Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #1

ПРОПОЗИЦІЯ
Виконала:
Жуган Надія Григорівна,
вчитель економіки
Городищенського економічного ліцею


Слайд #2
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #2

Пропозиція, обсяг пропозиції
це кількість товарів, яка перебуває на ринку або може бути доставлена на ринок; визначається виробництвом,
але не тотожне йому
Конкретна кількість товару, яку продавці бажають та можуть продати на ринку за деякий період часу за певного значення ціни називається обсягом пропозиції.


Слайд #3
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #3

Залежність величини пропозиції від ціни товару (шкала пропозиції)
Ціна (Р), грн.
Кількість виготовленого продукту (Q s ), шт.
10
2
15
9
20
18
25
25
30
31
35
37
40
40


Слайд #4
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #4

Крива пропозиції
Р S
40
20
0 18 40 Q
Крива пропозиції показує, що зростання ціни супроводжується зростанням величини пропозиції.
Наприклад, при підвищенні ціни з 20 грн. за штуку до 40грн. величина пропозиції збільшується із 18 до 40 штук.


Слайд #5
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #5

Закон пропозиції
між ціною та обсягом пропонування існує прямий зв'язок: обсяг пропозиції зростає з підвищенням ціни і скорочується зі зниженням ціни.


Слайд #6
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #6

Пряму залежність між ціною та величиною пропозиції теоретично можна пояснити, принаймні,
двома ефектами:
Ефект перерозподілу ресурсів на користь виробництва товару з вищою ціною. Адже вища ціна — це більша виручка від реалізації і більший прибуток. Останній дає змогу не лише повніше реалізувати приватний інтерес виробника, а й удосконалювати виробництво, застосувавши досконаліші технології.
Ефект залучення до використання гірших ресурсів.
Якщо нижча ціна не дає можливості відшкодувати відносно більші витрати виробництва при використанні гірших ресурсів (кращі ресурси завжди обмежені), то таку можливість створює вища ціна. Зростання кількості використаних ресурсів зумовлює збільшення обсягів виробництва.


Слайд #7
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #7

P
Q
A
C
S
Пропозиція: зміна ціни


Слайд #8
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #8

ЗМІНИ В ОБСЯЗІ пропозиції
Зміни ціни спричиняють зміни в обсязі пропонування, що графічно відповідає руху між точками на даній кривій пропонування


Слайд #9
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #9

ЛІНІЙНА ФУНКЦІЯ ПРОПОНУВАННЯ може бути описана рівнянням:
QS= – c+d·P


Слайд #10
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #10

ЗМІНИ У ПРОПОНУВАННІ
Нецінові детермінанти спричиняють
зміни у пропонуванні,
що графічно відповідає зміщенню всієї кривої пропозиції праворуч-вниз, якщо пропонування зростає, і ліворуч-вгору, якщо пропонування скорочується


Слайд #11
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #11

P
Q
A
S
D
S1
Зростання пропозиції
Зміна функції пропозиції


Слайд #12
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #12

P
Q
A
S
D
S1
Зменшення пропозиції
Зміна функції пропозиції


Слайд #13
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #13

ЗМІНИ ПРОПОЗИЦІЇ ВПЛИВ НЕЦІНОВИХ ЧИННИКІВ
P
Р
Q
S
S1
S2
Q1 Q Q2
Qs = f( P; Pres; Pz; N; Tech; K; T/S; E;)
де: Qs – величина пропозиції товару;
P – ціна товару;
Pres – ціни на ресурси;
Pz – ціни на інші товари;
N – кількість виробників;
Tech – рівень розвитку технології;
K – вплив природно – кліматичних умов;
T/S – податки та субсидії;
E – очікування виробників.


Слайд #14
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #14

Ціни ресурсів
чинять вплив на пропонування через витрати виробництва. Зниження цін ресурсів дозволяє виробляти більше продукції.
Наприклад, якщо ціни енергоносіїв або матеріалів знизяться, фірма за інших рівних умов зможе закупити більше ресурсів і виробити більше продукції.
Крива пропонування зміститься праворуч.


