #4

Залежність кількості доставлених на ринок товарів або послуг від рівня цін на дані товари або послуги за незмінності решти умов називається пропозицією.
Величина пропозиції: конкретна кількість товару, привезена на ринок за конкретною ціною.
Пропозиція


Слайд #5
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #5

Закон пропозиції:
Зі збільшенням ціни обсяг пропозиції зростає, а внаслідок зниження ціни її – падає, тобто величина пропозиції на ринку перебуває в прямій залежності від цін на товари та послуги.
Закон пропозиції


Слайд #6
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #6

S
P
Q
Закон пропозиції стверджує:пропозиції товару тим більше, чим
вищою є ціна на нього.
...при інших рівних умовах
Залежність між ціною і кількістю товару – пряма.
Q = f (P)
А
В
>
>
Запам'ятай:за рівних умов зміна ціни на визначений товар може привести тільки до зміни величини пропозиції при цьому пропозиція, тобто вся залежніть залишається незмінною.


Слайд #7
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #7

Позитивний нахил кривої пояснюється:
Крива пропозиції: графічна залежність величини пропозиції від ціни.
позначається Q.
Крива пропозиції
Підвищення ціни привертатиме в дану галузь нових виробників.
Фірми, в разі підвищення ціни отримують додатковий прибуток і можуть можуть розшити виробництво.


Слайд #8
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #8

Головний чинник – це зміна цін на виробничі ресурси ( природні, капітальні, трудові).
Нові технології.
Державна політика в сфері оподаткування.
Зміна цін на взаємозалежні товари.
Наявність та відсутність конкуренції на ринку.
Зміна цін на інші товари.
Природні катаклізми, війни, певні політичні умови.
Нецінові чинники пропозиції
Нецінові чинники пропозиції:


Слайд #9
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #9

Змінна ціни пропозиції (в цілому)
Q
А
В
Р
S 1
S 2
S 3
Qs = f (P, Pr, E, T, V etc)


Слайд #10
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #10

Еластичність пропозиції – це ступінь реакції певного чинника на зміну іншого чинника у певній функції.
Еластичність пропозиції залежить від чинника часу.
Еластичність пропозиції


Слайд #11
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #11

Еластичність пропозиції залежить головним чином від чинника часу.
Коефіціент цінової еластичності розраховуть за формулою:


Слайд #12
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #12

1. Короткотерміновий часовий період.
Е =0.(Занадто малий для здійснення фірмою кількісних змін у виробництві.
Яблука на ринку не можна збільшити пропозицію, навіть при зростанні цін.)
2.Середньотерміновий період є достатнім для розширення або скорочення виробництва, але недостатній для залучення нових ресурсів. 0<Е<1
3.Довготерміновий період. Е <1.
( розширення виробничих потужностей, фірма здатна відреагувати на зміну ціни.
При аналізі еластичності розглядають три часові періоди:


Слайд #13
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #13

Функції рівноважної ціни:
Інформаційна
Нормуюча
Стимулююча
В цілому механізм цін сприяє перерозподілу ресурсів на користь галузей з високим платоспроможним попитом (найбільш ефективним на даний момент).
Рівноважна ціна – ціна, за якої величина пропозиції товарів на ринку дорівнює величині попиту на них в результаті дії конкурентних сил


Слайд #14
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #14

D
S
P
Q
Po
Qo
Ринки прагнуть до стану рівноваги, де попит = пропозиції.
надлишок
Дефіцит


Слайд #15
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #15

D
S
P
Q
Po
Qo
Надлишок виробників і покупців (виграють і покупці, і продавці)


Слайд #16
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #16

Маніпулювання цінами в короткостроковий період.
Встановлення рівноваги по Вальрасу
D
S
P
Q
Qo
надлишок
Дефіцит
Р 1
Р 2
Р Е


Слайд #17
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #17

Маніпулювання об'ємами виробництва в довгостроковий період.
(поки PD > PS або PS > PD)
Встановлення рівноваги за А. Маршаллом
D
S
P
Q
Po
Qo
РS
Р D
Q 1


Слайд #18
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #18

Павутиноподібна модельрівноваги
Стійка рівновага – якщо кут нахилу кривої пропозиції S більший кута нахилу кривої попиту.
D
S
Q
P


Слайд #19
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #19

Павутиноподібна модель з рівномірним відхиленням від рівноваги
Постійний характер коливань.
P
Q
D
S


Слайд #20
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #20

Павутиноподібна модельрівноваги
Стійка рівновага – якщо кут нахилу кривої пропозиції S більший кута нахилу кривої попиту.
D
S
Q
P


Слайд #21
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #21

Павутиноподібна модель встановлення рівноваги
Нестійка рівновага.
P
Q
D
S


Слайд #22
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #22

Павутиноподібна модельрівноваги
Стійка рівновага – якщо кут нахилу кривої пропозиції S більший кута нахилу кривої попиту.
D
S
Q
P


Слайд #23
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #23

Стійка рівновага (затухаючі коливання)
P
Q


Слайд #24
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #24

Нестійка рівновага(взривні коливання)
P
Q


Слайд #25
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #25

Невстановлювана рівновага (рівномірні коливання)
Р
Q


Слайд #26
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #26

Задача. Функція попиту на печиво в магазині має вигляд: Q(d)=30-Р, де Q(d) - величина попиту на день, а Р - ціна за один кг. Функція пропозиції Q(s)=15+2р, де Q(s)- величина пропозиції.
Знайти:
Рівноважний обсяг і рівноважну ціну.
Побудувати графік попиту і пропозиції .
Яка ситуація виникне на ринку, якщо ціна встановиться на рівні 3 грн/кг.
Ринкова рівновага. Як держававстановлює ціни “підлоги” та “стелі”


Слайд #27
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #27

Якщо Р=1,то Q(d)=30-Р=30-1=29;
Р,
грн
1
2
3
4
5
6
7
8
Q(d)
29
28
27
24
23
21
Q(S)
Якщо Р=2,то Q(d)=30-Р=30-2=28


Слайд #28
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #28

Перевірте себе:
Р,
грн
1
2
3
4
5
6
7
8
Q (d)
29
28
27
25
24
23
22
21
Q(S)
17
19
21
23
25
27
29
31


Слайд #29
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #29

Графік попиту і пропозиції


Слайд #30
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #30

Задача . Фунція попиту населення: QD = 7-p, функція пропозиції QS = -5+2p, де Q- об'єм в млн. штук в рік; p – ціна. Побудувати графіки попиту і пропозиції.
QD = 7-р: (0;7); (7;0).
QS = -5+2р: (3;1); (6;7).
Яку кількість товару продано за ціною 5 тис. грн?
(р = 5 Q = 5).
По якій ціні бажають купити 4 млн. штук товару?
(Q = 4: р = 3 тис. грн.).                                                                         


Слайд #31
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #31

Відповідь:
а) кількість запропонованого товару буде 7 млн. штук, а кількість попиту – всього 1 млн. штук. Виникне надлишок товару.
б) За ціною 3 тис.грн. –кількість пропозиції – 1 млн. штук, а попиту - 4 млн. штук. Виникне дефіцит товару.
Що буде, якщо держава встановить ціну а) 6тис. грн.? б) 3 тис. грн.?


Слайд #32
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #32

1)Визначити параметри рівноваги..
2)Яку кількість бананів було б продано по ціні 3 у.о. за 1 кг?
3)Яку кількість бананів було б продано за ціною 5 у.о. за 1 кг?
1)Розв'язування: 1) QD = QS , тому 2400 – 100р = 100 + 250р; отже = 4; Q = 2000.
Відповідь: 4 у.о; 2000 кг.
2)Якщо Р= 3 у.о, то QD = 2400-300 = 2100 кг в день; QS = 1000 + 750 = 1750 кг в день. Тобто QD> QS, то дефіцит. Покупці бажають купити 2100 кг бананів, але продавці продадуть всього 1750 кг.
Відповідь: по ціні 3у.о. було б продано 1750 кг.
3) Якщо Р=5 у.о., то QD = 2400 – 500 = 1900 кг в день.
QS = 1000 + 1250 = 2250 кг в день.
Відповідь: 1900 кг.
Попит на банани описується рівнянням: QD = 2400-100р, а пропозиція – QS = 1000 + 250р, де Q – кількість кг бананів проданих або куплених за день; р – ціна 1 кг. бананів (в у.о.).


Слайд #33
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #33

Визначте рівноважну ціну і рівноважну кількість за графіком і аналітично.
Розв'язування: QD = QS, тому 7-р = -5+2р; отже -р-2р = -5-7; р = 4; Q = 7-4 = 3; P0 = 4; Q0 = 3.
Відповідь: рівноважна ціна 4 тис. грн. Рівноважна кількість 3 млн. штук в рік.
Задача


Слайд #34
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #34

а) Яка рівноважна ціна і рівноважна кількість?
б)Що буде, якщо держава встановить ціну на рівні 10 у.о.?
Розв'язування:
а) QD = QS, тому 600 – 2р = 300 + 4р; р = 50 у.о.; Q = 600 -100 = 500 штук.
б) QD = 600-20 = 580 штук; QS = 300 + 40 = 340 штук.
Виникне дефіцит портфелів в кількості 240 штук (580 – 340 = 240).
Крива попиту на шкільні портфелі : QD = 600 – 2р, де QD об'єм попиту в місяць (в штуках), р – ціна (в у.о.). Крива пропозиції: QS = 300 + 4р.


Слайд #35
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #35

Припустімо, функція попиту на автомобілі описується рівнянням: Q(d)=10-Р, функція пропозиції: Q (s)=-5+2р, де Q (d) - об'єм попиту (млн. шт./ рік), Q (s)- об'єм пропозиції, а Р - ціна (тис. грн).
1.Побудуйте графік.
2.Визначте параметри ринкової рівноваги.
3.Як зміниться ринкова ситуація, який ефект викличе встановлення мінімальної ціни на рівні 6 тис. грн.
Задача.


Слайд #36
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 3) - Слайд #36

Задача
Р, грн
4
5
6
8
Qd
6
5
4
2
Qs
3
5
7
9