Слайд #15
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #15

Технології виробництва
Більш досконалі технології виробництва дозволяють фірмі виробляти більше з тими ж самим ресурсами.
Крива пропонування зрушиться праворуч.


Слайд #16
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #16

Кількість продавців на ринку
Збільшення числа продавців на ринку призводить до зростання пропонування, крива пропозиції зміщується праворуч,
і навпаки, зменшення числа продавців змістить криву пропонування ліворуч.


Слайд #17
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #17

Податки та субсидії
Податки скорочують пропонування, якщо розглядаються виробниками як збільшення витрат виробництва.
Субсидії, навпаки, покривають частину витрат виробника, внаслідок чого пропонування зростає.
Податки зрушують криву пропозиції ліворуч, дотації – праворуч.


Слайд #18
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #18

Зміни цін інших товарів
чинять вплив на пропонування через зміни у структурі виробництва.
Якщо, наприклад, фермер вирощує два види сільськогосподарської продукції – моркву та цибулю, і ціни на моркву зростають, фермеру буде вигідно збільшити угіддя під морквою за рахунок зменшення площ під цибулею. Пропонування цибулі зменшиться, хоча її ціна залишилася незмінною.
Крива пропонування цибулі зміщується ліворуч.


Слайд #19
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #19

Вплив природно – кліматичних умов
Особливо яскраво цей фактор проявляється в сільськогосподарському виробництві.
У випадку несприятливих природних умов пропозиція продукції зменшиться.


Слайд #20
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #20

Очікування виробників
В очікуванні зміни цін поведінка продавців є прямо протилежною поведінці споживачів.
Якщо виробники очікують зростання цін у майбутньому, вони вже сьогодні скоротять пропонування, розраховуючи продати свій товар згодом дорожче. Крива пропонування зміститься ліворуч.


Слайд #21
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #21

ЕКОНОМІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ
ПРОАНАЛІЗУЄМО ВПЛИВ НЕЦІНОВИХ ЧИННИКІВ НА ЗМІНУ ПРОПОЗИЦІЇ
ЗАВДАННЯ
!!! Визначіть, як зміниться пропозиція на нижченаведених ринках, відобразіть ці зміни графічно, та вкажіть неціновий фактор, який спричинив дані зміни.
1. РИНОК АВТОМОБІЛІВ.
Умова: Робітники автомобільної промисловості погоджуються на зниження заробітної плати.


Слайд #22
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #22

Q Q1
Р
Q
S
S 1
Р
У даному випадку зменшились витрати виробництва, що спричинить зростання пропозиції.
Крива пропозиції зсувається праворуч.
Фактор:
ціни на ресурси
ВІДПОВІДЬ:


Слайд #23
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #23

2.РИНОК ТЕЛЕВІЗОРІВ
Умова: нова роботизована технологія підвищує ефективність заводів по виробництву телевізорів.
ВІДПОВІДЬ:
Q Q1
Р
Q
S
S1
Р
У даному випадку впровадження нової технології сприятиме збільшенню обсягів виробництва заводів без залучення додаткових ресурсів.
Крива пропозиції зрушиться праворуч.
Фактор: технології


Слайд #24
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #24

3. РИНОК ДЕРЕВИНИ
ВІДПОВІДЬ:
Обмеження щодо ввозу в країну імпортної деревини скоротять пропозицію на внутрішньому ринку
Крива пропозиції зрушиться ліворуч.
Фактор: податки та субсидії
Умова: введено квоти на ввіз імпортної деревини
Q1 Q
Р
Q
S
S1
Р


Слайд #25
Презентація на тему «Пропозиція» (варіант 2) - Слайд #25

4. РИНОК МИЮЧИХ ЗАСОБІВ.
Умова: Великий виробник продукції хімічної промисловості збанкрутував.
зменшення числа виробників на ринку спричинить падіння обсягів виробництва продукції, що скоротить пропозицію в галузі.
Крива пропонування зміститься ліворуч.
Фактор: кількість виробників
Q1 Q
Р
Q
S
S1
Р
ВІДПОВІДЬ: